Πόσο πιστεύετε ότι αξίζουν 100 ευρώ στεγαστικού δανείου, εξυπηρετούμενου με καλές εξασφαλίσεις; 100 ευρώ…κάνετε λάθος αξίζουν μόλις 20 ευρώ….

Πόσο πιστεύετε ότι αξίζουν 100 ευρώ στεγαστικού δανείου, εξυπηρετούμενου με καλές εξασφαλίσεις; 100 ευρώ…κάνετε λάθος αξίζει μόλις 20 ευρώ….

Αν θεωρήσετε ότι εδώ στο www.bankingnews.gr δεν ξέρουμε τι γράφουμε θα σας διηγηθούμε μια σύντομη αλλά άκρως ρεαλιστική ιστορία που συνέβη πρόσφατα.

Μεγάλη ελληνική τράπεζα στο πλήθος των επαφών που πραγματοποιεί με ξένους ώστε να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας, διερεύνησε μια κλασσική φόρμουλα δηλαδή να μειώσει το ενεργητικό, να πωλήσει δηλαδή δάνεια σε ξένους ώστε μειώνοντας το ενεργητικό άρα και το σταθμισμένο να αυξήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Π.χ. αν το σταθμισμένο ενεργητικό είναι 100 χρειάζονται κεφάλαια 10 για να διατηρείται το core tier 1 στο 10% κ.ο.κ.
Η τράπεζα αυτή λοιπόν ξεκίνησε διερευνητικές επαφές με μεγάλη εξειδικευμένη εταιρία στην αγορά τραπεζικών assets.
Οι ξένοι το μόνο που θεωρητικά αγοράζουν ή καλύτερα διερευνούν είναι τα στεγαστικά δάνεια καθώς διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Προτάθηκαν να πωληθούν ορισμένα στεγαστικά δάνεια τα οποία είναι εξυπηρετούμενα και διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Στην αγορά η αξία ενός προϊόντος δεν καθορίζεται από τον πωλητή αλλά από τον αγοραστή. Ο αγοραστής ζήτησε να αγοράσει τα 100 ευρώ στεγαστικών δανείων 20 ευρώ.

Μπορεί το παράδειγμα να είναι ακραίο αλλά σίγουρα αποδεικνύει ότι οι ξένοι αγοράζουν Ελλάδα μόνο σε εξευτελιστικές τιμές.

 

Το ευρύτερο σχέδιο μείωσης του ενεργητικού….

Σε προσπάθεια μείωσης του  ενεργητικού μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και ειδικά δανείων έχουν επιδοθεί οι ελληνικές τράπεζες.

Ποιο είναι το δομικό πρόβλημα των τραπεζών πέραν της κεφαλαιακής επάρκειας; Προφανώς η ρευστότητα, έχουν δανειστεί 116 δις ευρώ από την ΕΚΤ και την ΤτΕ μέσω ELA αλλά το διαρθρωτικό πρόβλημα της ρευστότητας παραμένει….

 

Οι τράπεζες έχουν παγιδευτεί.

Μια από τις λύσ