Πλησιάζει η ώρα του ΤΧΣ – Αποτελεί την λύση για την διάσωση των τραπεζών με τα 30 δις που διαθέτει – Οι προνομιούχες μετοχές ωθούν τις ιδιωτικές τράπεζες στο Ταμείο που θα υλοποιήσει και due diligence….

Η Ελλάδα πειραματίστηκε με πολλά εναλλακτικά σενάρια όπως και οι τράπεζες αλλά το μέγεθος και το βάθος της κρίσης ναρκοθετούν κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού από το αδιέξοδο.
Πλέον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πλησιάζει η ώρα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που αποτελεί την μόνη σοβαρή εναλλακτική πρόταση για την διασφάλιση των τραπεζών και κατ΄ επέκταση της οικονομίας. Οι τράπεζες θα μπορούσαν να αντλήσουν από 9 έως 13 δις ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το νομοσχέδιο για την λειτουργία του Ταμείου είναι σχεδόν έτοιμο και πλέον είναι θέμα ελάχιστου χρόνου σήμερα, αύριο να κατατεθεί στην Βουλή.

Οι λύσεις που εξετάσθηκαν ή υλοποιούνται ακόμη και τα deals δεν αποδίδουν, η αγορά τα αποδοκιμάζει καθώς διαπιστώνει ότι κεφαλαιακά οι τράπεζες είναι ανεπαρκείς.
Η χρηματιστηριακή καταδίκη του deal AlphaEurobank είναι μια σαφής απόδειξη ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν με πολύ αυστηρότητα τα πάντα που συντελούνται στην Ελλάδα. Η αγορά δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο deal ένα deal το οποίο αν υλοποιόταν 4 χρόνια νωρίτερα θα προκαλούσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελούσε την πρώτη προτεραιότητα των τραπεζών ωστόσο η άστοχη δήλωση Βενιζέλου ότι όσες τράπεζες προσφύγουν στο Ταμείο θα εκδίδονται κοινές μετοχές στις αυξήσεις κεφαλαίου άρα αυτόματη κρατικοποίηση συνέβαλλε ώστε οι τραπεζίτες να ανακρούσουν πρύμναν.
Όμως ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας όπως και οι διοικήσεις των τραπεζών Eurobank υπό τον Ν Νανόπουλο και την Alpha bank υπό τον Γ Κωστόπουλο πίεσαν την κυβέρνηση ώστε να τηρηθεί το καταστατικό του ΤΧΣ.
Τι λέει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;
Όταν μια τράπεζα διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ως τέτοιοι νοούνται tier 1 πάνω από 8% όχι core tier 1 αλλά tier 1 τότε η αύξηση κεφαλαίου που θα εγκρίνεται θα υλοποιείται με προνομιούχες μετοχές.
Οι τράπεζες έχουν διαχειριστεί προνομιούχες μετοχές από τον νόμο Αλογοσκούφη και γνωρίζουν επακριβώς την διαδικασία.
Όταν μια τράπεζα δεν διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τότε η προσφυγή της στο Ταμείο συνοδεύεται με έκδοση κοινών μετοχών άρα αυτόματη κρατικοποίηση.
Η προσφυγή θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία.
Η τράπεζα πριν προσφύγει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει διερευνήσει την δυνατότητα για έκδοση κοινών μετοχών από τους μετόχους της. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αναζητά στρατηγικό σύμμαχο. Αν και αυτό δεν καταστεί δυνατό ζητά από την ΤτΕ να υποβάλλει στο ΤΧΣ αίτημα προσφυγής ώστε να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές αν διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Το ΤΧΣ θα αξιολογήσει το αίτημα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται και με στοιχεία αναδιάταξης και εξυγίανσης της τράπεζας και να το εγκρίνει η τράπεζα εντάσσεται στο ταμείο το οποίο προχωράει σε αύξηση κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές.
Η κυβέρνηση μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα καταθέσει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο θα φέρει ορισμένες τροποποιήσεις.
Π.χ. στην έκδοση κοινών μετοχών το Ταμείο θα μπορεί να τις πουλάει το αργότερα μετά 2 ετών κ.α.

Και due diligence

Επίσης επί της διαδικασίας όταν μια τράπεζα προσφύγει στο Ταμείο θα πραγματοποιηθεί due diligence δηλαδή οικονομικός έλεγχος. Το Ταμείο συνεργάζεται με 3 κορυφαίες εταιρίες ορκωτών ελεγκτών ώστε να πραγματοποιήσουν τον οικονομικό έλεγχο για να καθορίσουν το fair value την πραγματική αξία της τράπεζας αλλά και το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζονται.
Αν η τράπεζα συμφωνήσει έχει καλώς αν διαφωνήσει τότε η τράπεζα μπορεί να αναθέσει σε δικό της ορκωτό ελεγκτή να αποτιμήσει το fair value. Αν Ταμείο και τράπεζα δεν συμφωνήσουν απευθύνονται στο υπουργείο οικονομικών ως επιδιαιτητή και το fair value που θα καθορίσει ο ορκωτός του υπουργείου Οικονομικών θα είναι και η τελική αποτίμηση της τράπεζας.

Τα 11 βασικά  σημεία του ΤΧΣ

1)Προνομιούχες μετοχές – Απαιτείται επαρκής κεφαλαιακή επάρκεια
2)Κοινές μετοχές- Η τράπεζα δεν διαθέτει επαρκείς δείκτες
3)Ως επαρκείς δείκτες νοούνται tier 1 πάνω από 8%
4) Για τις προνομιούχες το επιτόκιο ορίζεται στο 10% ετησίως
5)Το Ταμείο θα μπορεί να διακρατά τις προνομιούχες έως 5 χρόνια. Αν οι μέτοχοι τις αποπληρώσουν έχει καλώς αν δεν τις αποπληρώσουν θα μετατρέπονται σε κοινές μετοχές.
6)Οι κοινές θα κατέχονται από το ΤΧΣ και θα πωλούνται έως και 2 χρόνια μετά την έκδοση τους.
7)Το αίτημα μιας τράπεζας θα εγκρίνεται από το ΤΧΣ το οποίο μπορεί να απορρίψει αίτημα τράπεζας
8)Η έκθεση βιωσιμότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την τράπεζα όπως και το σχέδιο ανάπτυξης που θα εκπονήσει σε συνεργασία με το ΤΧΣ
9)Οι κρατικές τράπεζες δεν μπορούν να προσφύγουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το κράτος ως μέτοχος πρέπει να βρει κεφάλαια για την ενίσχυση τους.
10)Οι κυπριακές τράπεζες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο ΤΧΣ
11)Στο ΤΧΣ μπορεί να συμμετάσχει η Millennium bank παρ΄ ότι τράπεζα ανήκει 100% στην Πορτογαλική μητρική τράπεζα.

Τα πλεονεκτήματα

Αυτή την περίοδο σχεδόν κανείς δεν βάζει νέα χρήματα. Η μόνη πηγή πραγματικών κεφαλαίων 30 δις ευρώ εν προκειμένω είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντλώντας μέρος των κεφαλαίων αυτών οι τράπεζες θα μπορούσαν να διαθέσουν κεφάλαια στην πραγματική οικονομία.
Οι τραπεζίτες έχουν καθήκον να διασφαλίσουν τους μετόχους τους αλλά έχουν καθήκον να συμμετάσχουν στην ανάνηψη της οικονομίας από το τέλμα.

Τι κεφάλαια θα μπορούσαν να αντλήσουν οι τράπεζες από το ΤΧΣ

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες ΤΧΣ  – Δυνητικά κεφάλαια standard /ακραίο σενάριο
Προνομιούχες μετοχές (2009)
Εθνική 1,5 -2,5 0,350
Alpha 2,5 -3,5 0,950
Eurobank 3 -4 0,940
Πειραιώς 2-3 0,370
Κύπρου
Marfin
ATE
TT 0,225
Emporiki
Attica bank 0,2-0,4 0,100
Proton bank 0,1-0,2 0,080
Σύνολο 9,3 -13,6 3,015

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr με βάση standard και ακραία σενάρια….

Υποσημείωση: Το www.bankingnews.gr έχει πάρει μια ξεκάθαρη θέση.  Οι τράπεζες να προσφύγουν στο Ταμείο και οι κεφαλαιακά επαρκείς να προχωρήσουν σε αύξηση κεφαλαίου με προνομιούχες μετοχές που θα καλύψει το ΤΧΣ. Οι μη επαρκείς τράπεζες να υλοποιήσουν αμκ με κοινές μετοχές….
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *