Alert για δανειολήπτες που κινδυνεύουν να «κοκκινίσουν»

«Ανάχωμα» στο… κοκκίνισμα στήνει η κυβέρνηση, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία την πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης, βασικός σκοπός της οποίας είναι να προλάβει περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Πιο αναλυτικά, με το ΦΕΚ που έλαβαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον επίμαχο μηχανισμό οι δανειολήπτες έχουν πλέον την δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα εργαλείο που μπορεί να εντοπίσει περιστάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής οφειλών.

Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει τα εξής έξι βήματα:
1) Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κατάταξη σε επίπεδο κινδύνου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά/νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες μέσω της ενιαίας πύλης του Δημοσίου www.gov.gr ή της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.grμε την επιλογή του σχετικού συνδέσμου και τη χρήση των κωδικών taxisnet. Η αίτηση συνεπάγεται την παροχή άδειας για άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου. Δίνεται, επίσης, άδεια για άντληση ορισμένων στοιχείων και δικαιολογητικών αυτοματοποιημένα από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των χρηματοδοτικών φορέων. Ορισμένα στοιχεία δηλώνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Σκοπός του ηλεκτρονικού αυτού εργαλείου είναι η κατάταξη του οφειλέτη σε βαθμίδα κινδύνου αφερεγγυότητας, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους αριθμοδείκτες. Αυτοί εξετάζουν διάφορους παράγοντες, όπως το εισόδημα, τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών ή κάλυψης της εξυπηρέτησης του τραπεζικού χρέους, τη δυνατότητα αποταμίευσης, τη ρευστότητα, κ.λπ. Κάθε αριθμοδείκτης, ανάλογα με την κατηγορία αιτούντος και τα όρια που έχουν τεθεί, χαρακτηρίζεται ως πράσινος (χαμηλό επίπεδο κινδύνου), πορτοκαλί (μέτριο επίπεδο κινδύνου) ή κόκκινος (υψηλό επίπεδο κινδύνου).

Ανάλογα με το σταθμισμένο αποτέλεσμα όλων των αριθμοδεικτών ο αιτών κατατάσσεται τελικά στο αντίστοιχο επίπεδο κινδύνου αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών και συγκεκριμένα σε χαμηλό, μέτριο ή υψηλό. Εάν ο ενδιαφερόμενος καταταγεί σε χαμηλό επίπεδο κινδύνου η διαδικασία ολοκληρώνεται. Εάν, όμως, είναι φυσικό πρόσωπο – μη επιτηδευματίας και καταταγεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου λαμβάνει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης, παρεχόμενες από τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) και τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ).

Τέλος, εάν είναι φυσικό πρόσωπο – επιτηδευματίας ή νομικό πρόσωπο και έχει καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου λαμβάνει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους Φορείς Υποστήριξης Οφειλετών (Επιμελητήρια, Επαγγελματικοί Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων).

2) Εκδήλωση ενδιαφέροντος και προγραμματισμός πρώτης συνάντησης.

3) Προγραμματισμός πρώτης συνάντησης και διενέργεια αυτής. Στο πλαίσιο αυτής οι δανειολήπτες μπορούν να λάβουν τις εξής υπηρεσίες: α) Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη, β) Συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε ενδιαφερόμενου (π.χ. ποια είναι η ελάχιστη δόση που πρέπει να καταβάλλεται προς τους πιστωτές και πότε), γ) Ενημέρωση αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών (π.χ. εξήγηση για το τι θα πρέπει να πληρώνει μηνιαίως με βάση την πρόταση ρύθμισης), δ) Ενημέρωση για την οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού του ενδιαφερόμενου (π.χ. εξήγηση του τρόπου διαμόρφωσης ενός ετήσιου πλάνου εξόδων και εσόδων).

Στην περίπτωση των επιτηδευματιών ή των νομικών προσώπων οι υπηρεσίες αφορούν σε: α) Διερεύνηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων που έχει κάποιος με βάση το νομικό πλαίσιο (π.χ. εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, εξυγίανση κ.λπ.), β) Επιχειρηματική υποστήριξη (π.χ. συμβουλές ηγεσίας, υπόδειξη για εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί κανείς να συμμετάσχει), γ) Καθοδήγηση (π.χ. παρουσίαση εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων), δ) Ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου (π.χ. προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας μέσω της αποφυγής της υπερχρέωσης) και ε) Εμψύχωση (π.χ. παραπομπή σε ψυχολογική βοήθεια, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για προβληματισμό και διάλογο, ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα στις σχέσεις τους με τους εργαζομένους/ προμηθευτές/ δανειστές και συμβουλές διαχείρισης αυτών).

4) Προγραμματισμός επόμενων συναντήσεων. Για επόμενες συναντήσεις ο ενδιαφερόμενος συνδέεται εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αιτείται τον προγραμματισμό νέας συνάντησης και συμπληρώνει τυχόν μεταγενέστερα στοιχεία. Η πλατφόρμα ενημερώνει τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

5) Ολοκλήρωση της υπόθεσης. Εντός διαστήματος έξι μηνών από την τελευταία συνάντηση ο εκάστοτε Φορέας Υποστήριξης Οφειλετών θα πρέπει να επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να λάβει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά τότε αυτή θεωρείται ως περαιωθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Φορέας επανέρχεται με νεότερη επικοινωνία.

6) Επικαιροποίηση στοιχείων.

Πηγή: www.newmoney.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *