Τιτλοποιεί «κόκκινα» δάνεια η Attica Bank

Η Γενική Συνέλευση της Attica Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, εξουσιοδότησε τη διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει τις διαδικασίες τιτλοποίησης δανείων σε οριστική καθυστέρηση, εκδίδοντας δύο ομόλογα με ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.

Μετά την εξειδίκευση των όρων έκδοσης των ομολόγων, θα συγκληθεί εκ νέου το σώμα των μετόχων, προκειμένου να δώσει την οριστική έγκρισή του και να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

Κομβικό σημείο για την περαιτέρω πορεία της τράπεζας αποτελεί η προ ημερών υποβολή του πλάνου αναδιάρθρωσης στο υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θα αποσταλεί προς την DG Comp μέχρι την 21η Δεκεμβρίου για την οριστική έγκρισή του.

Η διοίκηση της Attica Bank δημοσιοποίησε επίσης και άλλες κινήσεις απομόχλευσης του ισολογισμού της, λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των πέντε θυγατρικών της.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τιτλοποίηση δανείων σε οριστική καθυστέρηση ποσού, περίπου 1.045 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τη μεταφορά από την τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων σε οριστική καθυστέρηση (περίπου 1.045 εκατ. ευρώ) σε εταιρεία ειδικού σκοπο.

Η εταιρεία θα εκδώσει δύο ομόλογα, τα οποία προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 3156/2003, και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο τα εν λόγω δάνεια.

Εναλλακτικά η τράπεζα θα εκδώσει ένα Κοινό Ομολογιακό Δάνειο Tier II το οποίο θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της και θα καλυφθεί από τον υποψήφιο επενδυτή με μετρητά ή cash equivalent εξασφαλίσεις.

Επίσης, η διοίκηση της τράπεζας ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους αναφορικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της τράπεζας με τη συμμετοχή σε αυτό περί του 10% του προσωπικού της τράπεζας (86 άτομα), όπως και για την υποβολή του Πλάνου Αναδιάρθρωσης στο υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *