Επιδότηση στεγαστικών δανείων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα «Γέφυρα»

Σε περίοδο παρακολούθησης 6 – 18 μηνών θα τίθεται ο δανειολήπτης μετά την λήξη του προγράμματος επιδότησης του στεγαστικού δανείου. Όπως αναφέρεται στην σχετική νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στην Βουλή για το πρόγραμμα-γέφυρα, μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής του, κατά το χρόνο που είναι καταβλητέες και καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης.

Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης κυμαίνεται από 6 έως 18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του υπαγόμενου στη ρύθμιση δανείου. Έτσι, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, η διάρκεια παρακολούθησης είναι 6 μήνες, για τα δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση για κόκκινα δάνεια η διάρκεια παρακολούθησης είναι 12 μήνες και για τα καταγγελμένα δάνεια είναι 18 μήνες. Σε περίπτωση ασυνέπειας η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του.

Η ένταξη των δανειοληπτών (που επλήγησαν από τον κορωνοϊό) στο πρόγραμμα επιδότησης των στεγαστικών δανείων θα γίνεται με κριτήρια “οικογένειας” Ακόμα και ένα από τα μέλη της οικογένειας να είναι επιλέξιμο, τότε όλο το νοικοκυριό θα μπορεί να ενταχθεί στο λεγόμενο “πρόγραμμα-γέφυρα”. Φτάνει, δηλαδή, ο ένας από του δυο συζύγους ή κάποιο από τα εξαρτώμενα μέλη να είναι επιλέξιμος δανειολήπτης για να ρυθμιστούν όλα τα στεγαστικά δάνεια του νοικοκυριού. Για παράδειγμα:

Ένας σύζυγος, δημόσιος υπάλληλος έχει στεγαστικό δάνειο άλλα δεν έχει πληγεί από την κρίση. Η σύζυγος του, που δεν μετέχει στο στεγαστικό δάνειο η δεν έχει άλλο δικο της, βρέθηκε σε αναστολή σύμβασης και υπέστη και μείωση στο εισόδημα της. Το δάνειο του δημοσίου υπαλλήλου μπορεί να μπει σε ρύθμιση λόγω του οτι είναι επιλέξιμη η σύζυγος.
Οικογένεια με εξαρτώμενο μέλος εξυπηρετεί κανονικά το δάνειο της ενώ και οι δυο σύζυγοι δεν είναι στους επιλέξιμους δανειολήπτες. Όμως το παιδί τους (εξαρτώμενο μέλος) έμεινε άνεργος μέσα στην κρίση του lockdown όποτε οικογένεια μπορεί να διεκδικήσει την επιδότηση

Χρονικός περιορισμό για τα δάνεια δεν υπάρχει. Όμως όσοι έχουν μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν σε μια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα ώστε να μπορούν να ενταχθούν (εφόσον πληρούν τις τις προϋποθέσεις) στο πρόγραμμα επιδότησης των δόσεων. Η επιδότηση θα φτάνει τα 300 ευρω μηνιαίως για τα κόκκινα δάνεια που έχουν καταγγελθεί και τα 500 ευρω μηνιαίως για τα κόκκινα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί. Στο πρόγραμμα θα εντάσσονται και οι όσοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειο τους, οι λεγόμενοι “πράσινοι δανειολήπτες”. Προϋπόθεση είναι να έχει λήξει η όποια αναστολή στην καταβολη των δόσεων δικαιούνται (λόγω κορονοιου). Εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να λαμβάνουν επιδότηση εως 600 ευρώ. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι εννεάμηνη ενω το ποσοστό επιδότησης θα μειώνεται ανά τρίμηνο.

Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες

Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται σε κλάδους της οικονομίας που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Συγκεκριμένα ως επιλέξιμοι θα θεωρούνται οι εξής δανειολήπτες:
Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους
Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Φυσικά πρόσωπα: Πόσο πρέπει να έχει μειωθεί το εισόδημά τους

Κριτήριο για την ένταξη των φυσικών προσώπων στο πρόγραμμα – γέφυρα θα είναι η μείωση του μηνιαίου εισοδήματος τους ως εξής:
10% για εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 1.000 ευρώ
20% για εισόδημα μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 2.000 ευρώ
30% για εισόδημα μεγαλύτερο των 2.000 ευρώ
Η μείωση του εισοδήματος θα προκύπτει από την σύγκριση των μηνών Ιανουαρίου – Φεβρουάριου 2020 με την περίοδο Απριλίου – Μαιου 2020

Επαγγελματίες: Πόσο πρέπει να έχει μειωθεί το εισόδημα τους

Κριτήριο για την ένταξη των επαγγελματιών στο πρόγραμμα – γέφυρα θα είναι η μείωση της εμπορικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα η μείωση του ΦΠΑ κατά τουλάχιστον 20% την περίοδο μεταξύ β΄ τριμήνου 2019 και β΄ τριμήνου 2020

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανά κατηγορία δανειολήπτη

H κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών θα γίνεται σε τρία επίπεδα: α) δανειολήπτες με δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά (ως τέτοια θεωρούνται τα δάνεια που δεν έχουν καθυστέρηση 90 ημερών και άνω), β) δανειολήπτες με δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τα οποία θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και γ) δάνεια καταγγελμένα. Για την κατηγοριοποίηση του δανείου θα λαμβάνεται υπόψιν η κατάσταση και ο χαρακτηρισμός του στις 29-02-2020. Ειδικότερα:

Α) Για την πρώτη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια που εξυπηρετούνται, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:
– Αξία πρώτης κατοικίας 300.000 ευρώ
-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 300.000 ευρώ
-Εισόδημα 24.000 – 57.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)
-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 40.000 ευρώ
-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 600.000 ευρώ
Για την κατηγορία των δανειοληπτών με εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 90% για το πρώτο τρίμηνο, 80% για το δεύτερο και 70% για το τρίτο τρίμηνο. Το πλαφόν της επιδότησης ορίζεται σε 600 ευρώ.

Β) Για την δεύτερη κατηγορία δανειοληπτών, με δάνεια μη εξυπηρετούμενα, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:
-Αξία πρώτης κατοικίας 250.000 ευρώ
-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 250.000 ευρώ
-Εισόδημα 17.000 – 45.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)
-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 25.000 ευρώ
-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 500.000 ευρώ
Για την κατηγορία των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 500 ευρώ.

Γ) Τέλος, για την κατηγορία των δανειοληπτών με δάνεια σε μεγαλύτερη καθυστέρηση, τα οποία έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, το πρόγραμμα – γέφυρα προβλέπει τα εξής:
-Αξία πρώτης κατοικίας 200.000 ευρώ
-Ποσό ανεξόφλητου δανείου 130.000 ευρώ
-Εισόδημα 12.500 – 36.000 ευρώ (αναλόγως των μελών της οικογένειας)
-Σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων 15.000 ευρώ
-Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ
Για τα δάνεια αυτά η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης θα ξεκινά από 60% για το πρώτο τρίμηνο και θα μειώνεται σε 50% για το δεύτερο και 30% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 300 ευρώ.

Στο πρόγραμμα και οι εγγυητές των δανείων που εχουν καταγγελθει

Στην περίπτωση των δανείων που έχουν καταγγελθεί θα εντάσσονται στο πρόγραμμα και οι εγγυητές τους. Για τους συνοφειλέτες και τους εγγυητές των δανείων αυτών ορίζονται ως κριτήρια: εισόδημα 12.500 ευρώ, αξία ακίνητης περιουσίας 280.000 ευρώ

Αιτήσεις – Περίοδος Επιδότησης – Πληρωμές

Την 1η Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από λογιστές ή άλλους σύμβουλους οι τράπεζες θα τους καταβάλει αμοιβή 250 ευρώ για κάθε μια αίτηση που υποβάλουν και σε όσες τράπεζες έχει “ανοίγματα” ο δανειολήπτης. Η επιδότηση δανείων θα διαρκέσει 9 μήνες και οι πρώτες πληρωμές αναμένονται τον Οκτώβριο.

Οι “ποινές”

Τελος, προβλέπεται ρητά, ότι σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του, ο οφειλέτης εκπίπτει από τη συνεισφορά του Δημοσίου, αυτή διακόπτεται για το μέλλον και ποσά που έχουν καταβληθεί, αναζητούνται. Ειδικά δε, για την περίπτωση που ο οφειλέτης υπάρξει ασυνεπής κατά την περίοδο παρακολούθησης μετά το πέρας της συνεισφοράς του Δημοσίου, ορίζεται ότι η έκπτωση επέρχεται αναδρομικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο σύνολό του.

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Επιδότηση στεγαστικών δανείων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το πρόγραμμα «Γέφυρα»”

  1. θλίβομαι begar που στο σάιτ δεν υπάρχει σχολιασμος (ερωταπαντήσεις) κοντά δύο μήνες και ενώ έρχεται ο Αρμαγεδδών που λέγεται πτωχευτικος νόμος.Οποτε. ας βάλω μια ερώτηση .
    Ξέρεις begar να μου απαντήσεις (ή και οποιοσδήποτε άλλος αν ξέρει) αν στον προηγούμενο πτωχευτικο που ήταν για επιχειρήσεις …αν ο σύζυγος χρωστάγε και δεν είχε περιουσίακα στοιχεία,αλλά τα χρέη ηταν αποκλειστικά δικα του και ΟΧΙ της γυναίκας ή των παιδιών του,αλλα η γυναίκα είχε δικο της λογαριασμό με καταθέσεις όπως και αμάξι δικό της και ο γιος είχε σπίτι στο όνομα του,ΤΟΤΕ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ;;;
    Πήγαιναν και κατάσχεταν τις καταθέσεις της συζύγου και το σπίτι που ήταν στο όνομα του παιδιού,παρόλο που η σύζυγος και το παιδί δεν είχαν. καμία ανάμειξη στα χρέη του συζύγου;;;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *