Ποιοι είναι οι στόχοι των τραπεζών για τα “κόκκινα” δάνεια

Χωρίς τις εκθέσεις της ΤτΕ για την πορεία των επιχειρησιακών στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θα κινούνται εφεξής οι τράπεζες, οριοθετώντας μόνες τους τον πήχη για τη μείωση των “κόκκινων” δανείων.

Οι στόχοι αυτοί, όπως παρουσιάστηκαν στους αναλυτές κατά τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, στοχεύουν σε δείκτες NPE κάτω του 20% το 2021, με ανοιχτή την προοπτική επίτευξης του στόχου αυτού νωρίτερα, στη βάση δραστικών πρωτοβουλιών από τις τράπεζες συνδυαστικά με τις λύσεις που θα εφαρμοστούν για τη συλλογική αντιμετώπιση του ζητήματος των NPLs.

Αρκετά νωρίτερα των αρχικών στόχων, φέρνει τη μείωση των NPEs/NPLs, η απόφαση της Eurobank για συγχώνευση με την Grivalia. Ειδικότερα, οι στόχοι του 2021 αναμένεται να επιτευχθούν στα τέλη του 2019, ανοίγοντας τον δρόμο για μονοψήφιο ποσοστό NPEs νωρίτερα από την τριετία. Παράλληλα, στο τέλος της τριετίας (2021), η Eurobank θα στοχεύσει άνετα σε κερδοφορία 500 εκατ. ευρώ και σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10%.

Ειδικότερα, αντί της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,7 δισ. ευρώ (2 δισ. μέσω της τιτλοποίησης στεγαστικών NPLs και 1,7 δισ. με λοιπά μέσα) την οποία προγραμμάτιζε η Eurobank για το 2019, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της θα υποχωρήσουν μέσα στο επόμενο έτος κατά 10,7 δισ. ευρώ και σε αυτήν θα απομείνουν “κόκκινα” δάνεια μόλις 6 δισ. ευρώ, και μάλιστα όχι από αυτά σε βαθιά καθυστέρηση.

Η Τράπεζα είχε ανακοινώσει στους αναλυτές ότι στόχος για την περίοδο 2019 – 2021 είναι ο δείκτης NPE από το 43% σήμερα να υποχωρήσει  στο περίπου 17% για την Τράπεζα στην Ελλάδα και αντιστοίχως από το 39% σε περίπου 15% για τον Όμιλο. 

Κρίσιμο για την προοπτική της μείωσης των NPEs θα είναι το 2019, μέσα στο οποίο η Τράπεζα αναμένει την έκβαση του εγχειρήματος της τιτλοποίησης στεγαστικών NPLs, ύψους 2 δισ. ευρώ. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει με την αποστολή του teaser στους επενδυτές, στα τέλη Ιανουαρίου 2019 αναμένεται η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών, τέλη Μαρτίου η υποβολή δεσμευτικών και η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσα στο β΄ τρίμηνο 2019. 

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Eurobank θα γίνει κατά 55% από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, κατά 23% από ρευστοποιήσεις ενεχύρων, κατά 16% από ρυθμίσεις και 6% από διαγραφές δανείων. 

Η τιτλοποίηση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, βρίσκεται και στα σχέδια της Alpha Bank για το 2019, οπότε η Τράπεζα θα θέσει προς πώληση δύο ακόμη χαρτοφυλάκια NPLs, ένα με και ένα χωρίς εξασφαλίσεις. 

Στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Alpha Bank θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 400 εκατ. ευρώ προκειμένου να πιάσει τον στόχο για NPEs 21,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018. Σύμφωνα με το ισχύον πλάνο μείωσης των NPEs μέχρι το 2021 – ισχύον διότι θα εξεταστούν όλες οι επιλογές, εξωτερικές και εσωτερικές, για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων -, προβλέπονται τα εξής:

–    Περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 5 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη χρονιά, ώστε να υποχωρήσουν στα 16,8 δισ. ευρώ στις 31/12/2019. Η μείωση θα επιτευχθεί κατά 2,8 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων και ρευστοποιήσεων, κατά 1,6 δισ. ευρώ από διαγραφές, ενώ στα 600 εκατ. υπολογίζονται τα δάνεια που θα βγουν από την περίμετρο των μη εξυπηρετούμενων. 

–    Την περίοδο Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2021, αναμένεται περαιτέρω μείωση των NPEs κατά 8,8 δισ. ευρώ. Στις 31/12/2021 τα NPEs θα έχουν υποχωρήσει στα 8 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPE στο 20%.

H Τράπεζα Πειραιώς στην τριετία 2019 – 2021, στοχεύει σε μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά 14 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, η μείωση των NPEs μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2019 υπολογίζεται σε 4,2 δισ. ευρώ (από τα 26,3 στα 22,1 δισ. ευρώ), μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2020 σε 5,5 δισ. ευρώ (στα 16,6 δισ. ευρώ) και μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2021 σε 3,2 δισ. ευρώ (στα 13,3 δισ. ευρώ). Η μείωση των 5,5 δισ. ευρώ το 2020 θα περιλαμβάνει τιτλοποίηση στεγαστικών NPEs, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, αναμένεται στην τριετία μείωση κατά 8,4 δισ. ευρώ (- 2,2 δισ. Δεκέμβριο 2018 – Δεκέμβριο 2019, – 3,9 δισ. Δεκέμβριο 2019 – Δεκέμβριο 2020 και – 2,3 δισ. Δεκέμβριο 2020 – Δεκέμβριο 2021) ώστε τα NPLs να υποχωρήσουν από τα 16,5 δισ. ευρώ στις 31/12/2018 στα 8 δισ. ευρώ στις 31/12/21. 

Σε επίπεδο πωλήσεων NPLs, μέσα στο α΄ εξάμηνο 2019 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πωλήσεις πακέτου ναυτιλιακών NPLs (project Nemo) και ανεξασφάλιστων NPLs από οφειλές καταναλωτικών δανείων, καρτών, μικρών επιχειρηματικών δανείων και ανοιγμάτων leasing (project Iris), αρχικής περιμέτρου 800 και 900 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η διαδικασία VDR για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές του χαρτοφυλακίου Nemo ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου.

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγαλύτερη κατά 400 εκατ. ευρώ του αρχικού στόχου που είχε θέσει για φέτος, θα πετύχει η Εθνική Τράπεζα, διαμορφώνοντας τα NPEs της στα 15,6 δισ. ευρώ. Ακολούθως, ο αρχικός στόχος για NPEs στα 13,1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019, διαμορφώνεται στα 12,6 δισ. ευρώ. Για το 2020 και 2021, ο στόχος για τα NPEs είναι να υποχωρήσουν στα 9,3 και 6 δισ. ευρώ αντίστοιχα. 

Το πλάνο μείωσης που έχει υποβληθεί στον SSM, προβλέπει μείωση του δείκτη NPE κάτω του 20% το 2021. Η μείωση των NPEs κατά 10 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία θα επιτευχθεί κατά 4,6 δισ. ευρώ με πωλήσεις και τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά 2,5 δισ. ευρώ με ρευστοποιήσεις, κατά 2 δισ. ευρώ με ιάσεις ρυθμισμένων δανείων και αφέσεις χρέους και κατά 500 εκατ. ευρώ με διαγραφές. 

Αναφορικά με τις πωλήσεις NPLs, μέσα στο α΄ τρίμηνο 2019 θα ολοκληρωθεί η πώληση χαρτοφυλακίου 1 δισ. ευρώ, εξασφαλισμένων δανείων μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και μέσα στο β΄ τρίμηνο 2019, η πώληση ανεξασφάλιστων NPLs 700 εκατ. ευρώ (οφειλές από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια και μικρά επαγγελματικά δάνεια).

Πηγή

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.