Περιουσιακά στοιχεία οφειλετών στο εξωτερικό ψάχνουν τα funds που αγόρασαν κόκκινα δάνεια

Νέα δεδομένα που σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τους οφειλέτες επιχειρηματίες δημιουργούν οι πρώτες πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις σε ξένα funds.
Οι πωλήσεις αυτές συνοδεύονται από ένα ασφυκτικό “σαφάρι” περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό και ένα “παζάρι” μεταξύ funds και οφειλετών. Και οι δύο κινήσεις είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και θα αναδειχθούν προσεχώς ως γενικευμένη πρακτική κατά την ανάκτηση οφειλών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί επιχειρηματίες που σκοπίμως δεν εξυπηρετούσαν μέχρι σήμερα τα δάνειά τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών, θα βρεθούν στο “κανναβάτσο” ή θα αναγκαστούν να “παζαρέψουν” τη διάσωσή τους από τις εισπρακτικές “δαγκάνες” των funds, σηματοδοτώντας ευρύτερα το οριστικό τέλος της μακράς περιόδου “ασυλίας” των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Τι ψάχνουν τα funds

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κεφαλαίου”, ξένα funds, τόσο κατόπιν της απόκτησης χαρτοφυλακίων όσο και στο πλαίσιο due diligence για πιθανές αγορές, έχουν ξεκινήσει εις βάθος έλεγχο στο εξωτερικό για την αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών. Συνεργαζόμενα με εξειδικευμένες εταιρείες forensics και με τη συνδρομή μεγάλων και έμπειρων ομάδων στελεχών που παρέχουν επίσης νομικές υπηρεσίες έως και υπηρεσίες… ιδιωτικών ερευνητών αναζητούν πληροφορίες σε όλα τα δημόσια αρχεία για την περιουσιακή κατάσταση των επιχειρηματιών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ο έλεγχος έχει τη νομική δυνατότητα να φτάσει ανεπισήμως μέχρι και στις τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών, “σπάζοντας” το απόρρητο. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην πράξη δεν ενδιαφέρει το “σκάψιμο” τόσο βαθιά, αφού το προηγούμενο στάδιο της αναζήτησης –αυτό της ανακάλυψης ακινήτων ή εταιρειών στο όνομα του οφειλέτη επιχειρηματία ή συγγενικών του προσώπων– μπορεί να φέρει “λαβράκια” στα δίχτυα των funds. Άλλωστε, η δουλειά της αναζήτησης δεν είναι απλή, ούτε σύντομη, και παράλληλα συνοδεύεται από νομική εργασία για την απόδειξη του τρόπου και του χρόνου κτήσης των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

Το “σαφάρι” των funds στο εξωτερικό για την αποκάλυψη “κρυφών” περιουσιακών στοιχείων οφειλετών των οποίων τα δάνεια έχουν αγοράσει αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση των οφειλομένων. Και αυτό διότι ταfunds ξεκινούν με την υποχρέωση καταβολής ετήσιων, υψηλών αποδόσεωνστους μετόχους τους, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ”, ανέρχονται στο 12%-15%. Επομένως, το πρωταρχικό ενδιαφέρον των fundsόταν αγοράζουν “πακέτα” κόκκινων δανείων –και δη δανείων με εξασφαλίσεις σε ακίνητα, όπως είναι τα επιχειρηματικά NPLs– είναι να μάθουν όχι μόνο σε ποιο βαθμό είναι ανακτήσιμες οι οφειλές, αλλά κυρίως σε ποιο χρονικό ορίζοντα. Και αυτό διότι στην περίπτωση, π.χ., που θα χρειαστεί να κρατήσουν το ακίνητο για 3 χρόνια προτού μπορέσουν να το πουλήσουν, θα είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν απόδοση τουλάχιστον 36% στους μετόχους τους.

Η αποτίμηση της εξασφάλισης (ακινήτου) του δανείου έχει πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το fund, κατά την περίοδο του due diligence εν όψει της αγοράς του χαρτοφυλακίου. Στη βάση του ελέγχου αυτού, το fund: α) έχει παρακολουθήσει τις εισπράξεις της οφειλής κατά το τελευταίο έτος πριν από την πώληση του δανείου, β) έχει τσεκάρει τη δυνατότητα της τράπεζας να εισπράξει την οφειλή και βάσει της επιτυχίας της (το fund αξιολογεί την τράπεζα με κλίμακα συντελεστών) υπολογίζει το ύψος της επιπλέον ανάκτησης που αυτό μπορεί να επιτύχει και γ) έχει “ξεσκονίσει” τηνεξασφάλιση (ακίνητο) του δανείου (ποια βάρη και προνόμια φέρει) και πότε μπορεί να πουληθεί (στο στάδιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο έλεγχος που γίνεται στο νομικό σύστημα και στην ταχύτητα απονομής δικαίου).

Τα χαμένα δάνεια

Τα ίχνη του χρήματος μεγαλοοφειλετών στο εξωτερικό αποτελούν συνέχεια της πιο απλής, πρώτης αναζήτησης της περιουσιακής τους κατάστασης στην Ελλάδα. Μιας αναζήτησης που έχουν κάνει τα funds, αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες, στον βαθμό που οι τελευταίες μπορούσαν και ήθελαν… Γνώστες της αγοράς τονίζουν στο “Κ” ότι πλέον, κυρίως με τις πωλήσεις “κόκκινων” δανείων, έχει έρθει στην επιφάνεια και “πληρώνεται ακριβά” το θέμα των προσωπικών εγγυήσεων των οφειλετών.

Πρόκειται για τις εγγυήσεις που έδιναν στις τράπεζες οι επιχειρηματίες, αλλά που δεν ενεργοποιούνταν ποτέ και είχαν ως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη καθυστέρηση με την οποία οι τράπεζες πέρασαν στα προβληματικά και δάνεια επιχειρηματιών που δεν εξυπηρετούνταν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρξαν πολλοί “πονηροί” επιχειρηματίες, οι οποίοι, βλέποντας την προοπτική διεύρυνσης της κρίσης, άρχισαν να καθυστερούν την εξυπηρέτηση των δανείων τους και να μεταβιβάζουν περιουσιακά τους στοιχεία, ειδικά την περίοδο 2011-2012. Για τις τράπεζες, αλλά και για τα funds, οι ανακτήσεις οφειλών από τους εν λόγω επιχειρηματίες θεωρούνται πλέον αδύνατες, αφού, έστω και αν αποκαλυφθούν περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό, έχει παραγραφεί στην πενταετία ο δόλος κατά τη μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Επομένως, το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διεκδικηθεί μόνο διά της ποινικής οδού, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, δαπανηρό και χρονοβόρο.

Κατόπιν αυτού, από πολύ μεγάλες περιουσίες κάποιων επιχειρηματιών οι οποίες βρίσκονται στο εξωτερικό ούτε οι τράπεζες ούτε και τα funds θα μπορέσουν να πάρουν πίσω κάτι. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είναι τοαποτέλεσμα της χαλαρής στάσης που κρατούσαν οι τράπεζες έναντι επιχειρηματιών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία κανονικά θαέπρεπε όχι μόνο να προχωρούν ταχύτερα στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά επίσης να παρακολουθούν και να μην επιτρέπουν καμία μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη με το δάνειό του να βρίσκεται σε καθυστέρηση. Αντ’ αυτού, οι τράπεζες περιορίζονταν να απευθύνουν εκκλήσεις στους επιχειρηματίες να κρατούν τις καταθέσεις τους, και όχι μόνο τα δάνειά τους, στη χώρα και στις ελληνικές τράπεζες…

Τώρα ζητείται χείρα βοηθείας από το δικαστικό σύστημα προκειμένου να αποδείξει τις “μαϊμού” μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, ψάχνοντας ψύλλους στα άχυρα (τις μεταβιβάσεις-αγορές ακινήτων που έγιναν σε/από καλόπιστους τρίτους)…

Πηγή

9 σχόλια σχετικά με το “Περιουσιακά στοιχεία οφειλετών στο εξωτερικό ψάχνουν τα funds που αγόρασαν κόκκινα δάνεια”

 1. Λέει στο τέλος του άρθρου… “τώρα ζητάτε χείρα βοήθειας από το δικαστικό σύστημα, προκειμένου να απόδείξει τις μεταβίβασεις μαϊμού” … Και λίγο πριν το τέλος του άρθρου λέει…. “έχει παραγραφεί στην πενταετία ο δόλος της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Επομένως το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διεκδικήσει μόνο δια της ποινικής οδού, πράγμα που είναι δύσκολο, δαπανηρό και χρονοβόρο”… Και εγώ ερωτώ… Βegar, Nemesis και όποιον άλλο ξέρει να μου πει….. καθώς η αδερφή μου είχε μεταβίβασει την (υ)ψιλή κυριότητα του σπιτιού που έιχε, στον γιο της το 2010-11 και έχει περάσει η πενταετία για διάρρηξη της μεταβίβασης, για καταδολιευση δανειστού. Οπότε ερωτώ,σύμφωνα με το άρθρο… Ποια θα είναι η χείρα βοήθειας, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ ΔΗΛΑΔΉ, το δικαστικό σύστημα θα αποδείξει τις μεταβίβασεις μαϊμού;;; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΉ Η ΠΟΙΝΙΚΉ ΟΔΟΣ που αφού υπάρχει η παραγραφή της πενταετίας και κοστίζει ακριβά, δαπανηρα για τις τράπεζες;;;

  1. Αναφέρεται σε μεταβιβάσεις που δεν συμπλήρωσαν 5ετία.
   Αν παρέλθει η 5ετία, οποιαδήποτε προσφυγή της τράπεζας απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτη. Μιλώντας για το αστικό κομάτι.
   Για το δε ποινικό, πιο εύκολα βάζεις φυλακή πρώην πρωθυπουργό, παρά να κερδίσει η τράπεζα τέτοιο πράγμα στα δικαστήρια.

   Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων που αναδημοσιεύουμε εδώ, είναι τραπεζοάρθρα, γραμμένα κατά παραγγελία, για εκφοβισμό των δανειοληπτών.

 2. Ευχαριστώ και τους δυο, απο  την μια πλευρά δεν είναι και  τόσο ευχαριστο να διαβάζουμε τετοια Άρθρα, απο την  αλλη πλευρά ομως  , εστω και το 20% να ναι αληθεια , ειναι  καλο να τα ξερουμε, οποτε με ενημερωση-αλληλοβοηθεια από εδω μεσα να βρισκουμε κάποιες λυσεις. Απλά βλέπω οτι εδω και  καιρο  δεν αναρτουνται αρθρα-δικαστικες  αποφασεις που θα μπορούσε καποιος να βρει  διαβαζοντας  τα να βρει  ομοιότητες με την δικη  του  περιπτωση και ισως ετσι να βρει λύση . Για παραδειγμα  εγω έχω μια δικαστικη αποφαση αλλά το μαιλ του σαιτ  δεν λειτουργει για να την στειλω να  την δημοσιευσετε.  Εχουμε  ομως επανηλλημενα βρει βοηθεια πολλοι αναγνώστες απο τον begar,  niko123 (ο οποιος εχει εξαφανιστει εδω και καιρο και μας λειπει) nemesis κ.τ.λ.

  1. εδώ είμαι….έτσι και παρέλθει η πενταετία της μεταβίβασης, ότι και να κάνει η τράπεζα, αστικά και ποινικά πάει στο καλάθι των αχρήστων.
   Έλειψα για λίγο καιρό αλλά σας έχω όλους έγνοια, έστω και αν δεν γνωριζόμαστε προσωπικά.

 3. Για να αναρτήσουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε δυό πηγές:

  1. Αποφάσεις που δημοσιεύονται από δικηγορικά γραφεία στο διαδίκτυο. Αυτές έχουν μειωθεί δραματικά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά οι δικηγόροι ΔΕΝ δημοσιεύουν πια δικαστικές αποφάσεις.

  2. Αποφάσεις που μας στέλνουν οι αναγνώστες του blog. Πλέον έχουμε πάνω από δύο χρόνια να λάβουμε κάτι για δημοσίευση.

   

  Μια παρατήρηση – κριτική από πλευράς μου:

  Οι περισσότεροι αναγνώστες του blog μας, μπαίνουν για να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους ή έστω κάποιες απαντήσεις.

  Μετά εξαφανίζονται, ενώ το σωστό θα ήταν να μας πουν τι έγινε με το θέμα τους, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι αναγνώστες, δεδομένου ότι οι εμπειρίες του καθενός, είτε θετικές, είτε αρνητικές, κάτι έχουν να προφέρουν.

  Ως συνήθως, οι νεοέλληνες, στην πλειοψηφία τους, αποδεικνύονται «εαυτούληδες» και αχάριστοι, χωρίς καμιά διάθεση να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους.

  Λυπάμαι.

 4. Συμφωνώ απολυτα μαζί σου, ειναι ακριβως ετσι οπως τα περιεγραψες. Εγώ έχω βρει μια εδω και κάποιους μήνες  απο το διαδυκτιο,, δωσε μου  ενα mail να σου στειλω

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.