Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ καταθέσεις και δάνεια

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα μπουν στο εξής και οι δανειολήπτες. Το σύστημα συγκέντρωσης στοιχείων από τις τράπεζες το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα μόνο για τις καταθέσεις, επεκτείνεται μέσα στο 2018 ώστε να συμπεριλάβει και τα δάνεια. 

Έτσι, οι φορολογούμενοι θα ελέγχονται για το αν δηλώνουν τα ποσά που καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση των δανείων.

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ δεν σταματά όμως εκεί αφού το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιό της προβλέπει εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους και τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στο τρέχον έτος. Με τον εισπρακτικό πήχη να είναι εξαιρετικά ψηλά και τα φορολογικά έσοδα που θα πρέπει να συγκεντρωθούν κατά το τρέχον έτος προσεγγίζουν τα 50 δις. ευρώ, η ΑΑΔΕ πρέπει να εισπράξει πάνω από 4 δις. ευρώ από τη δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και να βεβαιώσει φόρους άνω των 3,6 δις. ευρώ ύστερα από διενέργεια φορολογικών ελέγχων.

Ο χορός των δισεκατομμύριων, αποτυπώνεται στον ετήσιο προγραμματισμό της ΑΑΔΕ ο οποίος περιλαμβάνει 67 διαφορετικές «δράσεις». Κάποιες από αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του φορολογούμενου: δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικά των δηλώσεων μεταβίβασης ακινήτων, άμεση απάντηση των τηλεφωνικών ερωτημάτων των φορολογούμενων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κλπ.

Τα περισσότερα όμως από τα μέτρα και τους στόχους, έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα όπως φαίνεται και από τον πλήρη κατάλογο.

1. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, μετά από δράσεις της Δ.Φ.Σ.

2. Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.

3. Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφωνικό κέντρο της Δ.Φ.Σ.

4. Υλοποίηση Εφαρμογής Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, του Ν.4389/2016.

5. Υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν.4446/2016.

6. Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων Φορολογικής Διοίκησης 36,259 δισ. € και Τελωνειακής Διοίκησης 13,090 δισ. €.

7. Επιστροφές φόρων μέσω κρατικού προϋπολογισμού 3,648 δισ. €.

8. Εισπράξεις 2,8 δισ. € έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης και εισπραξιμότητα 24% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης .

9. Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης τουλάχιστον 30 εκ. €

10. Συνολικό ποσό εισπράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. 645 εκ. € από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δράσεις.

11. Βελτίωση διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών Δ.Ο.Υ. από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής Κατασχετηρίου εις χείρας Τρίτων.

12. Διενέργεια 24.750 ελέγχων από Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

13. Βεβαίωση τουλάχιστον 3,25 δισ. € από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

14. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.

15. Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% αυτών.

16. Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

17. Διενέργεια από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 110 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών και τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

18. Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κ.Ο.Ε. με διαπίστωση τουλάχιστον 5.500 και 1.750 παραβάσεων αντίστοιχα.

19. Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

20. Διενέργεια τουλάχιστον 135 ελέγχων από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, με ποσοστό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών.

21. Διενέργεια τουλάχιστον 6.500 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων με διαπίστωση τουλάχιστον 975 παραβάσεων.

22. Εντοπισμός παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 10% στο σύνολο των τελωνειακών ελέγχων στον τελωνισμό, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου.

23. Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσιγάρων, 240.000 λίτρων αλκοολούχων προϊόντων και 100.000 λίτρων υγρών καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.

24. Υλοποίηση μηχανισμού παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων.

25. Μηχανογραφική υλοποίηση των διαδικασιών διακίνησης παρακολούθησης και επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα του άρθρου 53Α του Ν.2960/2001 (καφές – ηλεκτρονικό τσιγάρο)

26. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου έτους 2018 και έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

27. Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα (CbC Reporting/DAC4) και επικαιροποίηση συστημάτων αυτόματης ανταλλαγής οικονομικών πληροφοριών (DAC2, CRS, FATCA Reporting System, DAC4, CbC).

28. Διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου με το Γ.Ε.ΜΗ., για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.

29. Επέκταση του υφιστάμενου Σ.Μ.Τ.Λ. & Λ.Π. σε δανειακές συναλλαγές.

30. Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων στο 5% των εξαγωγών και στο 15% των εισαγωγών.

