Νέα γενιά κόκκινων δανείων απειλεί τις τράπεζες

Μήνας έντονων διεργασιών είναι για τις τράπεζες ο Σεπτέμβριος, καθώς τα ανοικτά ζητήματα με αφορμή το stress test κρατούν σε συνεχή εγρήγορση τις διοικήσεις τους. Οι επαφές τους με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τον SSM (Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός) είναι συνεχείς. Επίσης, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων ενεργητικού (AQR), ενώ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε και τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν για κάθε μια από τις συστημικές τράπεζες στο βασικό σενάριο των stress tests και οι ανάγκες για το δυσμενές σενάριο.

Τρία είναι τα θέματα που κρίνονται εξαιρετικά σημαντικά για τις ελληνικές τράπεζες, λόγω των stress test: α)η αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου εταιρικών δανείων, β) ο τρόπος με τον οποίο θα αποτιμηθούν οι ενεχυριασμένες κατοικίες στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, όπως και τα ενεχυριασμένα ακίνητα που έχουν μπει ως εξασφαλίσεις για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γ) το ποσοστό των δανείων που έχουν αναδιαρθρωθεί αλλά και πάλι δεν εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον έλεγχο των στοιχείων ενεργητικού που βρίσκεται σε εξέλιξη το βασικό στοιχείο που έχει προκύψει είναι ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος δανείων, κυρίως επιχειρηματικών που έχουν αναδιαρθρωθεί, δεν εξυπηρετούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Ένα στα τρία δάνεια που αναδιαρθρώθηκαν την τελευταία τριετία ξαναγίνονται «κόκκινα». Το θέμα των αναδιαρθρώσεων είναι κάτι που απασχολεί τις τραπεζικές διοικήσεις καθώς βλέπουν ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Ειδικά στις περιπτώσεις  εταιρειών που είναι υπερδανεισμένες οι αναδιαρθρώσεις όπως αναφέρει τραπεζικό στέλεχος δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια οι αναδιαρθρώσεις να κρατηθούν στη ζωή. Σημειώνεται, ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν στα βιβλία τους ληξιπρόθεσμα και αναδιαρθρωμένα δάνεια ύψους 59 δισ. ευρώ που έχουν στα βιβλία τους.

Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει… φύλλο και φτερό τους φακέλους που περιλαμβάνουν επιχειρηματικά δάνεια που ενώ έχουν αναδιαρθρωθεί δεν εξυπηρετούνται. Και το ζητούμενο είναι εάν η ΕΚΤ και ο SSM  απαιτήσουν από τις ελληνικές τράπεζες να συμπεριλάβουν τα συγκεκριμένα δάνεια στα μη εξυπηρετούμενα. Και απ’ ότι πληροφορείται το sofokleousin.gr η Ευρωπαϊκή Τράπεζα όχι μόνο δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα αλλά ζητά και λεπτομερή στοιχείς για τα συγκεκριμένα αναδιαρθρωμένα επιχειρηματικά δάνεια. Αυτό σημαίνει πως οι ελληνικές τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να εγγράψουν μεγαλύτερες προβλέψεις για επισφάλειες, κάτι το οποίο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κεφαλαιακή ισχύ των τραπεζών.

Γενικότερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL’s ) ανήλθαν σε 40,8% του χαρτοφυλακίου δανείων των ελληνικών τραπεζών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 και το ύψος τους, έχει διαμορφωθεί σε 100 δισ. ευρώ. Tα κόκκινα δάνεια περιλαμβάνουν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, αλλά και πιστώσεις που δεν είναι ακόμη επακριβώς ταξινομημένες, επίσης σε καθυστέρηση και οι οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα να εξυπηρετηθούν χωρίς πώληση των ενεχύρων που τις συνοδεύουν. Tα κόκκινα δάνεια είχαν βρεθεί στο 39,9% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της TτE, που όμως αφορούν τον Δεκέμβριο. Tα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πληγή για τις ελληνικές τράπεζες. Tα ποσοστά των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων επί του συνόλου των αντιστοίχων χαρτοφυλακίων των τραπεζών σχηματίζονται ως εξής: Eμπόριο 54%, κατασκευές 49%, Mεταποίηση 47,8%, Yφαντουργία 71%, Eνέργεια 3,5%, Mεταφορές 28,8%, κλάδος Ξυλείας και Eπιπλα 63%, Γεωργία 61,4%. Oι προβλέψεις για κάλυψη των NPL΄S ανήλθαν στο 55,8% το 2014 και στο 49,13% το 2013.

«Περιμέναμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να κορυφωθούν το α’ τρίμηνο του 2015, όμως τώρα περιμένουμε πως αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή το 2016, αναλόγως της οικονομικής σταθερότητας», είχε επισημάνει πριν ο αναλυτής της Moody’s, Νώντας Νικολαϊδης. «Υπάρχει υψηλός κίνδυνος αθέτησης στα αναδιαρθρωμένα δάνεια και τα άλλα προβληματικά δάνεια», είχε τονίσει. 

www.sofokleousin.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *