Η άγνοια κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους

γράφει ο Begar

Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ, πως γίνεται να υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή και να μην συλλαμβάνονται οι ωφελημένοι από αυτήν;

Μα ο λόγος είναι προφανής: Το κεφάλαιο, φρόντισε να περάσουν παντού νόμοι, οι οποίοι το προστατεύουν διεθνώς από τη φορολόγηση, υπό προϋποθέσεις.

Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η δημιουργία εταιριών, με έδρα φορολογικούς παράδεισους, όπου μεταβιβάζονται περιουσίες και δραστηριότητες, ώστε ο επιχειρηματίας, είτε να είναι φορολογικά αόρατος» στη χώρα του.

Ακολουθούν παραδείγματα:

 

Ίδρυση Εταιρίας στις Σεϋχέλλες

Οι Σεϋχέλλες προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Διεθνών Επιχειρήσεων International Business Company (IBC), Διεθνή Καταπιστεύματα (International Trusts) καθώς και Yπεράκτιων Tραπεζών (offshore banking).

Η International Business Company (IBC) είναι η πιο δημοφιλής εταιρική οντότητα (ευρέως χρησιμοποιούμενο όχημα), με 0% φορολογία εταιρικών κερδών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς ανά την υφήλιο.

Η εχεμύθεια και η εμπιστευτικότητα είναι από τα βασικά χαρακτηρίστηκα μιας εταιρείας στης Σεϋχέλλες αφού οι δικαιούχοι, διευθυντές και μέτοχοι ΔΕΝ καταγράφονται σε κανένα έγγραφο του δημόσιου. Κατά την εγγραφή μιας νέας εταιρείας στο IBC, οι αρχές δεν ζητάνε καμία πληροφορία για το δικαιούχο της νέας εταιρείας. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες γνωστοποιούνται μόνο στο Εγγεγραμμένο Γραφείο το οποίο λειτούργει κάτω από συνθήκες εχεμύθειας.

Τα μόνα έγγραφα τα οποία αρχειοθετούνται στης Σεϋχελλέζικες IBC είναι το Πιστοποιητικό Ιδρύσεις και το Καταστατικό της εταιρείας. Τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες για τους μέτοχους ή τους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας.

Τα εσωτερικά εταιρικά έγγραφα του IBC, τα οποία είναι οι Μετοχές είναι όλα στην διάθεση του Εγγεγραμμένου Γραφείου και μόνο αυτού.

Επειδή η Δημοκρατία των Σεϋχελλών είναι μια ανεξάρτητη αρχή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί από την εκάστοτε νομοθεσία να δώσει πληροφορίες σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό. Οι Σεϋχέλλες δεν υπόκεινται στην οδηγία της Ε.Ε. για φορολόγηση των αποταμιεύσεων σε ανάθεση με άλλους υπεράκτιους προορισμούς, το οποία συνδέοντα με κράτη μέλη της Ε.Ε.(κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και κράτη που ήταν αποικίες του). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στης Σεϋχέλλες να θεωρούνται ως ο ιδανικός προορισμός για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό.

Οι Σεϋχέλλες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες χώρες ή οργανώσεις με αντάλλαγμα την πρόσφορα οικονομικής βοήθειας, υπερασπιζόμενη έτσι την εμπιστευτικότητα των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας. Έτσι ο τομέας αυτός των offshore συμβάλλει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Υπάρχει επομένως πρόθεση από την κυβέρνηση αλλά και το ευρύτερο κοινό για την διατήρηση και την ανάπτυξη της χώρας πάνω στο τομέα των offshore καθιστώντας την ένα χρηματοοικονομικό κέντρο.

ΠΑΚΕΤΟ = ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ+ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ+ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ+ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ : 1390 $ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 525 $ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΦΑ ΚΟΣΤΗ

 

Ίδρυση Εταιρίας στα Νησιά Μάρσαλ

Τα Νησιά Μάρσαλ, ή αλλιώς η Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ όπως είναι η επίσημη ονομασία τους, είναι μια ομάδα από ατόλες νησιών στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η ίδρυση μιας εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ προσφέρει πολλά οφέλη γιατί παρέχει τη δυνατότητα για δράση σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο περιβάλλον για διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στα Νησιά Μάρσαλ μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company) έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά:

1. Οι διευθυντές των εταιρειών των Νησιών Μάρσαλ δεν έχουν ευθύνη εκτός αν αθετήσουν τα επίσημα καθήκοντα τους και οι υποχρεώσεις των μετόχων περιορίζεται στο ποσό της κεφαλαιοποίησης των μετοχών της εταιρείας (δηλαδή του ποσοστού συμμετοχής τους)

2. Οι εταιρείες θεωρούνται ως χωριστές νομικές οντότητες και δεν ταυτίζονται με τους ιδιοκτήτες τους. Αυτό κάνει την ίδρυση εταιρειών στα Νησιά Μάρσαλ ιδανικό προορισμό για ένα σωστό φορολογικό σχεδιασμό.

Μια ιδρυθείσα εταιρεία στα Νησιά Μάρσαλ έχει το δικαίωμα να ασκεί τις δραστηριότητές της σε οποιαδήποτε χώρα, ακριβώς όπως και μια τοπική εταιρεία. Παρόλα αυτά όπως και μια τοπική εταιρεία θα πρέπει να τηρεί στους νόμους και τους κανονισμούς στον χώρο όπου δραστηριοποιείται.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες μιας εταιρείας στα Νησιά Μάρσαλ είναι:

> Σας παρέχει τη δυνατότητα για αγορές, πωλήσεις μετοχών, έκδοση ομολόγων καθώς επίσης και συναλλαγές και πολύτιμα μέταλλα.

> Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού.

> Άνοιγμα εταιρικού επενδυτικού λογαριασμού σε χρηματιστηριακή εταιρεία.

> Δεν υπάρχει καμία απαίτηση να αποκαλυφθούν τα στοιχεία των ιδιοκτητών αλλά ούτε υπάρχει περιορισμός για την ιθαγένεια τους καθώς και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τους διευθυντές ή τους μετόχους να κατοικούν στη χώρα.

> Οι μέτοχοι απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών άδειας λειτουργίας, των φόρων εισοδήματος, την φορολόγηση της εταιρείας, τη φορολόγηση των κερδών της εταιρείας, καθώς και της περιουσίας ή κληρονομιάς, τη διαδοχή ή το φόρο επί των κερδών ή τα τέλη χαρτοσήμου ή τους φόρους μεταβίβασης εκτάσεων που σχετίζονται με τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.

> Συναντήσεις διευθυντών και μετόχων (εάν απαιτούνται) μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεφώνου ή φαξ ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

> Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη δυνατότητα συγχώνευσης, εξαγοράς ή κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες.

> Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή οικονομικών καταστάσεων ή ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

> Δεν τηρείται επίσημο αρχείο τιμολογίων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 1650 $

ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 750 $ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ.

 

Ίδρυση Εταιρίας στo Παναμά

Επισήμως η Δημοκρατία του Παναμά είναι η νοτιότερη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Βρίσκεται στον ισθμό που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Αμερική, συνορεύει με την Κόστα Ρίκα προς τα δυτικά, την Κολομβία στα νοτιοανατολικά, την Καραϊβική στα βόρεια καθώς και με τον Ειρηνικό Ωκεανό προς τα νότια. Η πρωτεύουσα της είναι η Πόλη του Παναμά.

Οι εταιρείες του Παναμά χρήζουν παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς οι εταιρείες της μπορούν με επιτυχία να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των διεθνών αγορών, στις εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, τις επιχειρηματικές δομές, τις επιχειρηματικές συναλλαγές καθώς και τη προστασία της προσωπικής περιουσίας. Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο στον Παναμά είναι δυνατόν να έχουμε μια εταιρεία που ανήκει σε ένα μόνο φυσικό πρόσωπο.

Μερικά από τα βασικά στοιχεία ίδρυσης εταιρείας στον Παναμά είναι:

5 ημέρες για την ίδρυση της εταιρείας

Μια εταιρεία χρειάζεται 3 διευθυντές οι όποιοι μπορούν να έχουν οποιαδήποτε εθνικότητα

Απαιτείται 1 μέτοχος ο οποίος μπορεί να είναι οποιαδήποτε εθνικότητα

Πρέπει να διοριστεί ένα άτομο ως γραμματέας της Εταιρείας

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο για την εταιρεία πρέπει να είναι 10.000 $ ΗΠΑ τα όποια μπορούν να κατατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα

Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν χρειάζεται να καταβληθεί κατά το χρόνο της ίδρυσης

Κατευθυντήριες γραμμές

Διευθυντές

Οι διευθυντές μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και δεν χρειάζεται να είναι κάτοικοι του Παναμά. Οι εταιρείες του Παναμά επίσης, υποχρεούται να ορίσουν ένα ελάχιστο όριο τριών ατόμων που αποτελείτε από (το πρόεδρο ,το γραμματέα και το ταμία) οι οποίοι επίσης μπορούν να είναι και οι τρεις το ίδιο πρόσωπο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα παροχής εμπιστευματοδοχικών υπηρεσιών για τους διευθυντές.

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι ένας, ο οποίος μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και μπορεί να διαμένει σε οποιαδήποτε χώρα. Τα όνομα των μετόχων δεν απαιτείται να εγγραφούν στα μητρώα του Παναμά, παρέχοντάς σας με αυτό το τρόπο πλήρη εμπιστευτικότητα. Στον Παναμά οι εταιρείες μπορούν να έχουν είτε ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές.

Στις εταιρείες του Παναμά εκτός των άλλων:

> Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ιθαγένεια

> Δεν είναι υποχρεωτική η αποκάλυψη της ιδιοκτησίας της εταιρείας

> Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με την κυριότητα των μετοχών

> Δεν είναι υποχρεωτική η διαμονή στην χώρα για διευθυντές και στελέχη

> Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος στον Παναμά, για το εισόδημα που παράγεται εκτός του Παναμά

> Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

> Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για τη κράτηση πρακτικών κατά τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ή διευθυντών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΑΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 1800 $

ΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 950 $ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ.

 

Καταλάβατε τώρα;

 https://daneiakartes.info/?p=29237

(Με στοιχεία από το www.callamus.gr)

7 σχόλια σχετικά με το “Η άγνοια κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους”

 1. Προσυπογράφω .

  Ικανότατο  και πολύ χρήσιμο στέλεχος του
  “άτυπου τάγματος για τον ελέγχο του πληθυσμού των παράσιτων” .

  🙂 

 2. Οι δικοί μας οι costa-ηδες από τέτοιους δασκάλους έμαθαν .
  Κοτσάρεις και τιποτα γιγαντοταμπέλες στα μούτρα μας καθώς βολτάρεις προς Κηφισσιά μερια και επιβλητικά :  “babis” o forofygas (αντί για sougias που δεν όμως σικ )
  και όλα καλά …..
   

 3. Τούτο δώ ήθελα να στείλω και έγινε μύλος .  :

  «Η Starbucks ξέχασε να πληρώσει φόρους»
  Κολοσσοί, όπως τα καφέ Starbucks, η Amazon, η Google, η General Elektric και η Apple αποφεύγουν να πληρώνουν φόρους σε πολλές χώρες στον κόσμο…
  http://www.iefimerida.gr/news/80615/η-starbucks-ξέχασε-να-πληρώσει-φόρους
  Οι δικοί μας οι costa-ηδες από τέτοιους δασκάλους έμαθαν .Κοτσάρεις και τιποτα γιγαντοταμπέλες στα μούτρα μας καθώς βολτάρεις προς Κηφισσιά μερια και επιβλητικά :  »babis» o forofygas (αντί για sougias που δεν όμως σικ )
  και όλα καλά …..
  Με λίγο ολίγον από κολέγιο Ψυχικού και λίγο Χάβαρντ όλα γίνονται .
   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *