Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών

Τελευταία ενημέρωση την 24 Νοέ 2012 — 09:28

1. Οι εταιρείες

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, όπως ονομάζονται επίσημα, είναι ιδιωτικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των τραπεζών, να πείσουν τους δανειολήπτες σε καθυστέρηση, να πληρώσουν τις οφειλές τους. Κάθε φορά που κάποιος οφειλέτης πληρώνει κάποιο ποσό, η εισπρακτική εταιρεία πληρώνεται το συμφωνημένο ποσοστό. Σε αυτό οφείλεται και η λύσσα με την οποία ενοχλούν τους οφειλέτες.

Ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας. Δεν έχετε κανένα λόγο να θυμώνετε μαζί του. Είναι ένας απλός εργαζόμενος των 600 ευρώ, ο οποίος συχνά κάνει απλήρωτες υπερωρίες, μισεί τη δουλειά που κάνει και βρίσκεται εκεί λόγω ανάγκης, επειδή δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά. Και αυτός, όπως εσείς, προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του.Ακόμα και αν παρεκραπεί μια συνομιλία και ο υπάλληλος της εισπρακτικής γίνει απότομος, να θυμάστε ότι πάνω από το κεφάλι του στέκεται διαρκώς ο προϊστάμενός του, που δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα. Άρα, επαναλαμβάνουμε ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας.

Οι εισπρακτικές εταιρίες λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.3758/2009.

Σύφωνα με τον παραπάνω νόμο, γενικά οι Εταιρίες Ενημέρωσης Οφειλετών υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω:

α. Να διαθέτουν επαρκή διοικητική  και τεχνολογική υποδοµή που να περιλαµβάνει, τουλάχιστον,  ένα  ολοκληρωµένο  τηλεφωνικό κέντρο και δίκτυο ηλεκτρονικών  υπολογιστών.

β. Σε κάθε προφορική επικοινωνία µε τον οφειλέτη, να διαθέτουν εµφανή τον αριθµό  προέλευσης  κλήσης,  να παρέχουν  πλήρη  και σαφή ενηµέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοµατεπώνυµο του καλούντος υπαλλήλου  και την ιδιότητα του,  όσο  και  για  τον  αριθµό  Μητρώου  της  Εταιρείας κατά  την  έννοια  του  άρθρου  7  και  το  σκοπό της  επικοινωνίας  τους. (Δηλ απαγορεύεται να τηλεφωνούν με απόκρυψη αριθμού).

γ. Κατά την επικοινωνία  µε τον οφειλέτη, να μην εμφανίζουν οι υπάλληλοί τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιµελητών. (Δηλ. να μην παριστάνουν ότι είναι ο,τιδήποτε άλλο παρά υπάλληλοι εισπρακτικών εταιριών)

δ. Απαγορεύεται η άσκηση σωµατικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλµατος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του. (Με λίγα λόγια, απαγορεύεται να απειλούν τον οφειλέτη, με οποιοδήποτε τρόπο, ότι θα του κατασχέσουν το σπίτι, θα μπει φυλακή και άλλες αηδίες).

ε. Απαγορεύεται η επίδειξη προσβλητικής συµπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.

στ. Απαγορεύεται η δυσφήµιση ή η απειλή δυσφήµισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. (Δηλ. απαγορεύεται να τηλεφωνούν στο χώρο εργασίας σας, ώστε να σας κάνουν ρεζίλι).

ζ. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση περιστάσεων αντικειµενικής αδυναµίας του οφειλέτη.

η. Απαγορεύεται η απειλή λήψης µη νόµιµου µέτρου σε βάρος του. (Δηλ. να σε απειλήσουν π.χ. ότι κάποιος φουσκωτός θα σε σπάσει στο ξύλο).

θ. Απαγορεύεται η παραπλανητική πληροφόρηση  του οφειλέτη. (εδώ θέλει προσοχή, γιατί τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας να παραμυθιάζουν τον οφειλέτη, ότι αν καταθέσει Χ πόσό μέχρι την τάδε ημερομηνία ή τράπεζα θα του διαγράψει το υπόλοιπο του χρέους του).

ι. Απαγορεύονται οι κατ’ οίκον  ή στο  χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις  σε άλλους χώρους αυστηρώς  προσωπικούς, όπως νοσοκοµεία.

ια. Απαγορεύεται η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης στ. (Δηλ δεν μπορούν να τηλεφωνούν σε συγγενείς ή φίλους σας, είναι υποχρεωμένοι να βρουν εσάς προσωπικά).

ιβ. Απαγορεύεται η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση  εγγράφων που δηµιουργούν εσφαλµένα την  εντύπωση  ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.

ιγ. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε  επικοινωνία που περιλαµβάνει ανακριβείς πληροφορίες  σχετικά µε τις συνέπειες αθέτησης πληρωµών.(Δεν μπορούν π.χ. να σας πουν ότι αν μέσα στις επόμενες δύο μέρες δεν καταθέσετε το Χ ποσό, θα σας κατασχέσουν το σπίτι, ή θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κλπ)

ιδ. Απαγορεύεται  στις Εταιρείες η πρόσβαση σε αρχεία οικονοµικής συµπεριφοράς, όπως στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», ή σε άλλα αρχεία  για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη.

ιε. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αντιποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο κατά  την επικοινωνία τους µε τους οφειλέτες την επωνυµία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών − εντολέων τους.(Δηλ. δεν μπορεί να λένε ότι τηλεφωνούν από την “Τοκογλύφος Bank”, αλλά θα πρέπει ξεκάθαρα να σας πουν ότι τηλεφωνούν από την Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλών “Νταβατζής Α.Ε.” για λογαριασμό της “Τοκογλύφος Bank”).

ιστ. Η επικοινωνία  µε τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και µε συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της µίας ανά δεύτερη  ηµέρα. Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, µόνο εφόσον ο συγκεκριµένος τηλεφωνικός αριθµός έχει δηλωθεί ως µοναδικός  αριθµός  επικοινωνίας από τον τελευταίο.

2. Αντιμετώπιση

Γενικά, μπορεί οι εισπρακτικές εταιρίες να μας πρήζουν, αλλά τουλάχιστον, όσο μας ενοχλούν αυτές, η τράπεζα δεν έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον μας.Αφού περάσουν 2-3 απλήρωτοι μήνες, οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις γίνονται πιεστικές και η ευγενική συμπεριφορά του υπαλλήλου αντικαθίσταται από έμμεσες και ψευδείς απειλές, με σκοπό να μας πιέσουν ψυχολογικά, ώστε να «κόψουμε το λαιμό μας» για να βρούμε χρήματα.

Γενικά, υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης:

α. Δεν απαντώ, δεν απαντώ

Φροντίζουμε να δηλώσουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού. Ακόμα και αν μας τηλεφωνήσουν στο σταθερό, τους λέμε ότι από εκείνη τη στιγμή, κατηγορηματικά ορίζουμε ως μοναδικό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας, αυτόν του κινητού μας και ότι δεν έχουμε ορίσει απολύτως κανέναν ως αντίκλητο, ανεξάρτητα αν η εταιρία έχει άλλα στοιχεία στο φάκελό της. (ώστε να ψάχνουν πάντα εσάς και όχι μανάδες, αδέλφια, κουνιάδους κλπ).

Από κει και πέρα, όταν θέλουμε κλείνουμε το τηλέφωνο, όταν δεν θέλουμε, δεν απαντούμε, αφού έχουμε περάσει στις μνήμες της συσκευής τους αριθμούς κλήσης των εισπρακτικών εταιριών.

Επίσης, όπως μας υπέδειξε ο Ερατεινός, στα σχόλιά του, υπάρχουν συσκευές σταθερής τηλεφωνίας, με την δυνατότητα φραγής εισερχομένων κλήσεων, που επιλέγουμε εμείς. Δηλαδή δημιοργούμε μια black list με αριθμούς εισπρακτικών, ώστε όταν μας καλούν, να απορρίπτεται αυτόματα η κλήση.

Μερικές συσκευές εδώ και εδώ.

β. Απαντώ, αλλά …… δεν απαντώ

Ο υπάλληλος της εισπρακτικής, είναι υποχρεωμένος, πριν πει ο,τιδήποτε, να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας. Οπότε, αφού συστηθεί σας ζητάει να του πείτε το ΑΦΜ σας, ή την ημερομηνία γέννησης. Αν αρνηθείτε, δεν θα μπορεί να συνεχίσει οποιαδήποτε συνομιλία μαζί σας.

γ. Απαντώ, αλλά δεν …. δεσμεύομαι

Σε αυτή την περίπτωση, αφού δώσουμε τα στοιχεία μας, ο υπάλληλος μας ενημερώνει ότι εκκρεμεί οφειλή ύψους ΧΧΧΧ για την τάδε κάρτα ή δάνειο.Του απαντούμε ότι το γνωρίζουμε. Αρχίζει από πλευράς του ο διάλογος για το πότε θα πληρώσουμε. Εκεί, ανάλογα με το τι έχουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να απαντήσουμε διάφορα:

(1) Δικαιολογίες με τη μέθοδο του κλαψιάρη, δηλ έχω δυσκολίες, έμεινα άνεργος κλπ(2) Ευθέως, ότι “δεν πληρώνω κύριέ μου, διότι αμφισβητώ ότι οι χρεώσεις της τράπεζας έγιναν με νόμιμο τρόπο και τις διαφορές μας θα τις επιλύσουμε στα δικαστήρια”. Λογικά ο υπάλληλος, θα πρέπει εκεί να τερματίσει τη συνομιλία. Αν πάει να συνεχίσει, του λέμε ότι ο δικηγόρος μας μας συνέστησε να μην πούμε τίποτα παραπάνω και το κλείνουμε. Διαβάστε τις Οδηγίες προς Απελπισμένους Δανειολήπτες, για να πάρετε μια γεύση.

Να θυμάστε σε κάθε περίπτωση, ότι ο υπάλληλος της εταιρίας που σας τηλεφωνεί, δεν είναι εχθρός σας, οπότε μην μπείτε στη διαδικασία να τσακωθείτε μαζί του ή να του μιλήσετε με απρέπεια.

3. Εξασφάλιση δικαιωμάτων

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να καταγράψουμε νόμιμα τις συνομιλίες μας μαζί τους, για μελλοντική νομική χρήση, ακολουθώντας τις οδηγίες καταγραφής συνομιλίας.

Σε κάθε περίπτωση, βάλτε καλά καλά στο μυαλό σας, ότι η εισπρακτική εταιρία δεν μπορεί να σας κάνει απολύτως τίποτα, ανεξάρτητα από το τι σας λένε στο τηλέφωνο. Το μόνο που μπορεί να σας κάνει, είναι να σας βομβαρδίσει τους κρεμαστούς κήπους.Ο μόνος που μπορεί να πάρει μέτρα εναντίον σας, είναι το δικηγορικό γραφείο, στο οποίο η τράπεζα θα αναθέσει τη λήψη νομικών μέτρων, εφόσον το αποφασίσει. Και εκεί θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, διαθέτοντας αξιόπιστη νομική κάλυψη.

Begar


67 σχόλια σχετικά με το “Οδηγός αντιμετώπισης εισπρακτικών εταιριών”

 1. exw na simpliroso oti an sas kaloun eisrpaktikes min fovaste amesos toys rwtate to onometeponypo toy ton arithmo mitrooy k toys lete oti an ksana kalesoun tha pate ston eisaggelea k o agios fovera theli

  1. morris ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ οτι δεν δινεις κανενα στοιχειο σου σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Δεν εισαι υποχρεωμενος να το κανεις, και δεν μπορουν να σου κανουν απολυτως, μα απολυτως τιποτα.Κι εγω μεσω internet ψαχτηκα και βρηκα πολλα ενδιαφεροντα πανω σ΄αυτο το θεμα.Αν σε ξαναπαρουν τηλ και σου ζητησουν στοιχεια, να τους πεις οτι τα στοιχεια σου τα εχει η τραπεζα, κι οτι δεν εισαι υποχρεωμενος να τα διατυμπανιζεις απο δω κι απο κει. Ειδικα αριθμο ταυτοτητας, απαγορευεται, εννοειται. Ετσι μου ειπαν και μενα, και μαλιστα με αυστηρο υφος, και τους απαντησα ετσι οπως επρεπε.Να ξερεις οτι και αυτοι το ξερουν οτι απαγορευεται να σου ζητανε πρωσωπικα σου στοιχεια.

 2.  Δεν έχω να σχολιάσω τίποτε παραπάνω ,παρά το γεγονός ότι οι εισπρακτικές καλούν και επικαλούνται ότι είναι από το νομικό τμήμα της τράπεζας, οτι είναι κάποιος δικηγόρος που μιάς στο τηλέφωνο κτλ.. Βεβαια από όσο καταλαβαίνω παρανομα αλλά και πάλι τι μπορεί να κάνει κάποιος γι αυτό.

 3. kirioi kai kiries kalispera. kai ego xrostao se mia trapeza .ola kala mexri pou emina anergos edo kai 3 mines .mou taxoun priksi kai den ksero ti na kano.eimai pantremenos  me dio paidia kai den douleuo ego oute i gineka mou ….. ti kano.
   
  euxaristo

  1. Κυκλοφορούν κάποιες συσκευές ασύρματες Panasonic, αλλά μπορείς να ορίσεις φραγή μέχρι 30 συγκεκριμένων 10ψήφιων αριθμών.

   Υπάρχει και η σειρά modem – router Fritz, τα οποία μπορούν να φράξουν μέχρι 30 σειρές αριθμών. Αν δηλαδή ορίσω φραγή του αριθμού 211, τότε φράσσονται όλα τα νούμερα που αρχίζουν από 211.

   http://www.syncom.gr/pegasus/products01/show00.php?code=2969&pcode=SHOW_PROD2969

    Διάβασε αναλυτικά εδώ την παρουσίαση της συσκευής

 4. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ  εγω που εχω 1 πιστωτικη 3000 1 ανοιχτη γραμμη 15000 και ενα ακομα καταναλωτικο 14000  ολα ενημερα μεχρι Σεπταμβριο  πρωτη φορα δεν πληρωσα αυτο το μηνα ακομα δεν με πηρανε ρηλεφωνο αγωνιω  πουληθηκε και τα δικα μου δανεια  σε ξενους  τι πρεπει να κανω τωρα που δεν εχω και λεφτα βοηθηστε

  1. Μη φοβάσαι βρε. Εσύ είσαι φρεσκότατη. Σε λίγο θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα, αλλά μη μασάς.
   Θα στα πούμε χαρτί και καλαμάρι τι να προσέξεις.
   Μην αφήνεις όμως, σε καμία περίπτωση, να σε τρώει το άγχος. 

 5. Καλημερα.Εχω οφειλη 20000 ευρω μαζι με τους τοκους σε τραπεζα και το τελευταιο εξαμηνο λογω ανεργιας δεν μπορω να ειμαι συνεπης.Εχω τρια ακινητα (2 διαμερισματα και ενα κτημα εκτος σχεδιου 500τμ).Προσφατα απο δικηγορικο γραφειο που με πηραν αρκετες φορες μου ειπαν οτι θα προβουν σε διαταγη πληρωμης.
  Τους ειπα οτι μπορω να δινω 150-200 ευρω (αυτα μπορω),δεν το δεχτηκαν και μου ειπαν η να δωσω καποιο ποσο μαζεμενο 2000-3000 ευρω να σταματησουνε και να το υπολοιπο να το διακανονισουμε η να μου βγαλουν νεο δανειο με προσημειωση και να ξαναρχισω απο την αρχη.Δικηγορος που ρωτησα μου ειπε να μην δεχτω προσημειωση.
  Εχετε καποια προταση που να μπορω να κανω?Δεν θελω να μη πληρωσω,απλα δεν μπορω με αυτη τη κατασταση που ειμαι τωρα. 
  Το οτι εχω ακινητα στο ονομα μου σιγουρα επιβαρυνει τη κατασταση αλλα σιγουρα ειναι πιστευω και προτερημα για διακανονισμο.

 6. Ειναι απο καταναλωτικο δανειο που πηρα απο τη Marfin (12000) για να εξοφλησω αλλα μικροτερα δανεια πριν 4 χρονια περιπου.Συγνωμη για τη καθυστερηση της απαντησης.

 7. @Nafpliotis
  Γενικά ισχύουν τα εξής
  1. Δεν προσημειώνεις οικοιοθελώς.
  2. Καταβάλλουμε ότι ποσό μπορούμε παρά την άρνηση τους.
  3. Αν καταγγελθεί το δάνειο , πας δικαστήριο για καταχρηστική καταγγελία
  Κατά τα λοιπά πας άμεσα σε δικηγόρο και το μεθοδεύετε 

 8. Καλησπέρα.Λίγα πρόλαβα να δω αλλά πραγματικά είστε όαση.Μ΄αυτά που διάβασα πήρα λίγο κουράγιο.Τουλάχιστον δεν είμαι μόνη μου!!!

 9. Καλησπέρα παιδιά
  Χρειάζομαι τη συμβουλή σας γιατί μάλλον την πάτησα. Πριν από χρόνια είχα βγάλει μια πιστωτική κάρτα στη Εurobank την οποία και δεν πλήρωνα λόγω αφραγκίας. Το 2007 έκανα το λάθος και άνοιξα κοινό λογαριασμό με τη μητέρα μου στη συγκεκριμένη τράπεζα. Περιττό να σας πω ότι πήραν όλα τα χρήματα από το λογαριασμό χωρίς καμία ενημέρωση και άρχισαν τα τηλεφωνήματα απ την εισπρακτική. Με είπαν ότι χρωστάω άλλα 600 ευρώ τους είπα ότι δεν έχω και εκεί μου πούλησαν το παραμύθι ότι αν δώσω τα μισά σε μία βδομάδα θα έχω εξοφλήσει. Όπως καταλαβαίνετε έδωσα 300 και μου έστειλαν απόδειξη εξόφλησης μετά από κάποιες μέρες. Σήμερα όμως το πρωί με πήραν τηλέφωνο από το δικηγορικό γραφείο Φράγκου ότι χρωστάω 600 ευρώ. Τι να κάνω βρε παιδιά? Δε θα ξεμπερδέψω ποτέ?

  1. Εγώ δεν απαντώ .
   Κάνω νηστεία και λέω να μην αμαρτήσω . Θα ήθελα μόνο να είμαι στη θέση σου σε άλλες στιγμές , για να “περιποιηθώ” τους αχόρταγους νταβατζήδες .

 10. ΑΑΑ το γνωστό γραφείο της κ. Φράγκου!!! Απλά Παν. δεν είχε ενημερωθεί το γραφείο ότι η τράπεζα έκανε μαζί σου εξόφληση. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει στην παρούσα περίπτωση. 

 11. kalhspera!exw k egw provlima!an mporei na voithisei kapoios euxaristw polu….prin apo 5 xronia peripou evgala mia pistwtiki karta stin trapeza millenium.tin exw xrewsei gurw sta 1000 eurw, stin arxi tin plirwna alla logw duskoliwn stamatisa na tin plirwnw…en tw metaksu eixa allaksei thlefwno kai spiti opote den eixa kamia enoxlisi alla kai kamia enimerwsi…koinws tin afisa stin moira ths!xthes loipon me pire thlefwno o dikhgoros ths trapezas kai me enimerwse pws exei stalei ekswdiko kai to poso anerxetai pleon sta 2400…wraia…mou eipe entelei oti to mono pou mporei na kanei i trapeza einai na meiwsei to poso sta 1800. mipws gnwrizei kapoios an mporw na meiwsw ki allo to poso?na shmeiwthei pws exw sto onoma mou enan logariasmo me xrhmata pou mou evage o mpampas mou sta opoia lefta omws den exw prosvasi akoma, pou shmainei oti den mporw na parw apo ekei gia thn eksoflisi tis kartas.

 12. καλησπέρα! Πριν μία εβδομάδα επικοινώνησε μαζί μου το δικηγορικό γραφείο Φράγκου για μία οφειλή που έχω στην Τράπεζα Αττικής (7.500) από πιστωτική κάρτα την οποία σταμάτησα να πληρώνω εδώ και 5 χρόνια περίπου. Μου είπαν οτι θα πρέπει να καταβάλω το 10% και μετά να κάνω διακανονισμό. Νομίζεται οτι μπορώ να “κουρέψω” κάπως το ποσό; Η αλήθεια είναι οτι θέλω να πληρώσω για να τελειώνω με τον βραχνά. Έχω εξ αδιαιρέτου με τον αδερφό μου κάποια ακίνητα και φοβάμαι. Να σημειώσω οτι για να φτάσουν σε μένα πήραν όλο το σόι με το ίδιο επίθετο αν και το κινητό μου δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  1. Καλημέρα σε όλους.Εγώ έχω μια τηλεφωνική οφειλή 700€ στην fortnet και λόγω ανεργίας ενός χρόνου δεν πλήρωσα.Με κάλεσαν από νομικό γραφείο κ με απείλησαν ότι θα τοιχοκολησουν εξώδικο στην πόρτα του σπιτιού μου!!!!!!!!Τι κάνω;

   1. Καλημέρα. Πώς συσωρεύτηκαν 700 ευρώ? θέλω να πώ οτι αν κάποιος δεν πληρώνει, έχω διαβάσει ότι το πάγιο “παγώνει” στους 3 μήνες. Και σε κάθε περίπτωση, αν σας στείλουν εξώδικο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να θυροκολλήσουν το κείμενο ορατό στον κάθε περαστικό, αλλά το εσωκλείουν σε φάκελο και το αφήνουν είτε στο γραμματοκιβώτιο είτε στην είσοδο της κατοικίας και αυτό μόνο σε περίπτωση που δεν είσαστε σπίτι. Αν σας απειλήσουν πάλι, απειλείστε τους και εσείς με μήνυση και αγωγή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

    Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και αδίκων αποδόσεων ευθυνών, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ 2 του Ν. 3994/2011: «Εάν ο παραλήπτης του εγγράφου δεν βρίσκεται στην κατοικία του και απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν σύνοικοι αυτού, τότε το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικία του σε ενσφράγιστο φάκελο επί του οποίου θα υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή και του προς ον η επίδοση.

    Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών οι οποίες είναι κλειστές και δεν είναι δυνατόν να κολληθεί το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, η επικόλληση μπορεί να γίνεται κατά τα ανωτέρω και στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας.»

    Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία των προσωπικών δεδομένων του παραλήπτη.

    Στη συνέχεια και με αφορμή ισχυρισμό αναγνώστη σας ότι «κάποιος περίεργος μπορεί να πετάξει τον φάκελο», και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο καθ’ού θα λάβει γνώση, ο Νομοθέτης με την ως άνω διάταξη προβλέπει ότι ο Δικ. Επιμελητής άμεσα πρέπει: α) να παραδώσει αντίγραφο του θυροκολληθέντος εγγράφου στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος της περιφέρεια της κατοικία του καθ’ού η επίδοση και β) να ταχυδρομήσει με συστημένη επιστολή προς έγγραφη ειδοποίηση στην οποία θα αναφέρεται το είδος του δικογράφου που θυροκολλήθηκε, η ημερομηνία θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε αντίγραφο κ.λπ.

    Τα άνω γεγονότα βεβαιώνονται με απόδειξη που συντάσσεται κάτω από την έκθεση επίδοσης η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο που παραλαμβάνει το αντίγραφο και από τον ταχυδρομικό υπάλληλο παραλαμβάνει την συστημένη επιστολή.

    Όπως διαπιστώνετε, γίνεται προσπάθεια τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους Δικαστικούς Επιμελητές αφενός μεν να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι ο καθ’ού η επίδοση θα λάβει γνώση του εγγράφου που θυροκολλήθηκε, χωρίς οποιοσδήποτε τρίτος λάβει γνώση του περιεχομένου του επιδοθέντος εγγράφου.

    Σχετικά τέλος με τα κλητήρια θεσπίσματα, αυτά επιδίδονται ΜΟΝΟ από τους Επιμελητές των Δικαστηρίων, αναφέρουν δε μόνο την ημερομηνία δικασίμου και δεν προβλέπει ο Νομοθέτης θυροκόλλησή των σε ενσφράγιστο φάκελο.

  1. εξαρτάται από το αν έχεις περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν έχεις, δεν μπορούν να σου κάνουν απολύτως τίποτα

 13. γεια σας θα ηθελα να με ενθαρηναιτε λιγο γιατι της τελευταιες 20 μερες με εχουν παρει πανω απο 100 φορες τηλεφωνο και με απειλουν οτι θα μου κατασχεσουν το σπιτι το οποιο ειναι και το μοναδικο περουσιακο στειχιο που εχω δεν εχω τιποτα αλο δηλαδη μονο αφτο το σπιτι για το οποιο πηρα ενα δανειο το 2004 για να το επισκευασω και να μπω με την οικογενια μου το δανειο το πληρωνα μεχρι και 2009 απο τοτε και μετα σταματησα γιατι δεν ειχα και δεν εχω δουλεια εχω τρια παιδια και αν τυχη κανενα μεροκαματο παει σε αυτα ειμαι οικοδομος της τελευταιες 20 μερες λοιπων με περνουν και μου λενε οτι αν παω και βαλω 210 ευρω χωρις να υπογραψω τιποτα τωρα αλλα μετα απο δυο μηνες θα μου κουρεψουν το δανειο 50% τους λεω δεν εχω μου ειπαν να τα παρω δανεικα τους λεω οτι και τωρα να τα δωσο δεν θα εχω συνεχεια και με ειπαν λαμογιο και οτι θα μου το παρουν και θα μας αφησουν στο δρομο με περνουν τηλεφωνο απο πρωι στης 10 εως το βραδυ στης 8 μπορειτε να μου πειτε σας παρακαλω αν μπωρουν να μου παρουν το σπιτι κοντευω να τρελαθω ζητω συγνωμη για την ορθογραφια μου

  1. Καλημέρα σας. Καταρχήν σε τέτοιες στιγμές πρέπει να παραμείνετε ψύχραιμος γιατί μόνο έτσι το μυαλό θα παραμείνει ψύχραιμο ώστε να βρεθούν κάποιες λύσεις. Οι πλειστηριασμοί όπως θα βλέπετε από τις ειδήσεις αναβάλλονται συνεχώς λόγω της αποχής των δικηγόρων και λόγω της παρουσίας οργανωμένων ομάδων που πάνε στα ειρηνοδικεία και κάνουν σαματά (και πολύ καλά κάνουν κατά τη γνώμη μου). Ποιό δικηγορικό γραφείο ή εισπρακτική εταιρεία σας αποκάλεσε λαμόγιο? Σας έχουν στείλει διαταγή πληρωμής?

    1. Εννοείται να το αναφέρετε χωρίς φόβο! Αφού δεν έχουν στείλει ακόμα διαταγή πληρωμής μην ανησυχείτε.

     1. αν και αναφερουν συνεχεια αλλα ονοματα απο το τηλεφωνο που πληκτρολογησα μου βγηκε το γραφειο του κυριου Σιουφα

     2. Ότι χειρότερο από συμπεριφορά. Αφού δεν έχει βγεί ακόμα διαταγή πληρωμής μην ανησυχείτε. Το ιδανικό θα ήταν αν θα μπορούσατε να υπαχθείτε στο νόμο Κατσέλη με την ελπίδα να προστατέψετε το σπίτι σας. Δυστυχώς χρειάζονται χρήματα για την υπαγωγή, καθώς και χρήματα για να κάνετε ανακοπή σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής καθώς απαιτείται δικηγόρος. Από τη στιγμή που δεν τα χρήματα που αυτοί θέλουν, μην απαντάτε στα τηλέφωνά τους

     3. συμπεριφορα? ειδικα τα βραδυνα τηλεφωνηματα ειναι εντελως προσβλητηκα. σας ευχαρηστω πολυ που απαντησατε να εισται καλα

     4. Πάντως θα σας αυμβουλευα να αποτανθειτε από τώρα στο δικηγορικό σύλλογο της περιοχής σας πχ ΔΣΑ για Αθηνα και να πληροφορηθειτε μήπως μπορείτε να έχετε δωρεάν κάλυψη δικηγόρου λόγω οικονομικής κατάστασης, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτειτε αυτό το μέτρο εφόσον χρειαστεί .

  2. Επειδή συγχύστηκα με τα παραπάνω έχοντας πέσει και εγώ θύμα του διαβόητου δικηγορικού γραφείου ΣΙΟΥΦΑ, (εμένα μου συστήθηκε ως ΠΛΕΥΡΑΚΗ αλλά κυκλοφορεί και ως ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ, ΒΑΡΕΛΑ, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ και άλλα ονόματα) και είχα κάνει και καταγγελία στο ΔΣΑ το 2011, ας θυμηθούμε τί έχει ανακοινώσει γραπτώς ο εν λόγω δικηγορικός σύλλογος πριν δύο χρόνια ακριβώς:

   ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   14/11/2014

   Απόφαση Δ.Σ του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών» εταιριών

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ομόφωνα αποδοκιμάζει και καταδικάζει τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση πως παρόμοιες συμπεριφορές προσβάλουν το σύνολο του δικηγορικού σώματος και δεν θα είναι ανεκτές.

   Για το λόγο αυτό, αποφάσισε την προσθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα του Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων, ώστε οσάκις δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες διαπιστωθεί ότι ακολουθούν την πρακτική αυτή, να βρεθούν αντιμέτωποι με την βαρύτατη πειθαρχική διαδικασία του ΔΣΑ.

   Σύμφωνα με την προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρία, απαγορεύεται να ενοχλεί προφορικά και δη τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μίας (1) φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς. Σε περίπτωση που στη συνέχεια ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δυστροπήσει ή αρνηθεί να εξοφλήσει την οφειλή, ο δικηγόρος οφείλει, τότε, να προβεί σε έγγραφη εξώδικη όχληση ή να ασκήσει τα προβλεπόμενα νόμιμα ένδικα βοηθήματα για λογαριασμό του εντολέα του.

   Η μη τήρηση της διάταξης αυτής παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων και συνιστά ελεγκτέο πειθαρχικό παράπτωμα.

   ….

   Άραγε αυτοί που γράψανε τα παραπάνω σέβονται τα παντελόνια που φοράνε? Δύο χρόνια πέρασαν από την παραπάνω ανακοίνωση και το γραφείο ΣΙΟΥΦΑ συνεχίζει να τηλεφωνεί ΚΑΘΕ βράδυ τους δανειολήπτες σε αδυναμία και τους βρίζει αποκαλώντας τους λαμόγια και να τους απειλεί. Με τόσες καταγγελίες που έχει δεχθεί ο ΔΣΑ για το εν λόγω δικηγορικό γραφείο, θα έπρεπε να είχε ανασταλεί η λειτουργία του επ’αόριστον εδώ και χρόνια!
   Λοιπόν, ή τιμούμε τα γραπτά μας, τα λόγια μας, το επάγγελμά μας, ή καλύτερα να το κλείσουν τα μαγαζάκι τους και να πάνε σπίτια τους να δικηγορούν στις μαριονέτες. Άντε μπράβο!

   Περισσότερες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει καταγγελία εδώ: http://www.odigostoupoliti.eu/dikigorikes-ispraktikes-eteries-tilefonikes-ochlisis-pros-ofiletes/

  3. Να ξέρεις ότι οι εισπρακτικές έχουν λυσσάξει, επειδή δεν έχουν έσοδα.
   Οι εισπρακτικές παίρνουν ποσοστά, από τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες.
   Λόγω κρίσης, σχεδόν κανένας δεν πληρώνει, άρα και οι εισπρακτικές έχουν μειωμένα έσοδα.

  4. Μήπως να το βλέπατε αυτό με το κουρεμα; Δεν ξερω ποσο είναι το χρέος, αλλά αν μπορειτε να βρειτε αυτο το ποσό που ζητάνε δηλαδή, και με υπογραφή εννοείται, μήπως τελικά έχετε όφελος;

 14. Σας παρακαλω επειδή κάποιους μήνες δεν έχω να δωσω δυο δόσεις για το κινητό που πήρα με πήρανε ξανα ξανα τηλεφωνώ να τα δωσω τους είπα όποτε μπορώ θα τα βάλω,θα κανουνε καταγγελία και θα πάνε στα δικαστήρια απο δικηγόρο ,απείλησαν βγήκε ο νόμος στις 25 που είπε ο Κ.Σφακιανακης για οποιονδήποτε πάρει τηλεφωνώ να μην το αφήσω ισχύει;τι πραγματα ειναι αυτά;πρέπει τωρα να σταματήσει αυτός ο φόβος απο αυτους λες και έκανες έγκλημα

 15. Μας ενοχλούν σε ώρες κοινής ησυχίας μας απειλούν επανειλημμένα για κατασχέσεις κάποιο γραφείο εκ μέρους του κωτσοβολου κάποιου Ανδρέας σταματελατου τι μπορώ να κάνω;το τηλέφωνο που με καλούν είναι +306949376202

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *