Νομική ασυλία σε όσους υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων

Ακαταδίωκτο για τα στελέχη των τραπεζών και τους δημόσιους λειτουργούς που θα υπογράψουν τις αναδιαρθρώσεις δανείων, θα προβλέπει η νομική κάλυψη ευθύνης που αναμένεται στο πλαίσιο του πτωχευτικού νόμου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η προστασία που θα παρασχεθεί στους υπογράφοντες αναδιαρθρώσεις και “κουρέματα” δανείων, θα αποκλείει σε ενδιαφερόμενους τρίτους τη δυνατότητα να υποβάλουν μήνυση κατά στελεχών τραπεζών και Δημοσίου εξαιτίας αποφάσεων που έλαβαν για διευθετήσεις δανείων. Μοναδικός κριτής των αποφάσεων αυτών θα είναι η Εισαγγελική Αρχή στην οποία θα μπορεί να προσφύγει ο “θιγόμενος” τρίτος, έχοντας όμως το βάρος να αποδείξει τον δόλο από πλευράς των τραπεζικών στελεχών και των δημόσιων λειτουργών.

Το ακαταδίωκτο που θα προβλέπεται στο νόμο, θα αναφέρει ότι οι ενέργειες που λαμβάνονται σε σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά, από στελέχη τραπεζών ή δημόσιους αξιωματούχους, με καλή πίστη, με γνώμονα το συμφέρον του δανειστή που εκπροσωπούν και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες διαδικασίες και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά πειθαρχική, αστική ή ποινική ευθύνη.

Στόχος του ακαταδίωκτου είναι να υπάρξουν επαρκείς διαδικαστικές διασφαλίσεις για την πρόληψη της αδικαιολόγητης πίεσης στα στελέχη των τραπεζών και του Δημοσίου και να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν αναδιαρθρώσεις δανείων και δη μεγάλων επιχειρηματικών. Σημειώνεται ότι πρόσθετες διασφαλίσεις ενδέχεται να υπάρξουν στο νόμο για τις περιπτώσεις πολύ μεγάλων οφειλετών.

Στον ίδιο νόμο αναμένεται και η θέσπιση δυνατότητας άμεσης αποπομπής μη συνεργάσιμων διοικήσεων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Έτσι, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των πιστωτών σε σχέδιο αναδιάρθρωσης και οι μέτοχοι της υπερχρεωμένης επιχείρησης δεν το αποδέχονται, το χρέος της επιχείρησης θα μετοχοποιείται άμεσα και οι τράπεζες θα ορίζουν νέα διοίκηση, εκδιώκοντας την παλαιά και μη συνεργάσιμη με συνοπτικές διαδικασίες. 

Με τη θέσπιση των δύο ανωτέρω προβλέψεων, αλλά και με την τροποποίηση του νόμου 4172/2013 που αναμένεται εντός του μήνα, προκειμένου να περιοριστούν τα  υπάρχοντα φορολογικά αντικίνητρα για διαγραφές δανείων από τις τράπεζες (όπως έχει γράψει το Capital.gr, ζητείται απόσβεση της φορολογικής ζημίας από τη διαγραφή δανείων σε ορίζοντα δεκαετίας ή και μεγαλύτερο), θα δοθεί ώθηση στις τράπεζες για γενναία εκκαθάριση στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια.

Το κύριο βάρος θα πέσει στα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια και δη στα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια που είναι κοινοπρακτικά και τα οποία υπολογίζονται σε 35 – 40 δισ. ευρώ.  Συνολικά τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 54,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων στο “κόκκινο” βρίσκεται το 28%. 

Εξίσου μεγάλο είναι το πρόβλημα των διάσπαρτων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν σε ποσοστό 99% τον κορμό της ελληνικής Οικονομίας. Πρόκειται για άλλα 39,7 δισ. ευρώ προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 60% στο “κόκκινο”, για δάνεια 24,5 δισ. ευρώ προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, από τα οποία το 66% δεν εξυπηρετούνται και για άλλα δάνεια 29,6 δισ. ευρώ προς λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκ των οποίων το 32% είναι “κόκκινα”. 

Στο σύνολό τους, δηλαδή, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν επιχειρηματικά ανοίγματα που ανέρχονται σε 148 δισ. ευρώ. Από αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το 44% είναι μη εξυπηρετούμενα. Από τα μη εξυπηρετούμενα, ποσοστό 40% είναι ήδη καταγγελμένα και ποσοστό 31% σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, ενώ το υπόλοιπο 29% αντιστοιχεί σε δάνεια είτε σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών ή τα οποία θεωρούνται αβέβαιης είσπραξης.

www.capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *