Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών

Τελευταία ενημέρωση την 24 Νοέ 2012 — 09:28

1. Οι εταιρείες

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, όπως ονομάζονται επίσημα, είναι ιδιωτικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών, να πείσουν τους δανειολήπτες σε καθυστέρηση, να πληρώσουν τις οφειλές τους. Κάθε φορά που κάποιος οφειλέτης πληρώνει κάποιο ποσό, η εισπρακτική εταιρεία πληρώνεται το συμφωνημένο ποσοστό. Σε αυτό οφείλεται και η λύσσα με την οποία ενοχλούν τους οφειλέτες.

Ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας. Δεν έχετε κανένα λόγο να θυμώνετε μαζί του. Είναι ένας απλός εργαζόμενος των 600 ευρώ, ο οποίος συχνά κάνει απλήρωτες υπερωρίες, μισεί τη δουλειά που κάνει και βρίσκεται εκεί λόγω ανάγκης, επειδή δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά. Και αυτός, όπως εσείς, προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του.Ακόμα και αν παρεκραπεί μια συνομιλία και ο υπάλληλος της εισπρακτικής γίνει απότομος, να θυμάστε ότι πάνω από το κεφάλι του στέκεται διαρκώς ο προϊστάμενός του, που δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας.

Οι εισπρακτικές εταιρίες λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3758/2009.

Σύφωνα με τον παραπάνω νόμο, γενικά οι Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω:

α. Να διαθέτουν επαρκή διοικητική  και τεχνολογική υποδοµή που να περιλαµβάνει, τουλάχιστον,  ένα  ολοκληρωµένο  τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών  υπολογιστών.

β. Σε κάθε προφορική επικοινωνία µε τον οφειλέτη, να διαθέτουν εµφανή τον αριθµό  προέλευσης  κλήσης,  να παρέχουν  πλήρη  και σαφή ενηµέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοµατεπώνυµο του καλούντος υπαλλήλου  και την ιδιότητα του,  όσο  και  για  τον  αριθµό  Μητρώου  της  Εταιρείας κατά  την  έννοια  του  άρθρου  7  και  το  σκοπό της  επικοινωνίας  τους. (Δηλ απαγορεύεται να τηλεφωνούν με απόκρυψη αριθμού).

γ. Κατά την επικοινωνία  µε τον οφειλέτη, να μην εμφανίζουν οι υπάλληλοί τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιµελητών. (Δηλ. να μην παριστάνουν ότι είναι ο,τιδήποτε άλλο παρά υπάλληλοι εισπρακτικών εταιριών)

δ. Απαγορεύεται η άσκηση σωµατικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλµατος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του. (Με λίγα λόγια, απαγορεύεται να απειλούν τον οφειλέτη, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι θα του κατασχέσουν το σπίτι, θα μπει φυλακή και άλλες αηδίες).

ε. Απαγορεύεται η επίδειξη προσβλητικής συµπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

στ. Απαγορεύεται η δυσφήµιση ή η απειλή δυσφήµισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. (Δηλ. απαγορεύεται να τηλεφωνούν στο χώρο εργασίας σας, ώστε να σας κάνουν ρεζίλι).

ζ. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση περιστάσεων αντικειµενικής αδυναµίας του οφειλέτη.

η. Απαγορεύεται η απειλή λήψης µη νόµιµου µέτρου σε βάρος του. (Δηλ. να σε απειλήσουν π.χ. ότι κάποιος φουσκωτός θα σε σπάσει στο ξύλο).

θ. Απαγορεύεται η παραπλανητική πληροφόρηση  του οφειλέτη. (εδώ θέλει προσοχή, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας να παραμυθιάζουν τον οφειλέτη, ότι αν καταθέσει Χ πόσό μέχρι την τάδε ημερομηνία ή τράπεζα θα του διαγράψει το υπόλοιπο του χρέους του).

ι. Απαγορεύονται οι κατ’ οίκον  ή στο  χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις  σε άλλους χώρους αυστηρώς  προσωπικούς, όπως νοσοκοµεία.

ια. Απαγορεύεται η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης στ. (Δηλ δεν μπορούν να τηλεφωνούν σε συγγενείς ή φίλους σας, είναι υποχρεωμένοι να βρουν εσάς προσωπικά).

ιβ. Απαγορεύεται η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση  εγγράφων που δηµιουργούν εσφαλµένα την  εντύπωση  ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

ιγ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε  επικοινωνία που περιλαµβάνει ανακριβείς πληροφορίες  σχετικά µε τις συνέπειες αθέτησης πληρωµών.(Δεν μπορούν π.χ. να σας πουν ότι αν μέσα στις επόμενες δύο μέρες δεν καταθέσετε το Χ ποσό, θα σας κατασχέσουν το σπίτι, ή θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κλπ)

ιδ. Απαγορεύεται  στις Εταιρείες η πρόσβαση σε αρχεία οικονοµικής συµπεριφοράς, όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία  για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.

ιε. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αντιποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο κατά  την επικοινωνία τους µε τους οφειλέτες την επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών − εντολέων τους.(Δηλ. δεν μπορεί να λένε ότι τηλεφωνούν από την “Τοκογλύφος Bank”, αλλά θα πρέπει ξεκάθαρα να σας πουν ότι τηλεφωνούν από την Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλών “Νταβατζής Α.Ε.” για λογαριασμό της “Τοκογλύφος Bank”).

ιστ. Η επικοινωνία  µε τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και µε συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της µίας ανά δεύτερη  ηµέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, µόνο εφόσον ο συγκεκριµένος τηλεφωνικός αριθµός έχει δηλωθεί ως µοναδικός  αριθµός  επικοινωνίας από τον τελευταίο.

2. Αντιμετώπιση

Γενικά, μπορεί οι εισπρακτικές εταιρίες να μας πρήζουν, αλλά τουλάχιστον, όσο μας ενοχλούν αυτές, η τράπεζα δεν έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον μας.Αφού περάσουν 2-3 απλήρωτοι μήνες, οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις γίνονται πιεστικές και η ευγενική συμπεριφορά του υπαλλήλου αντικαθίσταται από έμμεσες και ψευδείς απειλές, με σκοπό να μας πιέσουν ψυχολογικά, ώστε να «κόψουμε το λαιμό μας» για να βρούμε χρήματα.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης:

α. Δεν απαντώ, δεν απαντώ

Φροντίζουμε να δηλώσουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού. Ακόμα και αν μας τηλεφωνήσουν στο σταθερό, τους λέμε ότι από εκείνη τη στιγμή, κατηγορηματικά ορίζουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού μας και ότι δεν έχουμε ορίσει απολύτως κανέναν ως αντίκλητο, ανεξάρτητα αν η εταιρία έχει άλλα στοιχεία στο φάκελό της. (ώστε να ψάχνουν πάντα εσάς και όχι μανάδες, αδέλφια, κουνιάδους κλπ).

Από κει και πέρα, όταν θέλουμε κλείνουμε το τηλέφωνο, όταν δεν θέλουμε, δεν απαντούμε, αφού έχουμε περάσει στις μνήμες της συσκευής τους αριθμούς κλήσης των εισπρακτικών εταιριών.

Επίσης, όπως μας υπέδειξε ο Ερατεινός, στα σχόλιά του, υπάρχουν συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, με την δυνατότητα φραγής εισερχομένων κλήσεων, που επιλέγουμε εμείς. Δηλαδή δημιοργούμε μια black list με αριθμούς εισπρακτικών, ώστε όταν μας καλούν, να απορρίπτεται αυτόματα η κλήση.

Μερικές συσκευές εδώ και εδώ.

β. Απαντώ, αλλά …… δεν απαντώ

Ο υπάλληλος της εισπρακτικής, είναι υποχρεωμένος, πριν πει ο,τιδήποτε, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας. Οπότε, αφού συστηθεί σας ζητάει να του πείτε το ΑΦΜ σας, ή την ημερομηνία γέννησης. Αν αρνηθείτε, δεν θα μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε συνομιλία μαζί σας.

γ. Απαντώ, αλλά δεν …. δεσμεύομαι

Σε αυτή την περίπτωση, αφού δώσουμε τα στοιχεία μας, ο υπάλληλος μας ενημερώνει ότι εκκρεμεί οφειλή ύψους ΧΧΧΧ για την τάδε κάρτα ή δάνειο.Του απαντούμε ότι το γνωρίζουμε. Αρχίζει από πλευράς του ο διάλογος για το πότε θα πληρώσουμε. Εκεί, ανάλογα με το τι έχουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να απαντήσουμε διάφορα:

(1) Δικαιολογίες με τη μέθοδο του κλαψιάρη, δηλ έχω δυσκολίες, έμεινα άνεργος κλπ(2) Ευθέως, ότι “δεν πληρώνω κύριέ μου, διότι αμφισβητώ ότι οι χρεώσεις της τράπεζας έγιναν με νόμιμο τρόπο και τις διαφορές μας θα τις επιλύσουμε στα δικαστήρια”. Λογικά ο υπάλληλος, θα πρέπει εκεί να τερματίσει τη συνομιλία. Αν πάει να συνεχίσει, του λέμε ότι ο δικηγόρος μας μας συνέστησε να μην πούμε τίποτα παραπάνω και το κλείνουμε. Διαβάστε τις Οδηγίες προς Απελπισμένους Δανειολήπτες, για να πάρετε μια γεύση.

Να θυμάστε σε κάθε περίπτωση, ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας, οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να τσακωθείτε μαζί του ή να του μιλήσετε με απρέπεια.

3. Εξασφάλιση δικαιωμάτων

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να καταγράψουμε νόμιμα τις συνομιλίες μας μαζί τους, για μελλοντική νομική χρήση, ακολουθώντας τις οδηγίες καταγραφής συνομιλίας.

Σε κάθε περίπτωση, βάλτε καλά καλά στο μυαλό σας, ότι η εισπρακτική εταιρία δεν μπορεί να σας κάνει απολύτως τίποτα, ανεξάρτητα από το τι σας λένε στο τηλέφωνο. Το μόνο που μπορεί να σας κάνει, είναι να σας βομβαρδίσει τους κρεμαστούς κήπους.Ο μόνος που μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον σας, είναι το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο η τράπεζα θα αναθέσει τη λήψη νομικών μέτρων, εφόσον το αποφασίσει. Και εκεί θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, διαθέτοντας αξιόπιστη νομική κάλυψη.

Begar


67 σχόλια σχετικά με το “Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών”

 1. Καλησπέρα σας

   

  Έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση.εχασα πολύ πρόσφατα τον συζηγο μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από την εργασία μου αφού νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.εχω δύο πιστωτικές σύνολο 7.800 τον Σεπτέμβριο ήρθα σε επαφή με τη τράπεζα προτείνοντας ένα ποσό ώστε να γίνει ένα μεγάλο κούρεμα.καθημερινως δέχομαι τηλέφωνα από εισπρακτική πιεζοντας με να πληρώνω τις δόσεις και σήμερα το απόγευμα είδα ένα αριθμό που μάλλον ανήκει σε δικηγόρο.δεν έχω εξ ολοκλήρου περιουσία στο όνομα μου παρά το 25 τοις εκατό από τον θάνατο του πατέρα μου από το σύζυγό μου δεν έχω κάνει αποδοχή κληρονομιας ακομα.τι μπορούν να μου κάνουν?

   

  1. @xm καλησπέρα και συλληπητήρια. Λυπάμαι ειλικρινά για την κατάσταση που βιώνετε. Οι εισπρακτικές και οι δικηγόροι δεν συγκινούνται με τίποτα και δεν σέβονται τίποτα. Για το 25% που μάλλον έχετε εξ’αδιαιρέτου, θα έλεγα να μην ανησυχείτε καθότι κανένας δεν θα αγοράσει σε πλεισηριασμό κάτι που ανήκει κατά 75% σε άλλους.

   Για την περιουσία της συζύγου σας, αν έχετε παιδιά, θα συμβούλευα να κάνουν αυτά αποδοχή και εσείς αποποίηση. Αν δεν έχετε παιδιά, θα κάνετε αποδοχή με συμβολαιογραφική πράξη, θα το δηλώσετε κανονικά σε εφορία αλλά δεν θα κάνετε καμία μεταβολή στο υποθηκοφυλάκιο. Αν έχετε κάποιον δικηγόρο γνωστό σας, ρωτήστε αν τα παραπάνω που σας είπα έχουν βάση για να είστε 100% σίγουρος.

   Σε κάθε περίπτωση μην απαντάτε σε κανένα τηλέφωνο, ούτε εισπρακτικής, ούτε δικηγόρου. Έτσι και αλλιώς δεν μπορείτε να πληρώσετε. Περιμένετε την επόμενη κίνησή τους, μήπως τελικά προχωρήσουν αυτοί σε κούρεμα.

  2. Χρωσταω 1,500 ευρω και μου πηρανε τηλ απο μια εισπρακτικη εταιρια Μελλον λεγετε μου ειπαν οτι θα μου κανουν κουρεμα χρεους 30%εαν πληρωσω μετρητης .τι πρεπει να κανω?ειναι νομιμη αυτη η εταιρια η μου λενε ψεματα

   1. @Τακης η εταιρεία είναι νόμιμη. Ζητηστε όμως την προσφορά αυτή γραπτώς για να είστε κατοχυρωμένος.

 2. Καλησπέρα,
  Ποιον νόμο επικαλούμαστε για την νομιμη καταγραφή της κλήσης απο την πλευρά μας ως δανειολήπτες.

  1. @Κωνσταντίνος Παπαργυρίου
   Αρκεί να ενημερώσετε την άλλη πλευρά οτι η κλήση θα καταγραφεί. Αν σας πει οτι αυτό είναι παράνομο, τους απαντάτε οτι από την στιγμή που ενημερώνετε πριν ξεκινήσει η συζήτηση, είναι νόμιμο. Εκεί συνήθως το κλείνουν.

   Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ήδη κρίνει ότι όπου η καταγραφή των συνδιαλέξεων είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006, δεν απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση και των δύο μερών αλλά προηγούμενη ενημέρωση του μέρους που δεν έχει την πρωτοβουλία της καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (βλ. ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2006, σελ. 78, διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Αρχής http://www.dpa.gr). Η απαιτούμενη από το νόμο ενημέρωση μπορεί να διενεργηθεί και με ηχογραφημένη ειδοποίηση πριν από την έναρξη της κρίσιμης τηλεφωνικής συνδιάλεξης.

 3. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για το κατατοπιστικο σας άρθρο. Έχω ένα χρέος στην Eurobank και δεν έχω πληρώσει τα τελευταία 3 χρόνια λόγω ανεργίας. Το αρχικό ποσό ήταν περί τα 600 ευρώ και σήμερα μια εισπρακτική με ενόχλησε στο σταθερό της μητέρας μου. Ευτυχώς το σήκωσα εγώ, γιατί αν το γνώριζε θα έσκαγε. Μου είπαν πως το ποσό τώρα ανέρχεται στα 2,300 ευρώ και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δώσω 350ε μέχρι τις 29 και μετά τα υπόλοιπα 300 στις αρχές του άλλου μήνα. Ζήτησα να μην ξανακαλεσουν στο σταθερό και έδωσα το κινητό, όπου θα με καλέσουν αύριο για να τους δώσω την απάντηση μου. Δεν έχω τίποτα στο όνομα μου. Τι να κάνω? Σας παρακαλώ πολύ.. Ευχαριστώ.

  1. Εφόσον δεν έχεις τίποτα στο όνομά σου, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα και το ξέρουν και οι ίδιοι.
   Όταν θα σε ξανακαλέσουν, πες τους ευθέως ότι δεν έχεις τίποτα στο όνομά σου και ότι δεν περιμένεις και καμιά κληρονομιά. Οπότε, ας σου κάνουν ένα γενναίο κούρεμα. Π.χ. Τους δίνεις 200 ευρώ και ξοφλάς εντελώς. Αν συμφωνήσουν, θα πρέπει πρώτα να σου στείλουν ΓΡΑΠΤΗ την πρόταση, όπου θα γράφει με ΣΑΦΗΝΕΙΑ ότι δίνοντας 200 ευρώ, η τράπεζα δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από εσένα.

    1. @Γιάννης από προσωπική εμπειρία, ως παθών στο λέω, δεν έχεις τίποτα στο όνομά σου, αλλά αυτοί έχουν το τηλέφωνο της μάνας σου….έτσι και τους είπες οτι το σταθερό ανήκει στη μητέρα σου, θα το χρησιμοποιήσουν για να τους ξεπληρώσεις μέχρι και την τελευταία δεκάρα. Το ξέρω είναι παράνομο, αλλά οι εισπρακτικές είναι μανούλες στην παρανομία και να την βγάζουν καθαρή με ποινές και πρόστιμα χάδια. Καλό κουράγιο.

     1. Άστο αυτό .Πήγαν να το κάνουν και σε μένα και τους ζήτησα τα στοιχεία του υπεύθυνου, κατά το νόμο, για να κάνει αγωγή ο δικηγόρος μου και μόνο που δεν χέστηκαν.
      Με είχαν στο περίμενε για 10 λεπτά.
      Δεν ξαναπήρε ποτέ κανένας σε άλλο τηλέφωνο, πλην του κινητού μου.

      Έχουν επιδικαστεί ουκ ολίγα 6χίλιαρα ως αποζημιώσεις, σε τέτοιες περιπτώσεις.

 4. Πάντα όταν ρωτάνε να τους πεις το ΑΦΜ σου η την ταυτότητα για ταυτοποίηση ,πρέπει να τους τα λέμε ?

 5. @Μκης εφόσον δεν καλούν με απόκρυψη και δηλώνουν πρώτα τα δικά τους στοιχεία και εφόσον θέλεις να μιλήσεις μαζί τους ναι.

 6. καλησπέρα,μεχρι τι ωρα εχουν δικαίωμα να καλουνε,γιατι με καλουνε 3-4 το μεσημερι και μου λενε οτι δεν ισχυει η ώρα κοινης ησυχίας και εχουν δικαιωμα να με καλουνε απο το πρωι μεχρι τις 8 το βραδυ

  1. Δευτέρα ως Παρασκευή, από 09:00 έως 20:00. (εξαιρούνται οι αργίες).
   Αυτές είναι οι ώρες που μπορούν να καλούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

  2. Σπύρο,
   μπλόκαρέ τους με Ban Bank Greek version από το Google play και για σταθερά, CPR 5000 call blocker από Αmazon.
   Αυτοί έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι.Εμεις ,την τεχνολογία.

  3. Καλησπέρα . Είχα ένα συμβόλαιο γραφτό δύο χρονων στην τηλεφωνική εταιρεία σίτα και μετά από τρία χρόνια έκανα άλλο σε άλλη εταιρεία .Με παίρνουν επανελειμενος από κάποιο δικηγορικό γραφείο HLF και μου ζητούν μια ρήτρα συνβολεου 100 ευρώ που μου χρέωσαν και με απειλούν με εξώδικο .μπωρειτε να με διαφωτίσει ται . ευχαριστώ εκ των προτέρων.

   1. Ζητησε τους να στο στειλουν ταχυδρομικώς. Αυτα που μετρανε ειναι τα χειρογραφα και οχι τα προφορικά. Τωρα επειδη την περιπτωση την γνωριζεις μονο εσύ δηλαδή ποτε εληξε το συμβολαιο εαν σου το ανανεωσαν τηλεφωνικώς κτλ μονο με εγγραφα μπορεις να το αποδειξεις. Συνηθως τα συμβολαια των εταιριων τηλεπ. ειναι διετή.
    Το εξωδικο μην το φοβασαι δεν εχει καμια αξια. Στειλτους και εσυ ενα εξωδικο για να δεις ποσο κοστιζει για αυτό σε τηλεφωνουν για να γλιτωσουν τα εξοδα. (Το εξωδικο ειναι μια κοινοποιηση τιποτα περισσοτερο).

   2. @Μακις τσαμκο Αγνόησε το και μην απαντάς. Και μένα η Cyta μου έστειλε απλό γράμμα μέσω δικηγορικού γραφείου επειδή άλλαξα πάροχο 20 μέρες πριν τη λήξη του συμβολαίου για ρήτρα 36 ευρώ νομίζω. Το γελοίο είναι ότι είχα κάνει εκπαίδευση σε call center που προωθεί πακέτα της Cyta και μας συμβούλευαν να λέμε στους πελάτες που φοβούνταν να αλλάξουν πάροχο λόγω ρήτρας να μην φοβούνται τίποτα. Ότι είναι απειλές χωρίς αντίκρισμα. Υποκρισία.

 7. Kαλημέρα σας,
  έχω και εγώ ένα πρόβλημα με την εισπρακτική μελλον.
  Είχα πιστωτική κάρτα στο πρων ταχ. ταμιευτήριο , τώρα eurobank. Το ποσόανέρεται στα 1900 ευρώ. αυτόι βέβαια ζητάνε τόκους και θέλουν 2300 . Τους έκανα προσφορα στα 700 ευρώ αλλά έστειλα και εκαθαριστικό και ότι στοιχειο ζήτησαν ελπιζοντας να τελειωσει το θεμα . Δυστυχως δεν δέχτηκαν και τώρα τηλεφωνουν στο σπίτι των γονιων μου. Τους έχω στείλει ηλεκτρονικά άλλες 3 φορες εγγραφως την ίδια προσφορα αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Το κινητό τηλεφωνο που είχαν δεν ισχύει πλέον οπότε τώρα καλουν στο πατρικό μου . Τί με συμβουλέυετε να κάνω? ευχαριστώ

  1. Depyf Τους ενημερώνεις τηλεφωνικά, αφού η κλήση καταγράφεται να μην καλούν στο πατρικό αφού δεν μένεις εκεί απειλώντας με μήνυση και αγωγή. Αν σταματήσουν καλώς. Αν όχι, ή προχωράς σε μήνυση και αγωγή ή αλλάζουν τηλέφωνο στο πατρικό ζητώντας από τον πάροχο από την πρώτη στιγμή να μην καταχωρηθεί σε κανέναν κατάλογο ο αριθμός. Τώρα για το χρέος, σε περίπτωση που δεν έχεις κάτι στο όνομα σου μην ξαναδώσεις δεκάρα. Άσε να σε προσεγγίσουν αυτοί.

 8. Καλημερα νικος 123 και ευχαριστώ. Θέλω να ξεμπερδεύω με αυτούς όμως μηπως έχει βρει κάποιος ανάλογη λύση? Τώρα δεν έχω κατι στο όνομά μου αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αργότερα?Πως θα μπορούσα να πετύχω επιτυχή λύση?

  1. @ depyf θα περιμένεις να σου κάνουν αυτοί κούρεμα. Το να τους κάνεις εσύ πρόταση με 65% κούρεμα τους βάζει μάλλον σε υποψίες. Μην απαντάς, λύσε το θέμα με τις οχλήσεις στο κινητό σου και άσε να σε προσεγγίσουν αυτοί. ‘Η πλήρωνε τα 2300 που σου είπαν αυτοί.

 9. μια ειναι η λυση.επισκεψη σε δικηγορικο γραφειο της αρεσκειας σας και σαν πρωτη κινηση ενα εξωδικο..αν συνεχισουν να σας καλουν 2 κ 3 φορες την μερα σε διαφορα τηλεφωνα (δικα σας η συγγενων σας) προχωρηστε σε μηνυση και τραβηξτε τους στα δικαστηρια..οπως πολλοι αλλοι ετσι κ εσεις το 6χιλιαρο θα το κερδισετε για πλακα…εγω αυτη τη στιγμη ειμαι στη διαδικασια της αποστολης εξωδικου μιας και δεν καταλαβαινουν αλλιως.εχω σε Black list 25 τηλεφωνα απο την ιδια εισπρακτικη και με παιρνουν καθε μερα 2 κ 3 τηλεφωνα σε σατθερο και κινητο..σε περιπτωση που δεν εχετε την οικονομικη δυνατοτητα να προχωρησετε σε μηνυση κτλ απευθυνθειτε στον συνηγορο του καταναλωτη

 10. Χρωστάω στο κοτσοβολο 2500 είχα αγοράσει κάποια πράγματα και μετά δεν έδωσα τίποτα λόγο υγείας τώρα αποφάσισα να βάλω τις δώσεις αλλά με πήρε τηλέφωνο Κάπιος και με απειλή ότι έκανε αγωγή Η τράπεζα και να γλυτώσω δίνω 1000ευρώ και τέλος αλλιώς Θ πληρώσω παραπάνω 4000 τη να κάνω ΠΉΡΑ τράπεζα ΜΟΥ είπε δεν φαίνεται κάτι μέσα

  1. Καλημέρα, λογικά είναι μια εισπρακτική η κάποιο δικηγορικό γραφείο του Κωτσόβολου η της τράπεζας σας. Το τηλέφωνο που σας πήρε το γκουγκλαρετε και βρίσκετε ποιος είναι. Ξαναμιλατε μαζί τους και ζητάτε να σας στείλουν γραπτή προσφορά και αφού την διαβάσει κάποιος που ξέρει ,τους δίνετε το χιλιάρικο και ξεμπερδευεται. Αν δεν το έχετε , έρχεστε σε κάποιον συμβιβασμό,αν και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι δύσκολα θα κινηθεί διαδικασία γι’αυτό το ποσό και ακόμα πιο δύσκολο όσο υπάρχει κοβιντ

   1. Καλησπέρα. Εχω παρει απο τον κωτσοβολο καποια πράγματα στα 1000 ευρω απο τον δεκεμβρη. Εχω πληρωσει 2 δοσεις των 50 ευρω. Με παιρνουν καθε μερα 25 με 30 τηλέφωνα απο εισπρακτική και δικηγορικο γραφειο χωρις να το σηκωσω. Τι μπορουν να μου κανουν? Εχω σκοπο να πληρωνω κανονικα τις δόσεις που μένουν, συν καποιο ποσο κάθε μηνα ωστε να καλυφθει και το χαμένο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *