Διασώστε τις ελληνικές τράπεζες πριν είναι αργά ….αποτιμώνται χωρίς κεφάλαια – Η ελληνική κρίση χρέους εξελίσσεται επιθετικά σε τραπεζική

Η ελληνική κρίση χρέους η οποία οδηγεί σε αδιέξοδο την οικονομία και την κοινωνία προσλαμβάνει χαρακτηριστικά και τραπεζικής κρίσης και  πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα πριν να είναι αργά.
Η κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών αλλά και η αποτίμηση του κλάδου με P/BV στο 0,22 αποδεικνύει ότι οι τράπεζες αποτιμώνται ωσάν να μην έχουν κεφάλαια.

Η αγορά οδηγεί σε αδιέξοδο το τραπεζικό σύστημα και αν η πολιτεία αψηφήσει αυτό τον κίνδυνο είναι πολύ πιθανό η κατάρρευση που θα επέλθει να είναι βίαιη, συστημική και μη αναστρέψιμη με δραματικές επιπτώσεις για το σύστημα, την οικονομία και την κοινωνία.
Το τραπεζικό σύστημα κινδυνεύει, δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορους πολιτεία και θεσμικούς παράγοντες όπως η Τρόικα το γεγονός ότι 450 δις περιουσίας των ελληνικών τραπεζών αποτιμάται σε εξευτελιστικές τιμές.
Δεν είναι δυνατό με χρηματιστηριακούς όρους 450 δις ευρώ περιουσίας να αποτιμώνται στα 5,64 δις ευρώ. Οι αποτιμήσεις τι υποδηλώνουν ότι η κρίση θα μετεξελιχθεί σε τραπεζική και μάλιστα πολύ γρήγορα.
Χρειάζεται άμεσα λύση και το πρώτο βήμα που πρέπει να υλοποιηθεί είναι να ενεργοποιηθεί η Bridge bank η μεταβατική τράπεζα ώστε να μεταφερθούν όλα τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου καθώς και ορισμένα δάνεια προβληματικά.
Όμως το μεγάλο ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι μια τέτοια διαδικασία θα μεταφερθούν καθώς 1)αφορά περίπου 46-48 δις ευρώ ομόλογα και 2) σε ποιες τιμές θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Στις ονομαστικές αξίες αποκλείεται, το πιθανότερο σενάριο είναι να πραγματοποιηθεί σε αγοραίες τιμές.
Κατά μέσω όρο οι τιμές των ελληνικών ομολόγων σε όλη την καμπύλη αποδόσεων κυμαίνεται πέριξ των 60 μονάδων βάσης.
Δηλαδή τα 46-48 δις ευρώ κατ΄ ουσία είναι 28 δις ευρώ.
Αν η Bridge bank αποκτήσει τα ομολογιακά χαρτοφυλάκια θα χρειαστεί κεφάλαια τα οποία θα εισφέρει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Οι τράπεζες θα χάσουν περί τα 10-12 δις ευρώ από αυτή την διαδικασία και το ερώτημα είναι ποιος θα αναπληρώσει αυτά τα 12 δις ευρώ.
Με βάση το σχέδιο της μεταφοράς των ομολόγων σε μεταβατική τράπεζα κεφάλαια θα εισφέρει  το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Ελλάδα ή το EFSF αλλά το πιθανότερο σενάριο είναι το ΤΧΣ.
Έχουν οι τράπεζες αλλά και το δημόσιο κίνητρο να απαλλαγούν από το ελληνικό χρέος.
Για το ελληνικό κράτος το όφελος είναι προφανές, θα επαναγοράσει ελληνικά ομόλογα με haircut 40% τουλάχιστον άρα θα κερδίσει ένα σημαντικό μέρος των ομολόγων. Αντί να επιστρέψει 100 ευρώ θα επιστρέψει 60 ευρώ.
Για τις τράπεζες εκ πρώτης όψεων δεν συμφέρει αυτή η διαδικασία καθώς θα επωμιστούν μια τεράστια κεφαλαιακή ζημία.
Όμως στρατηγικά θα έχουν απομακρύνει οριστικά από τους ισολογισμούς τους τα ελληνικά ομόλογα που αποτελεί το χειρότερο περιουσιακό στοιχείο των τραπεζών
Στο παρελθόν όχι με όρους σταθμισμένου ενεργητικού όπως είναι και το ορθό αλλά με όρους γενικής αποτίμησης η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών αντιστοιχούσε στο 18% της  περιουσία τους  του ενεργητικό τους.
Στην παρούσα φάση η χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών αντιστοιχεί στο 1,25% του συνολικού πλούτου των τραπεζών.
Με πιο κλασσικούς οικονομικούς όρους π.χ. το P/BV οι τράπεζες διαπραγματεύονταν στο 2,5  φορές την λογιστική τους αξία πριν 4-5 χρόνια και τώρα διαπραγματεύονται 0,22 σε κλαδικό επίπεδο.
Ποια είναι τα ηχηρά μηνύματα που περνάει η αγορά οι εναπομείναντες ξένοι και έλληνες επενδυτές μέσω της αποτίμησης των τραπεζών;
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι τράπεζες αποτιμώνται σχεδόν ωσάν να μην διαθέτουν κεφάλαια.
Η διάθεση των επενδυτών είναι να πιέζουν την κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακή αξία του πλήθους των κυκλοφορουσών μετοχών προεξοφλώντας ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τα κεφάλαια σε απόλυτο μέγεθος είναι πολύ χαμηλότερα των υφιστάμενων.
Η αγορά δεν αποδέχεται ότι τα κεφάλαια είναι 34 δις σε κλαδικό επίπεδο αλλά πολύ λιγότερα.
Το μείζον ερώτημα είναι όχι γιατί συμβαίνει αυτό προφανώς ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας ή νέου μεγάλου haircut στα ομόλογα και η Blackrock απαξιώνει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αλλά κυρίως τι μπορεί να γίνει ώστε να ανατραπεί αυτό το απαξιωτικό σκηνικό για τις τράπεζες.
Το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Εθνική τράπεζα.
Αποτιμάται στα 2,093 δις ευρώ η Εθνική τράπεζα ενώ η Finansbank εμφανίζει αποτίμηση στο τουρκικό χρηματιστήριο περίπου 3 δις ευρώ.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η Εθνική πρόσφατα άντλησε 1,8 δις ευρώ κεφάλαια αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος της Εθνικής αποτιμάται -2,8 δις ευρώ περίπου δηλαδή δεν έχει καμία χρηματιστηριακή αξία.
Άλλο παράδειγμα η αποτίμηση της Eurobank στα 425 εκατ μια τράπεζα με 80 δις ενεργητικό και 5 δις κεφάλαια και πλειάδα δραστηριοτήτων και πραγματικών αξιών αποτιμάται 425 εκατ!!!!
Άλλο παράδειγμα δεν μπορεί η Marfin και η Πειραιώς να έχουν την ίδια αξία με την Κύπρου αποτελεί επίσης ανορθόδοξη προσέγγιση.
Τι μας δείχνουν όλα αυτά ότι το ΧΑ δεν αποτιμά αξίες αλλά λειτουργεί ως αφαιρετικός μηχανισμός…δυνητικών χαμένων κεφαλαίων.
Το ΧΑ δεν προεξοφλεί αύξηση αλλά μείωση κεφαλαίων άρα αυτό αντικατοπτρίζεται στις χρηματιστηριακές αξίες που απαξιώνονται.
Αυτά είναι διαπιστώσεις.
Τι μπορεί ή πρέπει να συμβεί;
Μέχρι τώρα η επικρατούσα αίσθηση είναι ότι οι κεφαλαιακές ενισχύσεις άμεσα ή έμμεσα που έχουν ανακοινώσεις οι τράπεζες είναι πολύ κατώτερες των κεφαλαιακών τους αναγκών στην πραγματικότητα.
Π.χ. αν μια τράπεζα ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου 1 δις ευρώ η αγορά την αντιμετωπίζει ως μικρή ενίσχυση κεφαλαίων καθώς θεωρεί ότι οι πραγματικές ανάγκες μπορεί να ξεπερνούν τα 3 ή 4 ή 5 δις ευρώ.
Άρα για να υπάρξει μεγάλη ανατροπή σκηνικού στον τραπεζικό κλάδο χρειάζονται όχι απλά κεφάλαια αλλά πολλά κεφάλαια;
Π.χ. τα 1,25 δις ευρώ αύξησης κεφαλαίου και 500 εκατ ομολογιακού που ανακοίνωσαν η AlphaEurobank δεν είναι αρκετό.
Αυτό δεν αποτελεί μια υποκειμενική προσέγγιση αλλά μια ρεαλιστική μετάφραση της αγοράς με βάση τις χρηματιστηριακές τιμές.
Το ίδιο ισχύει για όλες τις τράπεζες, στην κυριολεξία για όλες τις τράπεζες.
Η ΑΤΕ είναι ακόμη υπερτιμημένη λόγω του χαμηλότατου  free float που εμφανίζει η μετοχή  λόγω δημοσίου και τραπεζών εγγυητριών της αμκ.
Οι τράπεζες χρειάζονται μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου που δεν θα καλύψουν μόνο τις υπαρκτές μελλοντικές ζημίες που θα υποστεί ο κλάδος αλλά θα καλύψουν και το έλλειμμα επενδυτικής ψυχολογίας που έχει δημιουργηθεί.
Κεφάλαια οι τράπεζες δεν έχουν και πραγματική λύση είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η ορθή λύση θα ήταν και απόπειρα για άντληση κεφαλαίων με ίδια μέσα και προσφυγή στο ΤΧΣ.

Η τρέχουσα αποτίμηση των τραπεζών με όρους P/BV

Ποσά σε δισ  ευρώ

Τράπεζες Κεφαλαιοποίηση 4/10/2011 P/BV
Εθνική 2,093 0,24
Alpha 0,587 0,12
Eurobank 0,425 0,09
Πειραιώς 0,411 0,12
Κύπρου 0,971 0,27
Marfin 0,515 0,13
ATE 0,380 0,85
TT 0,173 0,28
Attica bank 0,080 0,16
Proton bank 0,011.2 0,036
Σύνολο 5,646 0,22

 

Εκτιμήσεις κύκλων της αγοράς για την πορεία των τραπεζικών μετοχών

Ποσά σε ευρώ

Τράπεζες Τρέχουσα τιμή Χειρότερο σενάριο

 

Εθνική 2,19 1,20
Alpha 1,10 0,70-0,60
Eurobank 0,77 0,40
Πειραιώς 0,36 0,15
Κύπρου 1,08 0,70
Marfin 0,32 0,20
ΑΤΕ 0,30 0,15
ΤΤ 0,61 0,30
Attica bank 0,33 0,15
Proton bank 0,18 0,05
Geniki bank 0,27 0,10

Οι εκτιμήσεις προέρχονται από στελέχη της αγοράς
Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση αλλά μόνο πηγή ενημέρωσης.

 

Πιθανή επιβάρυνση από την BlackRock στο τραπεζικό σύστημα

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες NPLs

6/2011

Νέες προβλέψεις

BlackRock

Ζημίες από Blackrock + PSI και νέο haircut 30%
Εθνική 4,25 1,8 5,5
Alpha 2,5 1,6 2,7
Eurobank 4,5 2,2 4,4
Πειραιώς 3,67 1,6 3,8
Κύπρου* 1,305 – (0,400) 0,700
Marfin* 1 – (0,400) 0,700
ATE 1,77 0,600 1,8
TT 0,250 0,100 1
Αttica bank 0,200 0,250 0,350
Proton bank 0,110 0,120 0,220
Emporiki 3,15 0,700 0,900
Geniki bank 1,020 0,230 0,320
Σύνολο 22,805 8,4 (9,2) 22,39

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

*Κύπρου και Marfin δεν θα αξιολογηθούν από την Blackrock αλλά…θα αξιολογηθούν από την αγορά

 

Έρχεται και νέο haircut 30% -50%  στο ελληνικό χρέος;

ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες Α6μ. 2011 /  haircut 21% Haircut 30% – 50%
Εθνική -1.310         /  -1.645 -2.400 /- 4.000
Alpha -524,8         /-538,6 -770 / -1.280
Eurobank -588            / -830 -1.180 / -2.000
Πειραιώς -820            / -1.005 -1.400  / -2.300
Κύπρου -112            / -281 -400  / -666
Μarfin -194,6         / -274 -400   /  -666
ATE -905,1         /-834,6 -1.200  /  -2.000
TT -498,4         / -564,7 -800   /  -1.300
Emporiki -610,6          / 71,4 -100  /    -166
Geniki -284,1          /-86 -120  /   -200
Attica -66,3            / -52,8 -74    / -125
Proton bank -29,96           /- –      /   –
Σύνολο -5,941          / -6,117 -8.844   /  14.700

Πηγή: Επίσημες ανακοινώσεις τραπεζών / εκτιμήσεις για 30% -50% www.bankingnews.gr
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnerws.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *