Πάνω από 75.000 ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), ο θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου, συμπληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα μετά την εκδήλωση της πανδημικής κρίσης στις αρχές του 2020. Ωστόσο, σε αυτό το σύντομο διάστημα και παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Ένωση είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς δανείων στην Ελλάδα.

 

Σήμερα οι Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται ενεργά για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων και επενδυτών δάνεια αξίας περίπου €100 δισ., τα οποία προέρχονται από διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών. Πρόκειται για δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με τον συμφωνημένο χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.

Τα Μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι Εταιρείες Διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, οι Εταιρείες Διαχείρισης παρείχαν σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που έπληξε η κρίση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, κατά τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης-Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από €2 δισ. σε χαρτοφυλάκια που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους.

Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Όλα τα Μέλη της Ένωσης βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους ειλικρινείς και συνεργάσιμους δανειολήπτες, συνεχίζοντας να παρέχουν κατάλληλες λύσεις διευθέτησης οφειλών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Παράλληλα, στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας της, η Ένωση και τα Μέλη της ανέπτυξαν σημαντικές δράσεις θεσμικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις δράσεις και πρωτοβουλίες εντάσσονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και νομοπαρασκευαστικό έργο. Ενδεικτικά η Ένωση:

  • Είχε ενεργή συμμετοχή στη διαβούλευση για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 4738/2020).
  • Συμμετείχε στη διαβούλευση του Νόμου για την επιδότηση των δόσεων δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»).
  • Συμμετείχε στη διαβούλευση του Νόμου σχετικά με την επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2020 (Ν. 4745/2020).

2. Συμβολή των Μελών της Ένωσης στο Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ». Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, λόγω της τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και αυξημένης αποτελεσματικότητάς τους, η διαχείριση των τιτλοποιημένων δανείων ανατίθεται αποκλειστικά σε εποπτευόμενη Εταιρεία Διαχείρισης. Τα Μέλη της Ένωσης έχουν ήδη αναλάβει τη διαχείριση τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων που έχουν ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στο Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ».

3. Ενδυνάμωση της εσωτερικής οργάνωσης της Ένωσης. Η Ένωση δημιούργησε τέσσερεις θεσμικές επιτροπές (Νομικών θεμάτων, GDPR θεμάτων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Οικονομικών & Φορολογικών θεμάτων), για την επεξεργασία των θέσεων και την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στον κλάδο.

4. Θεσμική παρουσία. Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης του κλάδου, η Ένωση συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων εργασίας με θεσμικούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Συμμετείχε επίσης δύο φορές σε συνεδριάσεις των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής.

5. Κοινωνική συνεισφορά. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, και επιπλέον των αντίστοιχων δράσεων που αναλαμβάνουν τα Μέλη της, η ΕΕΔΑΔΠ ως φορέας προχώρησε τις ημέρες των Χριστουγέννων σε πρωτοβουλία για τη στήριξη της 3ης ηλικίας -με δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού και τροφίμων προς το Γηροκομείο Πειραιά και το Χαρίσειο Γηροκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος του κλάδου των Εταιρειών Διαχείρισης θα ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2021. Η δευτερογενής αγορά δανείων αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τα 100 δισ. ευρώ ενώ οι νέες τιτλοποιήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδας για τη δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού (“Asset Management Company”), η εφαρμογή του οποίου θα διευρύνει περαιτέρω την περίμετρο των υπό διαχείριση δανείων.

Με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των απαιτήσεων, με διαφάνεια και αυστηρό εποπτικό πλαίσιο, οι Εταιρείες Διαχείρισης συμβάλλουν στην εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

2 σχόλια σχετικά με το “Πάνω από 75.000 ρυθμίσεις δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης”

  1. Να μην ξεχάσει η Εκκλησία να τους μνημονεύει στην Θεία Λειτουργία για το έργο τους .
    Να βρεθεί και μια πλατεία ,ας βγεί κάποιο άγαλμα κάποιοιυ ήρωα του 21 ,και ας ανεγερθεί μνημείο υπέρ ΕΕΔΑΔΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *