Εξώδικη διαμαρτυρία

Τελευταία ενημέρωση την 20 Σεπ 2011 — 16:21

Αν την αγνοήσετε, δεν έχει καμιά νομική επίπτωση σε βάρος σας.

Η εξώδικη διαμαρτυρία ξεκινάει με τη φράση που φαίνεται με κόκκινα γράμματα και την υπογράφει αυτός που έχει την απαίτηση, δηλ. εκπρόσωπος τράπεζας ή δικηγόρος της.

Την επιδίδει δικαστικός επιμελητής, που σας βάζει να υπογράψετε για την παραλαβή της. Έχει πάνω τη σφραγίδα του δικαστικού επιμελητή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

………………….. του …………….. και ………………. του …………………….., επαγγελματιών, κατοίκων ………………………………..

 

Προς

…………….……………. του ……………………………., επιχειρηματία, κάτοικο …………

 

΄Όπως  γνωρίζετε σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία μας  έχετε αναλάβει την υποχρέωση κάθε μήνα να μας καταβάλετε εγκαίρως τα μισθώματα του Καταστήματος που έχετε  μισθώσει από εμάς και  ασκείτε την επιχείρησή σας στην οδό ……………………. στην  πόλη …………………..

Ήδη μας οφείλετε τα μισθώματα των μηνών ………………….. και επίσης την