Διαδικασία πλειστηριασμού

Τελευταία ενημέρωση την 16 Νοέ 2013 — 11:51

Ο πλειστηριασμός είναι μία διαδικασία κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πωλούνται δημόσια, ώστε να εισπράξει ο δανειστής αυτά που απαιτεί. Για να γίνει πλειστηριασμός πρέπει να υπάρχει εκτελεστός τίτλος, όπως είναι η διαταγή πληρωμής.

Κάθε πότε και που γίνονται οι πλειστηριασμοί;

Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του ειρηνοδικείου που ορίζει ο δικαστικός επιμελητής με την κατασχετήρια έκθεση.

Τιμές

Η τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται στα 2/3 της εκτίμησης στην οποία προέβη ο δικαστικός επιμελητής κατά την κατάσχεση. Δηλαδή, εάν η αξία ενός ακινήτου εκτιμήθηκε από το δικαστικό επιμελητή σε 180.000€, η πρώτη προσφορά για την εκκίνηση του πλειστηριασμού θα είναι τα 2/3, δηλαδή 120.000€. Η τιμή όμως πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή άν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 140.000€, τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι 140.000 και όχι 120.000€. 

Αλλαγή κυριότητας

Με την ολοκλήρωση πλειστηριασμού, ο συμβολαιογράφος συντάσσει την κατακυρωτική έκθεση, με το ιστορικό, από την κατάσχεση του ακινήτου, μέχρι και την στιγμή της κατακύρωσης. Η κατακυρωτική αυτή έκθεση με την περίληψη αυτής μεταγράφονται στο οικείο υποθηκοφυλακείο, λαμβάνει τόμο και αριθμό και αποτελεί τον τίτλο κτήσης του ακινήτου.

Κόστος συμμετοχής αγοραστή

α. Αμοιβή του κήρυκα του πλειστηριασμού,  περίπου 150€ – 300€, τα οποία καταβάλλονται επιτόπου, εφόσον κατακυρωθεί το ακίνητο.

β. Το τίμημα του ακινήτου, δηλαδή το ποσό για το οποίο θα κατακυρωθεί, το οποίο αποτελεί το πλειστηρίασμα. Το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή πρώτης προσφοράς που κατατέθηκε ως εγγύηση για τη συμμετοχή του αγοραστή στον πλειστηριασμό αφαιρείται από το συνολικό τίμημα. Η εγγύηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή εκκίνησης. Το υπόλοιπο του τιμήματος πρέπει να καταβληθεί στο συμβολαιογράφο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, διαφορετικά ο αγοραστής χάνεει και το ποσό της εγγύησης. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρει πίσω την εγγύηση,  της συμμετοχής σας στον πλειστηριασμό, αν αργότερα μετανιώσει για την αγορά του ακινήτου.

γ.  Το φόρο μεταβίβασης του ακινήτου. Ο φόρος πληρώνεται πριν τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ο φόρος μεταβίβασης πληρώνεται είτε στην τιμή κατακύρωσης, είτε στην αντικειμενική αξία, σε όποια είναι υψηλότερη.

δ.  Την αμοιβή συμβολαιογράφου, η οποία ανέρχεται σε ποσό 0,75% επί της αξίας του ακινήτου. Αγοράζετε ακινήτου εκτός πλειστηριασμού η αμοιβή της συμβολαιογράφου ανέρχεται δυνητικά στο 1,5%, όμως όταν η αγορά γίνεται μέσω πλειστηριασμού τότε το 0,75% το επιβαρύνεστε εσείς και το υπόλοιπο 0,75% το λαμβάνει η συμβολαιογράφος από το πλειστηρίασμα.

ε. Τα έξοδα μεταγραφής της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, που αποτελεί και τον τίτλο ιδιοκτησίας σας, στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.

Τι γίνεται με τα βάρη ( υποθήκες, κατασχέσεις, διεκδικήσεις ) που υπάρχουν στο ακίνητο

Όλα τα βάρη που υπάρχουν στο ακίνητο, όταν το αγοράσει κάποιος από πλειστηριασμό, εξαλείφονται, δηλαδή το ακίνητο το αγοράζετε «καθαρό». Εξαλείφονται ακόμη και τα βάρη που εγγράφηκαν στο ακίνητο και μετά την κατάσχεσή του.

Σημεία προσοχής

Πριν από την αγορά, ο αγοραστής  πρέπει να προσέξει:

1. Αν έχει τελεσιδικήσει ο εκτελεστός τίτλος του επισπεύδοντα, π.χ. η διαταγή πληρωμής. με βάση την οποία γίνεται ο πλειστηριασμός.

2. Είναι η απαίτηση για την οποία γίνεται ο πλειστηριασμός νόμιμη; Μήπως είναι αμφισβητήσιμη; Μήπως εκκρεμούν κατά του εκτελεστού τίτλου ανακοπή ή έφεση;

3. Εκκρεμεί κάποια ανακοπή κατά της κατασχετήριας έκθεσης και κατά της περίληψης αυτής, με αίτημα την ακύρωση της διαδικασίας της εκτέλεσης και του πλειστηριασμού που επισπεύδεται;

4. Είναι το ακίνητο στην κατάσταση που περιγράφεται ή σε πολύ χειρότερη;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *