Μικρές αγγελίες

Τελευταία ενημέρωση την 13 Μάι 2014 — 17:51

Εδώ θα δημοσιεύονται δωρεάν μικρές αγγελίες των μελών, για οποιοδήποτε θέμα. Διευκρινίζεται ότι δεν θα δημοσιεύονται αγγελίες με σκοπό τη διαφήμιση επιχειρήσεων ή επαγγελματιών.

Όποιος λοιπόν επιθυμεί, μας στέλνει μικρή αγγελία, όπως θα ήθελε να φαίνεται σε μια εφημερίδα και εμείς θα τη δημοσιεύσουμε. Οι αγγελίες θα διαγράφονται με την πάροδο δύο μηνών και αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί επαναδημοσίευση, θα πρέπει να τη στείλει πάλι.

Είναι αυτονόητο ότι αγγελίες με παράνομο ή ανήθικο περιεχόμενο θα απορρίπτονται.