ΕΡΕΥΝΑ – ΣΟΚ της Stat Bank αποκαλύπτει την κατάρρευση της αγοράς.

Η Stat Bank είναι ο πλέον έγκυρος οργανισμός έρευνας και ανάλυσης στο Ελληνικό επιχειρείν. Αναλύει με αυστηρά κριτήρια και δείκτες που δεν επιδέχονται αλλοίωση χάριν πολιτικών, επιχειρηματικών ή άλλων συμφερόντων. Γι’ αυτό οι αναλύσεις τους πάντοτε απεικονίζουν την πραγματικότητα που δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από χαλιά προπαγάνδας.

Πανελλαδική έρευνα της STAT BANK σε 1.510 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις

Βουλιάζει στις ζημιές το εμπόριο

• Ενώ το 2009 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 παρουσίασαν συνολικές ζημιές 232 εκατομμύρια ευρώ. Περαιτέρω επιδείνωση το 2011

• Το ποσοστό των ζημιογόνων εταιρειών αυξήθηκε από 25% το 2009 σε 35% το 2010. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς, το 2011 το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων υπερβαίνει το 45%.

Σημαντικές ζημιές παρουσίασε το ελληνικό εμπόριο το 2010 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2011. Σύμφωνα με μεγάλη πανελλαδική έρευνα της STAT BANK, που έγινε στις 1.510 μεγαλύτερες εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας, η δραστηριότητά τους ήταν συνολικά ζημιογόνος ενώ μεγάλα εμπορικά συγκροτήματα της χώρας διέκοψαν τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με την έρευνα της STAT BANK, ενώ το 2009 είχαν εμφανίσει συνολικά κέρδη 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2010 παρουσίασαν συνολικές ζημιές 232 εκατομμύρια ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω επιχειρήσεων εμφάνισαν ραγδαία επιδείνωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Οι τρομακτικές ζημιές που εμφάνισαν οι εμπορικές αλλά και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας – γεγονός που θα επαναληφθεί και κατά το 2011 – σημαίνει ότι στην πράξη ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες του ελληνικού δημοσίου για αύξηση των εσόδων του. Τα όποια αναιμικά οφέλη προέκυψαν από τις αλλεπάλληλες φορο-επιδρομές του κράτους (βλέπε έκτακτες εισφορές, αυξήσεις ΕΦΚ και ΦΠΑ) όχι απλώς εξανεμίστηκαν αλλά υπέσκαψαν και την ομαλή ροή άντλησης φορολογικών εσόδων για το μέλλον από τις επιχειρήσεις. Αποκαλυπτικό είναι το παρακάτω γεγονός που προκύπτει από την έρευνα της STAT BANK: το 35% των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων εμφάνισε ζημιές ενώ μόλις το 65% των εταιρειών του δείγματος εμφάνισε κέρδη. Στην πραγματικότητα η εικόνα του ελληνικού εμπορίου είναι ακόμη χειρότερη εάν λάβει κανείς υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις – ορισμένες εκ των οποίων ήταν μεγάλες – έκλεισαν ενώ αρκετές συνωστίζονται στον προθάλαμο του άρθρου 99. Σύμφωνα δε με εκτιμήσεις εκπροσώπων της αγοράς, το 2011 το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων αναμένεται να υπερβεί το 45%.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της STAT BANK οι επιχειρήσεις του δείγματος μείωσαν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους από 62,45 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 58,76 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 παρουσιάζοντας μία μείωση του τζίρου τους κατά 5,9%. Η επιβράδυνση αυτή οδήγησε στην ραγδαία επιδείνωση των τελικών οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Ας δούμε, όμως, τα επιμέρους συμπεράσματα της έρευνας,

• Οι 975 κερδοφόρες εταιρείες του δείγματος επέδειξαν μία σχετική αντοχή στο κύμα της ύφεσης. Έτσι, οι συνολικές τους πωλήσεις εμφάνισαν μια ανεπαίσθητη υποχώρηση 0,7% από 40,86 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 στα 40,57 δις. ευρώ το 2010. Την ίδια χρονική περίοδο τα συνολικά τους κέρδη υποχώρησαν από 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε κάτι παραπάνω από 1 δις. ευρώ το 2010. Οι εν λόγω εταιρείες λειτούργησαν με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 2,6%
• Αντιστοίχως, οι 535 ζημιογόνες επέδειξαν μία εξαιρετικά αρνητική συμπεριφορά, επιβαρύνοντας με τα οικονομικά τους αποτελέσματα την συνολική εικόνα της εν Ελλάδι εμπορικής δραστηριότητας. Έτσι, οι συνολικές τους πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15,8% για να φτάσουν τα 18,12 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ αύξησαν τις συνολικές τους ζημιές από 227,8 εκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010 (!). Με δύο λόγια αύξησαν τις ζημιές τους κατά 468% κάνοντας την εικόνα του ελληνικού εμπορίου να δείχνει ιδιαίτερη αρνητικά.
• Ενδεικτικό της επιδείνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας είναι το παρακάτω γεγονός: περίπου το 70% των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν επιδείνωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ενώ μόλις περίπου το 30% των εταιρειών εμφάνισαν βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων. Ειδικότερα, στη «φωτεινή πλευρά» του επιχειρείν 285 επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση κερδοφορίας, 63 μετέτρεψαν τις ζημιές του 2009 σε κέρδη το 2010 ενώ 116 εταιρείες μείωσαν τις ζημιές τους. Αντιθέτως, στη «σκοτεινή πλευρά» του επιχειρείν, 626 εταιρείες εμφάνισαν μείωση κερδών, 274 μετέτρεψαν τα κέρδη σε ζημιές και 146 αύξησαν τις ζημιές τους.
• Το 2010 οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας λειτούργησαν με αρνητικό μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους -0,4% όταν οι ίδιες επιχειρήσεις είχαν λειτουργήσει με μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους 2%. Είχαμε δηλαδή μία κάθετη πτώση του μέσου περιθωρίου καθαρού κέρδους των μεγάλων εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας.
• Παρ όλα αυτά, στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εξακολουθεί να λειτουργεί ο σκληρός πυρήνας που αντέχει στις συνέπειες της κρίσης κατορθώνοντας να διατηρείται αλώβητος. Απόδειξη; Οι 975 κερδοφόρες παραγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος (με συγκρίσιμα στοιχεία για το 2009-2010) οι οποίες παρά την πτώση της κερδοφορίας «μέτρησαν» κέρδη της τάξης του 1 δις. ευρώ.
• Ως συμπέρασμα προκύπτει ότι και στο ελλληνικό εμπόριο – όπως άλλωστε και στην βιομηχανία – η κρίση διευρύνει το χάσμα μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας. Από τη μία πλευρά ενισχύεται ο σκληρός πυρήνας των επιχειρήσεων που ανθίστανται στην ύφεση «χτίζοντας θέσεις για την επόμενη ημέρα». Από την άλλη δημιουργείται ένας θύλακας ζημιογόνων επιχειρήσεων από τις οποίες προκύπτει ήδη ένας μεγάλος κύκλος προβληματικών εταιρειών.
• Στις πρώτες θέσεις των πλέον κερδοφόρων εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας ευρίσκονται οι εταιρείες Jumbo, A-B Βασιλόπουλος, Sanofi-Aventis, Σκλαβενίτης, House Market, Praktiker Hellas, Toyota Hellas, METRO, EKO, Μασούτης, Procter @ Gamble, Intralot, IBM Hellas, ΠΕΝΤΕ, Φαρμασέρβ Lilly, Ελαίς-Unilever, Luxottica Hellas, DSGI South-East Europe, Μαυρογένης και ΚΑΦΕΑ.

olympia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *