Ετοιμάζουν χτύπημα στα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα, θα υποστούν haircut – Πιθανόν να τεθεί ως όριο τα 100 χιλ ευρώ

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν αγοράσει 2 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα δευτερογενώς και 1,3 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα πρωτογενώς από τις δημοπρασίες άρα συνολικά κατέχουν 3,3 δις ευρώ.
Χθες αναφέραμε ότι είναι πιθανό να τεθεί όριο στα φυσικά πρόσωπα τα 100 χιλ ευρώ. Δηλαδή όσοι έχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποστούν haircut.
Με βάση έγκυρες πληροφορίες φαίνεται ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει μεγάλες πιθανότητες επιβεβαίωσης δηλαδή να υποστούν haircut που μπορεί να φθάσει στο 58% με 60% και τα φυσικά πρόσωπα αλλά για ποσά πάνω από 100 χιλ ευρώ.
Το ελληνικό δημόσιο διαπίστωσε μια αυξημένη κερδοσκοπία στα ελληνικά ομόλογα και μεταξύ αυτών και του Μαρτίου 2012.
«Δεν θα επιτρέψουμε κερδοσκοπία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ακόμη και από φυσικά πρόσωπα» αναφέρει αξιόπιστη πηγή.
Το  www.bankingnews.gr στο πλαίσιο στήριξης των απλών επενδυτών πολλές φορές είχε αναφερθεί στο ομόλογο λήξης Μαρτίου 2012 το οποίο εμφανίζει ετησιοποιημένη απόδοση 400%.
Ωστόσο η κερδοσκοπία που υπάρχει κινητοποίησε το ελληνικό δημόσιο το οποίο σε συνεργασία με τους πιστωτές φαίνεται να καταλήγουν στην εξής απλή προσέγγιση.
Haircut για όλους ακόμη και για τα φυσικά πρόσωπα.
Άλλη αξιόπιστη πηγή αναφέρει ότι «δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το όριο θα είναι τα 100 χιλ ευρώ αλλά μπορώ να αναφέρω ότι δεν θα επιτρέψουμε την κερδοσκοπία ούτε από τα φυσικά πρόσωπα. Όλοι πρέπει να πληρώσουν».
Η θέση του www.bankingnews.gr  είναι ξεκάθαρη.
Θα αποτελέσει τραγικό ολίσθημα αν τελικώς αποφασίσουν να εμπλέξουν και τα φυσικά πρόσωπα στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
Με βάση τραπεζικές πηγές έχει αναφερθεί ότι αν υπάρξει ενεργοποίηση συλλογικής δράσης τι θα συμβεί με τα φυσικά πρόσωπα; Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι οι ρήτρες συλλογικής δράσης προσδιορίζονται κατά την έκδοση των ομολόγων και τέτοιες ρήτρες δεν υπάρχουν στα ελληνικά ομόλογα. Ως εκ τούτου ή θα αποκτήσουν νομική υπόσταση ετεροχρονισμένα ή θα επιλεγεί άλλη λύση αρκετά επιζήμια για όλους.
Μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι όσα φυσικά πρόσωπα κατέχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποχρεωθούν να συμμετάσχουν.
Όσοι π.χ. έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2 εκατ ευρώ είναι πολύ πιθανό να υποστούν haircut.
Το όριο των 100 χιλ ευρώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί αλλά υπάρχει ως πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Πρωτίστως πρέπει να τονιστεί ότι στην αναφοράς μας αυτή που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις αναφέρουμε ότι η «εμπλοκή» των ιδιωτών προκύπτει μόνο αν υπάρξει ενεργοποίηση ρητρών συλλογικής δράσης.
Για να ειπωθεί κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο.
Αν η διαδικασία εκ των πραγμάτων οδηγηθεί σε ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης καθιστώντας την διαδικασία από εθελοντική υποχρεωτική τότε θα υπάρξει ή όχι εμπλοκή των φυσικών προσώπων;
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί μια τέτοια εκδοχή ωστόσο η ξεκάθαρη θέση του www.bankingnews.gr είναι ότι ακόμη και με ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης το ελληνικό κράτος θα πρέπει να εξαιρέσει όλα τα φυσικά πρόσωπα;
Βέβαια εδώ τίθεται το ερώτημα φυσικό πρόσωπο που έχει κερδοσκοπήσει συστηματικά στο χρέος και διατηρεί θέση πάνω από 5 εκατ ευρώ πως πρέπει να αντιμετωπιστεί;
Κατά την άποψη μας πρέπει να τεθεί ένα όριο στην περίπτωση ενεργοποίησης ρητρών συλλογική δράσης.
Π.χ. Για όσους κατέχουν ομόλογα αρχικής αξίας 1  εκατ ευρώ – ως παράδειγμα το αναφέρουμε και όχι ως θέση – να μην εμπλακούν στο haircut ακόμη και αν η διαδικασία δεν  είναι εθελοντική.
Ένας επενδυτής των 50 χιλ ή 100  ή 300 χιλ θα είναι ηθικά και πρακτικά απαράδεκτο να το ζημιώσουν μέσω haircut.
Οι κάτοχοι των ομολόγων που είναι φυσικά πρόσωπα πρέπει να προστατευθούν.

Τι έγραφε χθες το www.bankingnews.gr για το PSI+

Μεταξύ 58% έως 60% φαίνεται ότι μπορεί να φθάσει το haircut που εξετάζουν ελληνικό δημόσιο και ιδιώτες στο πλαίσιο του PSI+.
Σύμφωνα με πληροφορίες του www.bankingnews.gr από πηγές σε τράπεζα που συμμετέχει στις σκληρές διαπραγματεύσεις στην διαδικασία αναδιάταξης του ελληνικού χρέους φαίνεται ότι έχουν υπάρξει συγκλίσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στα εξής θέματα
1)Το haircut πιθανότατα δεν θα είναι 50% αλλά μάλλον θα φθάσει στο 58% με 60%.
Στο τραπέζι έπεσε και πρόταση για haircut 80% αλλά απορρίφθηκε άμεσα από τις ξένες τράπεζες.
2)Το επιτόκιο στα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν θα κινηθεί σε ένα εύρος 4,90% με 5,3%. Πιθανό σενάριο το 5% με 5,10%.
3)Το εναπομείναν 40% του χρέους που δεν θα απομειωθεί θα κατανεμηθεί ως εξής 15% θα καταβληθεί υπό την μορφή μετρητών στις τράπεζες και 25% θα εκδοθούν νέα ομόλογα που θα στηρίζονται στο αγγλικό δίκαιο.
4)Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των εμπλεκομένων, η εθελοντική διαδικασία δεν θα είναι επιτυχής.
Αυτή η πρόβλεψη έχει ειπωθεί πολλές φορές στις τηλεδιασκέψεις.
Με βάση όλες τις εκτιμήσεις το πιθανότερο είναι να συμμετάσχουν εθελοντικά το 60% με 70% των κατόχων ελληνικών ομολόγων.
Για το υπόλοιπο 30% με 40% θα ενεργοποιηθούν ρήτρες συλλογικής δράσης όπως επίσης έχει αναφερθεί στις τηλεδιασκέψεις.
Τι σημαίνει ρήτρες συλλογικής δράσης; Ότι όσοι δεν συμμετάσχουν εθελοντικά θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά.
5)Τι θα συμβεί με τα φυσικά πρόσωπα αν υπάρξει ενεργοποίησης συλλογικής δράσης;
Μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι όσα φυσικά πρόσωπα κατέχουν ομόλογα έως 100 χιλ ευρώ να μην υποχρεωθούν να συμμετάσχουν.
Όσοι π.χ. έχουν αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 2 εκατ ευρώ είναι πολύ πιθανό να υποστούν haircut.
Το όριο των 100 χιλ ευρώ δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί αλλά υπάρχει ως πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
6)Πρόταση από το υπουργείο οικονομικών, είναι να συμψηφίζονται οι ζημίες από τα ομόλογα με φορολογικές υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα θα ισχύσει η νέα τροποποίηση του αναβαλλόμενου φόρου.
7)Από τις διαπραγματεύσεις έχει προκύψει ότι υπάρχουν 4 πυλώνες
Στον πρώτο πυλώνα είναι το ελληνικό δημόσιο που διαπραγματεύεται. Ζητάει χαμηλό κουπόνι και υψηλό haircut.
Στον δεύτερο πυλώνα οι ξένες τράπεζες που αποκλείουν μεγάλο haircut αλλά ζητούν υψηλό κουπόνι.
Στον τρίτο πυλώνα οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες κακώς αναφέρεται ότι συμπλέουν με τις ξένες.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν το haircut ακόμη και 80% αρκεί να μην χρησιμοποιηθούν κοινές μετοχές από το ΤΧΣ. Οι ελληνικές τράπεζες ζήτησαν EFSF ή προνομιούχες από το ΤΧΣ.
Στον τέταρτο πυλώνα βρίσκονται τα hedge funds τα οποία ακολουθούν μια ξεχωριστή γραμμή ίσως πιο κερδοσκοπική.
Δεν είναι τυχαίο ότι αποχώρησε από την επιτροπή που έχει συσταθεί για να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI) το hedge fund Vega Αsset Management. Το Vega με έδρα την Μαδρίτη και από τα γνωστότερα στους κερδοσκοπικούς κύκλους, δεν συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις απλά παρακολουθούσε τις τηλεδιασκέψεις ωστόσο το hedge fund Vega αποφάσισε να αποχωρήσει, στον απόηχο έντονων διαφορών και διαφωνιών για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η εθελοντική ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων.
Η επιτροπή που διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους συστάθηκε πριν από ένα μήνα και αποτελείται από τους: Εθνική Τράπεζα, Alpha Eurobank, AXA, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Intesa San Paolo, LBBW.
Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο γενικός διευθυντής του IIF Charles Dallara και ο Jean Lemierre, της BNP Paribas.

Καταλύτης το ΤΧΣ

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν αναφέρει στις διαπραγματεύσεις ότι θα κάνουν χρήση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Με βάση ασφαλείς πληροφορίες η ζημία από haircut κοντά στο 60% φθάνει στα 20,3 δις ευρώ ή καθαρή ζημία μετά την αφαίρεση του πρώτου PSI 14,2 δις ευρώ.
Άρα οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μια ζημία 14,2 δις ευρώ.

 

Τράπεζες: Ζημίες με haircut 50% (έως 80%) στα ομόλογα

Ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες Haircut * 50% Haircut 80% Κεφάλαια Νέα κεφάλαια με haircut 50%
Εθνική -5.000 με -5.600 -8.000 7.951 3.500 -4.500
Alpha** -1.400 με -1.600 -2.200 4.649 1.000 -1.500
Eurobank** -2.400 με -2.700 -3.800 4.332 1.700 -2.200
Πειραιώς -2.500 με -2.800 -4.000 2.700 1.900 -2.300
Κύπρου** -1.048 -1.676 2.901 (1.560 ΕBA)
Μarfin -1.200 -1.920 3.774 (1.971EBA)
ATE** -2.400 με -2.700 -3.840 219 1.800 -2200
TT -1.600 με -1.800 -2.560 499 1.500 -1.800
Emporiki** -200 με -230 -320 600 750
Geniki** -230 με -240 -368 2 575
Attica -160   με -180 -256 413 140 -250
Proton -310    με -330 -496 220 30 -30
Σύνολο -18.440 /-20.300 -29.436 28,100 ΜΟ 16.000

*Στο haircut πρέπει να αφαιρεθεί το 21% του προηγούμενου psi;

Π.χ. στην ΕΤΕ 5 δις -1,6 δις =3,4 δις νέες ζημίες περίπου

**Έχουν ανακοινώσει αυξήσεις κεφαλαίου

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς

 

Πέτρος Λεωτσάκος

www.bankingnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *