Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση τραπεζικών οφειλών

Αναλυτικό πακέτο πληροφοριών για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ολοκλήρωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον προδικαστικό συμβιβασμό, την καταβολή της ελάχιστης δόσης, τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, την παράταση στην αποπληρωμή, τον αντίκλητο, το δικαίωμα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και το δικαίωμα διαμεσολάβησης.

Η ΓΓΕ περιγράφει τις διατάξεις του νόμου 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143) που τροποποίησαν τον νόμο 3869/2010:

I. Προδικαστικός συμβιβασμός
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός μετονομάζεται σε προδικαστικό συμβιβασμό και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά του. Η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού είναι πιο σύντομη καθώς εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης, προσδιορίζεται η ημέρα επικύρωσης ενώπιον του ειρηνοδίκη.

Οι πιστωτές έχουν εξαρχής όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα χέρια τους, σχετικά με την οικονομική και εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη, κι επομένως μπορούν να διαπραγματευτούν άμεσα και καλύτερα. Αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν του 50% + 1 των απαιτήσεων και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

Στα πλαίσια του εξορθολογισμού της διαδικασίας του συμβιβασμού εισάγεται στο νόμο αναστολή όλων των διωκτικών μέτρων από τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης και για διάστημα δύο μηνών, (μέχρι την ημέρα επικύρωσης).

Σημειώνεται δε ότι ο συμβιβασμός επιτρέπεται να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και πριν τη συζήτηση.

Η όλη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού είναι υπό δικαστική εποπτεία και αποτρέπεται έτσι ο πιθανός κίνδυνος καταστρατήγησης. Σε περίπτωση αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης συνεχίζει τη διαδικασία για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών του.

II. Καταβολή ελάχιστης δόσης
Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Το ποσό της δόσης θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη. Ωστόσο, η ελάχιστη καταβολή δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν την υπαγωγή του οφειλέτη στο ν. 3869/2010, με ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής τα 40 Ευρώ μηνιαίως.

III. Υπολογισμός αξίας ακινήτου βάσει συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού
Η εκτίμηση του ακινήτου γίνεται βάσει της αντικειμενικής του αξίας και όχι της εμπορικής. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, σε περίπτωση αιτήματος διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ο υπολογισμός της αξίας του ακινήτου γίνεται με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, καταργώντας δικαστικές διαμάχες περί της απόδειξης της πραγματικής (εμπορικής) αξίας του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που ανέρχεται μέχρι το ογδόντα τοις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Μέχρι σήμερα το ποσό αυτό ανερχόταν στο 85% της εμπορικής αξίας.

IV. Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής
Η δικαστική ρύθμιση από 4 έτη που ήταν δύναται να είναι 3 έως 5, η δε διάρκεια αποπληρωμής, σε περίπτωση ύπαρξης αιτήματος διάσωσης κύριας κατοικίας, μπορεί να παρατείνεται μέχρι 35 έτη. Με την παρούσα παραχωρείται ευελιξία στον δικαστή να κρίνει τη διάρκεια της αποπληρωμής από 3 έως 5 έτη ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη – εν αντιθέσει με το αυστηρότερο πλαίσιο των 4 ετών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αποδεσμευτεί πιο γρήγορα. Επιπροσθέτως ομοίως αυξάνεται το χρονικό διάστημα αποπληρωμής από 20 σε 35 έτη σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, γεγονός που επιτρέπει στον δικαστή να προσδιορίσει χαμηλότερες δόσεις.

V. Ορισμός αντικλήτου
Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος ο τελευταίος εκχωρητής ( η τράπεζα που παρείχε το δάνειο). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η επικοινωνία του οφειλέτη με τα πιστωτικά ιδρύματα.

VI. Αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση άσκησης έφεσης
Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

VII. Κατάργηση δικαστικού συμβιβασμού
Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

VIII. Διαμεσολάβηση
Ο νόμος περί διαμεσολάβησης του ν.3898/2010 δύναται να εφαρμοστεί και στις υποθέσεις του ν. 3869/2010.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *