Πάνω από 11.000 δανειολήπτες με “κόκκινα” δάνεια έχουν σπεύσει για παροχή προστασίας της α΄ κατοικίας

Ξεπερνούν τους 11.000, πριν καν συμπληρωθεί μήνας από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που επιδιώκουν να λάβουν προστασία της κύριας κατοικίας τους. Μέσα σε 25 μέρες από την έναρξη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο Capital.gr ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αίτηση που προχωράει για ένταξη στον νόμο 4605/2019. Ακολουθούν πολλές ακόμη αιτήσεις που βρίσκονται σε πολύ ώριμο στάδιο, δηλαδή ολοκληρώνεται σταδιακά η συλλογή των στοιχείων από τρίτους (τράπεζες, ΑΑΔΕ) για να ολοκληρωθούν και η πορεία κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Μετά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσα στον οποίο οι τράπεζες ήθελαν να δουν τα δείγματα γραφής, αυτές θέλουν τώρα να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, θα αρχίσουν να αποστέλλουν επιστολές στους πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στον νόμο 4605, παροτρύνοντάς τους να μπουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να υποβάλουν αίτηση. Οι διαδικασίες αυτές θα τρέξουν πολύ πιο εντατικά από τον Σεπτέμβριο. 

Η πρόοδος της διαδικασίας αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με το επιπλέον κίνητρο της κρατικής επιδότησης για τους επιλέξιμους δανειολήπτες, είναι αυξημένης σημασίας για τις τράπεζες και τη μείωση των “κόκκινων” δανείων. Και αυτό, όχι απλά γιατί θα επιταχύνει ευρύτερα τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών. Κυρίως διότι θα αποκαταστήσει την τρωθείσα κουλτούρα πληρωμών, με κοινωνική ευαισθησία για τους δανειολήπτες με οικονομική αδυναμία και με πλήρη απομόνωση των στρατηγικών κακοπληρωτών έναντι των οποίων οι τράπεζες θα κηρύξουν “ανένδοτο αγώνα”, με όλο το “οπλοστάσιο” που παρέχει το νομικό πλαίσιο.

Μέχρι στιγμής, από το σύνολο των  11.000 δανειοληπτών που έχουν ξεκινήσει την  ετοιμασία της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, περισσότεροι από 1.600 έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο ετοιμασίας. Από την Τρίτη 23 Ιουλίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ έχουν αναρτηθεί και στοιχεία των τραπεζών (χρέη, καταθέσεις κ.λπ.), ενώ στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr της ΕΓΔΙΧ βρίσκεται αναρτημένος ο ανανεωμένος Οδηγός Χρήσης, με εικόνες, για το πώς ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει την αίτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας (δείτε την στήλη Σχετικά Αρχεία).O Οδηγός περιλαμβάνει τις ενέργειες του αιτούντα, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών έως και την αποδοχή του σχεδίου σύμβασης ρύθμισης των δανείων. 

Η πλατφόρμα ελέγχει για κάθε οφειλή (τόσο στις αυτόματες εγγραφές, όσο και στις καταχωρημένες από τον αιτούντα) εάν πληρούνται   οι κατωτέρω συνθήκες:

(α) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την 31η /12/2018,

(β) Ένδειξη μη ύπαρξης εγγύησης Ελληνικού Δημοσίου

(γ) Σύνδεση εξασφάλισης με κύρια κατοικία αιτούντος και

(δ) Ένδειξη μη ύπαρξης ρύθμισης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.

Σημειώνεται ότι το μέγιστο ύψος ρυθμιζόμενων οφειλών ανά πιστωτή που δεν περιλαμβάνει επιχειρηματική οφειλή ανέρχεται σε 130.000 ευρώ και σε 100.000 ευρώ αν περιλαμβάνει και επιχειρηματική οφειλή.

Κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος την παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας είναι:

 α) Η αξία της κύριας κατοικίας (έως 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση στην πρώτη κατοικία και έως 250.000 ευρώ για τις άλλες κατηγορίες δανείων),

β) Η αξία της ακίνητης περιουσίας (πλην της κύριας κατοικίας) και των μεταφορικών μέσων. Η αξία των ανωτέρω αθροιστικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, εάν το σύνολο των οφειλών που είναι επιδεκτικές ρύθμισης είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ.

γ) Η αξία καταθέσεων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη, συνεπώς τα σχετικά όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

ε) Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε την αίτηση του δανειολήπτη για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη (άρθρο 4 του ν.3869/2010) λόγω δόλιας περιέλευσης αυτού σε αδυναμία πληρωμής ή η αίτησή του να μην έχει απορριφθεί  λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας.

Η υποβολή αίτησης προστασίας της πρώτης κατοικίας προϋποθέτει την αποδοχή άρσης του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του αιτούντος, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της άντλησης των στοιχείων από τρίτες πηγές (πιστωτικά ιδρύματα και Α.Α.Δ.Ε.),  η οποία διαρκεί δέκα  ημερολογιακές ημέρες, ο χρήστης (αιτών, σύζυγος/εξαρτώμενο μέλος) δεν δύναται να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της αίτησης, παρά μόνο έχει τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων που έχουν αντληθεί.

Στους πιστωτές παρέχεται χρονικό διάστημα ενός μήνα για την αξιολόγηση της αίτησης του δανειολήπτη και ο αιτών έχει ένα μήνα για την αποδοχή των σχεδίων της σύμβασης ρύθμισης.

Πηγή

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.