31. Έκδοση 15 νέων αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Α.Ε.Ο.) και 7 νέων αδειών απλουστευμένων διαδικασιών.

32. Επανεξέταση αδειών Α.Ε.Ο. σε ποσοστό 70%, αδειών κοινοτικής διαμετακόμισης/συν. εγγύησης σε ποσοστό 70%, αδειών προσωρινής εναπόθεσης σε ποσοστό 70% και αδειών τελωνειακής αποταμίευσης σε ποσοστό 60%.

33. Ενημέρωση τουλάχιστον 20 επιχειρήσεων και τελωνειακών αντιπροσώπων για τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και τον θεσμό των Α.Ε.Ο.

34. Ολοκλήρωση της ανάπτυξης και θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων (IMO).

35. Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας πληρωμής των ποσών επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα.

36. Εξέταση των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 83%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

37. Μείωση κατά 3% επί του ποσοστού των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ. που προσβάλλονται με δικαστική προσφυγή, σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2017.

38. Ικανοποίηση των υποβληθέντων τηλεφωνικών αιτημάτων πολιτών κατά την πρώτη επικοινωνία, σε ποσοστό 91%.

39. Ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις εντός 20 δευτερολέπτων (Πρότυπος χρόνος – Service Level), σε ποσοστό 70%.

40. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Μ.Α.

41. Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής.

42. Διενέργεια 28 εσωτερικών ελέγχων (κατ΄ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε διαδικασίες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

43. Διενέργεια 35 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Α.Δ.Ε.

44. Διενέργεια 95 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε.

45. Διενέργεια 140 ελέγχων, για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22.03.2017, καταλογισμών αυτών, καθώς και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.

46. Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψεων – ελέγχων, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., από Οικονομικούς Επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυκλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων.

47. Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

48. Εκπαίδευση τουλάχιστον του 22% του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

49. Κατάρτιση-Επικαιροποίηση κυλιόμενου τριετούς (2019-2021) σχεδίου δράσεων στελέχωσης της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/12/2018

50. Ανάπτυξη συστήματος για το Βαθμολόγιο και ένταξη των Π.Θ.Ε. σε αυτό μέχρι 31/03/2018.

51. Παραγωγική λειτουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παγίων της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι 31/10/2018.

52. Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων 42% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς.

53. Υλοποίηση προγραμμάτων εργαστηριακού ελέγχου 24.000 προϊόντων και υλικών (εκτός αυτών που εμπίπτουν στο νόμο περί ναρκωτικών ουσιών και των νερών του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.).

54. Διεξαγωγή τουλάχιστον 24.500 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα αλκοόλης και ποτών αλκοόλης.

55. Διεξαγωγή τουλάχιστον 39.000 εργασιών σχετικών με τη διασφάλιση της είσπραξης Ε.Φ.Κ. στον τομέα καυσίμων.

56. Υποστήριξη τελωνειακών αρχών με την έκδοση τουλάχιστον 23.000 Δελτίων Χημικής Ανάλυσης.

57. Πρόγραμμα 300 επιθεωρήσεων καυσίμων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων δειγματοληψιών.

58. Σύνταξη σχεδίου Επίσημου Ελέγχου αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη Ø Κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων ελέγχων και επιθεωρήσεων στον τομέα των ενεργειακών και χημικών προϊόντων.

59. Σύνταξη πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ. για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων

60. Υλοποίηση συστήματος διεπαφής και αυτόματης ηλεκτρονικής επικοινωνίας Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων με την αντίστοιχη εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων.

61. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό αυθεντικότητας αλκοολούχων ποτών, με χρήση χημειομετρικών και στατιστικών εργαλείων.

62. Υλοποίηση δεκαοκτώ (18) διεργαστηριακών σχημάτων, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) σε προϊόντα Ε.Φ.Κ (υπόστρωμα: αλκοολούχο ποτό, καύσιμα, κ.λπ.).

63. Αξιολόγηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος των επιθεωρήσεων- δειγματοληψιών καυσίμων στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης ποιότητας.

64. Μελέτη παρουσίας ορισμένων χημικών ουσιών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και αναμένεται να περιληφθούν στο παράρτημα XVII, του Καν. REACH.

65. Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και καταναλωτών σχετικά με την νομοθεσία στον τομέα των χημικών προϊόντων καθώς και χρήση σχετικών εφαρμογών – εργαλείων.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *