Η Εθνική πούλησε την Finansbank

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και αφού προηγήθηκαν ανεπιτυχείς κινήσεις διάθεσης στρατηγικού πακέτου μετοχών, η Εθνική πουλάει σε τράπεζα του Κατάρ την θυγατρική της στην Τουρκία Finansbank. Το τίμημα είναι χαμηλό, αλλά εξασφαλίζει στην Εθνική ρευστότητα  3,6 δισ. ευρώ, που θα της επιτρέψει να αυξήσει τη χρηματοδότηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και να εξαγοράσει τις μετατρέψιμες ομολογίες του ΤΧΣ (CoCOs), μειώνοντας δραστικά τον υψηλότοκο δανεισμό της.

Είναι μία κίνηση αναδίπλωσης και συρρίκνωσης των διεθνών δραστηριοήτων της Εθνικής, επιβεβλημένη στα πλαίσια του σχεδίου αναδιάρθρωσης που συνοδεύει την ανακεφαλαιοποίηση. Το 99,81% των μετοχών της Finansbank μεταβιβάζεται στην Qatar National Bank  έναντι 2,75 δισ. ευρώ. Η αγοράστρια θα καταβάλει επιπλέον στην Εθνική τα  910 εκατ. δολάριθα που ήταν η οφειλή της Finansbank προς τη μητρική ελληνική τράπεζα.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής, το οποίο εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές. Πέραν της Qatar National Bank, προσφορά είχε καταθέσει και η τουρκική Garanti Bank του ομίλου Dogus,  ο οποίος βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Ερντογάν-Νταβούτογλου. 

Οπως αναφέρουν κύκλοι της Εθνικής, η πώληση της Finansbank είναι στρατηγική επιλογή που βασίστηκε σε προσεκτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων και αξιολόγηση της τουρκικής αγοράς.  Στην πραγματικότητα η πώληση της τουρκικής θυγατρικής αποτελούσε δέσμευση απέναντι στον SSM και στην Γενικη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), στο πλαίσιο της κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress tests.

Η διοίκηση της τράπεζας θεωρεί ικανοποιητικό το τίμημα, τονίζοντας ότι είναι αντίστοιχο της λογιστικής αξίας της Finansbank. Ομως  τα 2,75 δισ. υπολείπονται περίπου κατά 10% της εσωτερικής λογιστικής αξίας της τράπεζας και του στόχου που είχε τεθεί αρχικά για το τίμημα. 

Σε σχέση με το ποσό που έχει διαθέσει για την εξαγορά της τουρκικής τράπεζας, η Εθνική παίρνει περίπου 1 δισ. ευρώ λιγότερα, ενώ στο διάστημα που είχε τον έλεγχο, δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ μέρισμα,παρά την υψηλή κερδοφορία της τουρκικής θυγατρικής της.

Τα θετικά στοιχεία στο deal είναι ότι:

• Αποφέρει  ρευστότητα €3.6 δισεκ., η οποία θα διοχετευθεί προς τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών

• Θωρακίζει τη φερεγγυότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής

• Επιτρέπει στην Εθνική να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους της στρατηγικής που έχει καταρτίσει για την αναπτυξιακή πορεία της ίδιας, αλλά και την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας

 Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εθνική θα μπορέσει να αποπληρώσει:

• το μεγαλύτερο μέρος των CoCos  €2 δισ., κίνηση που θα αποφέρει ωφέλειες (μείωση τόκων) περίπου €150 εκατ. σε ετήσια βάση. 

•  μη καλυμμένες ομολογίες που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίο) και να αποδεσμευτεί σταδιακά από τον ELA, γεγονός που θα εξασφαλίσει σημαντική ευελιξία και ενισχυμένη κερδοφορία για την ΕΤΕ (περίπου €100 εκατ. άμεσο όφελος σε ετήσια βάση)

•  σημαντικό ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης στο κατατεθειμένο και εγκεκριμένο capital plan

Η ανακοίνωση της Εθνικής

 Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας  ενέκρινε την πώληση της συμμετοχής της ΕΤΕ (99,81% των μετοχών) στη Finansbank A.Ş., σε συνδυασμό με άλλες άμεσες ή έμμεσες μειοψηφικές συμμετοχές, στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. Το συμφωνημένο τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €2.750 εκατομμύρια. Επίσης, η QNB θα αποπληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ύψους $910 εκατομμυρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα του Ομίλου ΕΤΕ κατά περίπου €3,5 δισ. συνολικά.

 Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%. Επίσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα συμβάλει στην αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ύψους €2δισ. που έλαβε η ΕΤΕ με τη μορφή ομολόγων ESM μέσω της έκδοσης των CoCos στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης από τον SSΜ.

 Παράλληλα με τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης από πλευράς ρευστότητας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (δείκτης εγχώριων δανείων προς καταθέσεις 96%), η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από τη Συναλλαγή για να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής της μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και τη σχετική μείωση της έκθεσης της Τράπεζας στον ELA.

Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας καθώς και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαιά της προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας”

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε : «Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα».

Οι Σύμβουλοι της Συναλλαγής

Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co. International plc, ενεργούν εν κοινώ ως οικονομικοί σύμβουλοι για την ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer, ενεργεί ως νομικός σύμβουλος για την ΕΤΕ.

Σημείωση 1: Η συμμετοχή της ΕΤΕ περιλαμβάνει (i) συμμετοχή 0,2% στη Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Finans Invest”) (99,6% κατέχει η Finansbank και 0,2% η Finans Leasing), (ii) συμμετοχή 0,02% στη Finans Portföy Yönetimi A.Ş. (“Finans Portfolio Management”) (99,6% κατέχει η Finans Invest και 0,01% η Finansbank και η Finans Leasing), καθώς και συμμετοχή 29,87% στη Finans Leasing.

www.sofokleousin.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *