Ξαναρυθμίζονται 4 στα 10 κόκκινα δάνεια

Αναποτελεσματικές ήταν οι ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες ως τα μέσα του 2016 καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 4 στα 10 δάνεια, που είχαν διακανονισθεί, χρειάζονται εκ νέου ρύθμιση.

Οι τράπεζες ρύθμισαν ως την 30ή Ιουνίου του 2016 δάνεια ύψους 46,7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, το 37,5%, ήτοι δάνεια ονομαστικής αξίας 17,5 δισ. ευρώ, χρειάστηκε να ρυθμιστεί εκ νέου. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία οριστικής διευθέτησης προβληματικών δανείων μέσω ρυθμίσεων παραμένουν απογοητευτικά. Μόλις 2,6 δάνεια για κάθε 100 που έχουν ρυθμισθεί εμφανίζουν χαρακτηριστικά εξυγίανσης.

Η αποτυχία των ρυθμίσεων ως τα μέσα του 2016 (σ.σ. οι ρυθμίσεις που διενεργήθηκαν μετά θα κριθούν τους επόμενους μήνες) οφείλεται τόσο στο μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον (επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, αβεβαιότητα για τη χώρα, υπερφορολόγηση εισοδημάτων κ.ά.), όσο και στις πρόχειρες λύσεις διακανονισμού που προωθούσαν οι τράπεζες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ως το τέλος του 2015, οι βραχυπρόθεσμες λύσεις (περίοδος χάριτος, καταβολή μόνο τόκων για μικρή περίοδο) αποτελούσαν το 65% των ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα αυξήθηκαν κατά 11% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2016, φθάνοντας να αντιπροσωπεύουν μόλις το 44% των συνολικών διακανονισμών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης της ΤτΕ, οι τράπεζες προχώρησαν στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016 στη ρύθμιση 100 χιλιάδων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά το α’ εξάμηνο οι ρυθμίσεις για τυπικώς ενήμερα δάνεια αυξήθηκαν κατά 12,1% ενώ για μη εξυπηρετούμενα κατά 7,2%.

Οι περισσότερες ρυθμίσεις διενεργούνται στα στεγαστικά δάνεια και ακολουθούν καταναλωτικά και επιχειρηματικά. Συνολικά το 2016 οι ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τις 200 χιλ.

Οι τράπεζες προσδοκούν ότι ένα σημαντικό μέρος των δανείων, που ρυθμίστηκαν πέρυσι, θα εμφανίσει ομαλή εξυπηρέτηση για 12 μήνες, ώστε να φύγει από την κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων (Forborne Non Performing Loans – FNPLs) και να μπει στην ενδιάμεση κατηγορία των εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων δανείων (Forborne Performing Loans).

Καμπανάκι από ΤτΕ για δάνεια σε καθυστέρηση ως 90 ημέρες

Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από πλευράς των τραπεζών, με συγκεκριμένα εργαλεία για τη διαχείριση των πρώιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Των δανείων δηλαδή που είναι σε καθυστέρηση εξυπηρέτησης από 1 ως 90 ημέρες καθώς και όσων είναι τυπικά ενήμερα αλλά η εξόφλησή τους κρίνεται αβέβαιη, αν δεν ρευστοποιηθούν εξασφαλίσεις.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση ως τρεις μήνες ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 13,2 δισ. ευρώ ενώ αυτά που κρίνονται ως αβέβαιης είσπραξης σε 16,7 δισ. Πρόκειται για μια δεξαμενή 30 δισ. ευρώ που εφόσον αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικές ρυθμίσεις, νωρίς, θα μειώσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ενισχύοντας τη ρευστότητα των τραπεζών.

Σε βαθύ κόκκινο δάνεια 14,4 δισ. ευρώ

Τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ανέρχονται σε 77,7 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, δάνεια 47,7 δισ. έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες.

Από τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ, το 70%, δηλαδή δάνεια 21 δισ. ευρώ, έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα στεγαστικά διαμορφώνεται στο 75%, για τα επιχειρηματικά σε 68%, ενώ για τα καταναλωτικά στο 81%, τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη του εξαμήνου.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι δάνεια 14,4 δισ. ευρώ (σ.σ. το 48%) έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ετών (720 ημέρες), με αυξητικές, μάλιστα, τάσεις. Το εν λόγω εύρημα υποδηλώνει υψηλό βαθμό παγίωσης της κατάστασης σύμφωνα με την ΤτΕ και αναδεικνύει τις δυσκολίες αποτελεσματικής διαχείρισης.

www.euro2day.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *