Πως να αντιμετωπίσετε τις τράπεζες

Γράφει ο Δημήτρης Σπυρόπουλος, Δικηγόρος

Παράνομες οι χρεώσεις δικαιοπρακτικών τόκων, τόκων υπερημερίας και άλλων χρεώσεων [χρέωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου κλπ χρεώσεων] από τις τράπεζες!!!

Τα ελληνικά δικαστήρια, με δεκάδες αποφάσεις τους, έχουν ακυρώσει πολλές διαταγές πληρωμής από πιστωτικες κάρτες, καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια, εκτός των στεγαστικών, λόγω χρέωσης υπέρμετρων τόκων από τις τράπεζες. Κρίθηκε, συγκεκριμένα, ότι τόσο τα δικαιοπρακτικά επιτόκια, όσο και τα επιτόκια υπερημερίας, που επιβάλλουν οι τράπεζες, είναι υψηλότερα των νομίμων επιτοκίων, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται υπερβολικοί τόκοι, προς βλάβη του καταναλωτή – πελάτη.

Μια τέτοια πρακτική συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, απαγορεύεται και είναι άκυρη, σύμφωνα και με τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι άκυρη και η διαταγή πληρωμής, αφού η απαίτηση δεν θεωρείται ορισμένη και εκκαθαρισμένη, λογω του υπερβάλλοντος ποσού, που προκύπτει και οφείλεται στους υπέρογκους – παρανόμους τόκους, που χρεώνουν οι τράπεζες.

Επιπλέον, η πρακτική αυτή των τραπεζών είναι και αισχροκερδής, και συνεπώς αντίθετη με τα χρηστά ήθη και άκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 178 και 179 ΑΚ , διότι συνιστά υπέρμετρη και δυσανάλογη επιβάρυνση των καταναλωτών – πελατών τους, αφού συνεπάγεται περιουσιακά ωφελήματα, για τις τράπεζες, που βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία με την παροχή τους προς τους πελάτες τους. Περαιτέρω, η χρέωση με υπέρμετρους – παρανόμους τόκους, προσβάλλει και το δικαίωμα της περιουσίας του ατόμου, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς μπορεί να τους προβάλλει ο πελάτης – οφειλέτης της τράπεζας στέλνοντας εξώδικο στην τράπεζα, πριν αυτή προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια σε βάρος του. Με το εξώδικο μπορεί επίσης, να ζητήσει να του χορηγηθεί αναλυτική κίνηση των χρεώσεων της πιστωτικής κάρτας, ή του προσωπικού ή καταναλωτικού δανείου, η οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού προϊόντος, με αποστολή και της σύμβασης, που είχαν αρχικά υπογράψει.

Η επιβολή οποιασδήποτε άλλης χρέωσης από τις τράπεζες με μια απλή επιστολή γνωστοποίησης, ή με την αποστολή των όρων της σύμβασης τροποποιημένων, επ’ ωφελεία της και προς βλάβη του καταναλωτή, είναι άκυρη, αν δεν φέρει την υπογραφή του πελάτη. Ακόμα και αν κάποιος οφειλέτης δεν απαντήσει αρνητικά στην τροποποίηση των όρων της σύμβασης, που επιβάλλονται μονομερώς απο τις τράπεζες, δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τους μονομερείς επαχθείς όρους, που επιβάλλει η τράπεζα, αφού για να είναι έγκυρη η τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης, απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία και συναίνεση και στην συνέχεια η υπογραφή της από τα δύο, ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη.

Αναφορικα με τις παράνομες χρεώσεις των τραπεζών πρέπει ν’ αναφερθεί ότι σε πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι από το ποσόν των 857 ευρώ, για το οποίο είχε εκδοθεί διαταγή πληρωμής, είχαν παρανόμως εκτοκιστεί [είχαν υπολογιστεί επιπλέον] και τόκοι ύψους 297,08 ευρώ. Αν για 857 ευρώ είχαν παρανόμως υπολογιστεί τόκοι 297 ευρώ, μπορεί κανείς εύκολα ν’ αντιληφθεί τι ποσά υπολογίζονται σε υψηλότερες οφειλές.

Μια καλή συμβουλή, επομένως, για τους καταναλωτές είναι να μη σπεύδουν να κάνουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με τις τράπεζες, αλλά ούτε και νέες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με επιμήκυνση – παράταση του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, διότι αυτό συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλους τους παρανόμους τόκους και τις λοιπές παράνομες χρεώσεις, που τους έχουν επιβάλλει οι τράπεζες μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή. ΄

Οταν οι καταναλωτές παραλαμβάνουν διαταγή πληρωμής να καταθέτουν εντός δεκαπέντε [15] εργασίμων ημερών, ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτελέσεως και να ζητούν την ακύρωση της διαταγής πληρωμής, λόγω υπολογισμού παρανόμων τόκων και λοιπών χρεώσεων. Θα μπορούν έτσι να διαπραγματευτούν την αφαίρεση και διαγραφή των τόκων, που έχουν υπολογιστεί παρανόμως από την τράπεζα και να εξοφλούν το κεφάλαιο, αλλά με τους νομίμους τόκους, οι οποίοι είναι πολύ κατώτεροι, σε σχέση με τους υπέρμετρους τόκους, που επιβάλλουν οι τράπεζες.

Προσοχή μόνο στην προθεσμία για την άσκηση ανακοπής. Μην χρονοτριβείτε! Όταν σας επιδοθεί η διαταγή πληρωμής έχετε 15 εργάσιμες ημέρες προθεσμία, για να την προσβάλλετε. Μην αναβάλλετε και απευθυνθείτε στο νομικό σας σύμβουλο τάχιστα!!! Τέλος, υπάρχει και ο νόμος «Κατσελη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στον οποίο μπορουν να καταφεύγουν οι καταναλωτές για την δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους.

 www.dimspiropoulos.net

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *