Το ελληνικό δημόσιο εφαρμόζει το plan B…τo PSI+ δεν θα πετύχει εθελοντικά, όμως θα επιτευχθεί το 66,66% και θα ενεργοποιηθούν τα CACs για τα GR ομόλογα ύψους 177,4 δισ

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου η Ελλάδα θα βρεθεί σε καθεστώς credit event θα πιστοποιηθεί πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα και τα CDS θα πληρωθούν (cds triggers) εφόσον η χώρα έως στις 7 Μαρτίου και ώρα 4 κεντρικής Ευρώπης δεν αποφασίσει να παρατείνει την διαδικασία του PSI+.
Με βάση αξιόπιστη ελληνική κυβερνητική πηγή με την οποία ήρθε σε επικοινωνία το www.bankingnews.gr φαίνεται ότι έχουν παρθεί οι τελικές αποφάσεις για την τύχη της Ελλάδος και του PSI+ της συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Η ίδια πηγή αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει πληροφορίες που έχει ήδη παρουσιάσει το www.bankingnews.gr ότι δηλαδή η συμμετοχή θα κινηθεί μεταξύ 68% και 72% επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει εκτίμηση. (Σημειώνεται ότι νέο όριο είναι το 75% συμμετοχής)
Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η συμμετοχή στο PSI+ να φθάσει στο 90% και η διαδικασία να στεφθεί με επιτυχία αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται δυνατό.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουμε  προέρχονται από πολύ αξιόπιστη πηγή και αποτελεί το τελικό σχέδιο με βάση και τα δεδομένα και τις διεργασίες που υπήρξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Το ελληνικό δημόσιο στην διαδικασία του PSI+ επικεντρώνεται στα 177,4 δις ευρώ ελληνικών ομολόγων που φέρουν ISIN GR καθώς στα ISIN XS και στα δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μια σαφέστερη  εικόνα της εξέλιξης συμμετοχής.
Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες ο στόχος είναι η συμμετοχή στα ομόλογα ISIN GR είναι κατ΄ ελάχιστο 119 δις ευρώ δηλαδή να πιαστεί ο στόχος του 67% ώστε να ενεργοποιηθούν τα CACs.
Σημειώνεται ότι τα CACs θα ενεργοποιηθούν μόνο όταν η συμμετοχή στα ISIN GR θα ξεπεράσει το 66,66%.
Από τους σχεδιασμούς που έχουν εκπονηθεί το ελληνικό δημόσιο φαίνεται ότι ήδη έχει  ενεργοποιήσει το plan B το οποίο περιλαμβάνει τις εξής 6 παραμέτρους
Με βάση την διαδικασία έως τις 7 Μαρτίου και ώρα 4 Κεντρικής Ευρώπης μπορεί η όλη διαδικασία να ανακληθεί.
Το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ανακαλέσει την όλη διαδικασία του PSI+ έως τις 7 Μαρτίου.
Στις 8 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς εκτός και αν υπάρξει παράταση και αυτό θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή.

Οι παράμετροι

1)Η συμμετοχή στο PSI+ δεν θα είναι η ενδεικνυόμενη και η διαδικασία καταπέφτει. H αναδιάταξη του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να είναι εθελοντική.
2)Ωστόσο η συμμετοχή στα ομόλογα ISIN GR ξεπερνά το 66,66% και εκ του νόμου πλέον εφαρμόζονται οι ρήτρες συλλογικής δράσης που θα καταστήσουν το PSI+ υποχρεωτικό για όσους δεν συμμετείχαν. Να σημειωθεί ότι όσοι δεν συμμετείχαν θα υποστούν τις ίδιες συνέπειες με αυτούς που συμμετείχαν εθελοντικά.
3)Η συμμετοχή στα ISIN XS ελληνικά ομόλογα ύψους 18 δις ευρώ και στα  δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 7,9 δις ευρώ  θα είναι η ενδεικνυόμενη. Π.χ. στα XS ομόλογα ύψους 18 δις ευρώ στόχος είναι να συγκεντρωθούν τα 3/4 δηλαδή 13,5 δις ευρώ τουλάχιστον.
Στα δάνεια προς το δημόσιο εξαιρείται το Τίτλος της Εθνικής τράπεζας περίπου 5,5 δις ευρώ (το παλαιό swaps της Goldman Sachs) καθώς είναι παράγωγο προϊόν και στο PSI+ δεν συμμετέχουν τα παράγωγα προϊόντα.
4)Τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα όλα ανεξαιρέτως αν έχουν αγοράσει ομόλογα πρωτογενώς ή δευτερογενώς, θα συμμετάσχουν στο PSI+. Αυτό είναι οριστικό. Αλλά θα αποζημιωθούν σε μετέπειτα φάση από το ελληνικό κράτος.
5)Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης CACs το ελληνικό δημόσιο θα υποχρεώσει τους ομολογιούχους που δεν συμμετείχαν στην διαδικασία πλην αυτών που εξαιρούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά πλέον.
H EKT, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, η ΕΤΕπ εξαιρούνται και από τα CACs όπως και τα Samurai bond τα ιαπωνικά ομόλογα τα οποία διέπονται από τοπικούς ιαπωνικούς νόμους και φέρουν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας.
6)Η ISDA την Παρασκευή 9 Μαρτίου θα υποχρεωθεί να πιστοποιήσει credit event για την Ελλάδα λόγω της ενεργοποίησης των CACs.
Τα ελληνικά CDS συνολικού ύψους 3,2 με 3,3 δισ δολαρίων θα πληρωθούν ή στο σύνολο τους ή μερικώς.
Με βάση την κυβερνητική πηγή που αποκάλυψε το σχέδιο αυτό ο στόχος είναι μέσω των CACs καθολικά να συμμετάσχουν οι κατέχοντες ελληνικά ομόλογα ώστε να ικανοποιηθούν οι σκληροπυρηνικές χώρες η Γερμανία, Ολλανδία και άλλες.
Με τα CACs το PSI+ θα προχωρήσει όχι εθελοντικά αλλά υποχρεωτικά αλλά θα προχωρήσει.
Αν παρ΄ ελπίδα δεν επιτευχθεί κατ΄ ελάχιστο ο στόχος των 119 δις ευρώ συμμετοχής στα ομόλογα ISIN GR ύψους 177,4 δις ευρώ τότε το PSI+ συνολικά ως διαδικασία θα ακυρωθεί και το ελληνικό κράτος υποχρεωτικά θα προχωρήσει σε βίαιο haircut 90% προς όλους με μεγάλες συνέπειες στο τραπεζικό σύστημα, στην Ευρώπη, την εθνική οικονομία. Θα είναι πραγματική τραγωδία. Αυτό είναι το plan C που δεν επιθυμεί να υλοποιήσει το ελληνικό κράτος.

Οι διαδικασίες

Με σύμβουλο την Lazard και διαχειριστές ολοκλήρωσης την Deutsche bank και την HSBC και εμπιστευματοδόχο την Wilmington Trust,  ξεκίνησε και ολοκληρώνεται η πρόσκληση προσφοράς στις 8 Μαρτίου  με προοπτική όμως επέκτασης του PSI+ της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους με την εμπλοκή των ιδιωτών.
Με βάση την διαδικασία έως τις 7 Μαρτίου και ώρα 4 Κεντρικής Ευρώπης μπορεί η όλη διαδικασία να ανακληθεί.
Το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να ανακαλέσει την όλη διαδικασία του PSI+ έως τις 7 Μαρτίου.
Στις 8 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της προσφοράς εκτός και αν υπάρξει παράταση και αυτό θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή.
Παράλληλά άμεσα χορηγείται στο ελληνικό κράτος δάνειο 30 δις ευρώ ως σύμβαση διευκόλυνσης ώστε να χρηματοδοτήσει μέρος των εναλλάξιμων τίτλων.
Στις 12 Μαρτίου έχει οριστεί η ημερομηνία διακανονισμού των επιλέξιμων τίτλων.
Μεταξύ 27 και 29 Μαρτίου οι συνελεύσεις για τους κατόχους – ομολογιούχους ελληνικών ομολόγων εκδόσεων πλην ευρώ.
Στις 11 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός αλλοδαπών τίτλων.
Στα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν ονομαστικής αξίας έως 70 δις ευρώ θα φέρουν διαφορετικά επιτόκια με βάση την λικτότητα τους.
Μεταξύ 2013 και 2015 το επιτόκιο στο 2%, μεταξύ 2016 και 2020 στο 3%, το 2021 στο 3,65% και μετά το 2022 στο 4,30%.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *