Οι δικαιούχοι του εξωδικαστικού μηχανισμού- Ποιοι μένουν εκτός

«Στενό κοστούμι» για τις χιλιάδες επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές «έραψε» η κυβέρνηση.

Κι αυτό γιατί από τις διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μένει εκτός η πλειονότητα των επιχειρήσεων που… πόνταραν σε αυτόν για ευνοϊκότερη ρύθμιση των χρεών τους συνολικά.

Σύμφωνα με νομικές πηγές, ιδιαίτερα τρία κριτήρια καθιστούν την ένταξη στον «μηχανισμό» σχεδόν αδύνατη. Σε αυτά συγκαταλέγεται η απαίτηση για μια κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία, εξαιρετικά αυστηρή προϋπόθεση δεδομένης της βαθιάς κρίσης επταετούς οικονομικής κρίσης.

Πρόσθετα η σύναψη ρύθμισης μετά την 1η/7/2016 καθιστά απαγορευτική την ένταξη επιχειρήσεων, διότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών έχουν δύο, τρεις ή και περισσότερες ρυθμίσεις την παραπάνω ημερομηνία.

Το αρνητικό τρίπτυχο συμπληρώνεται από την προϋπόθεση να μην έχει ένας πιστωτής το 85% των απαιτήσεων, γεγονός που επίσης αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, διότι είναι σύνηθες μια επιχείρηση το δανεισμό της να το διατηρεί σε έναν πιστωτικό φορέα, λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

«Εύλογη απορία γεννιέται εάν πριν από την οριοθέτηση των ως άνω προϋποθέσεων έλαβε χώρα μια σοβαρή και ενδελεχής έρευνα και αξιολόγηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις αυτές υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Ως εκ τούτων, τις ημέρες που ακολουθούν μέχρι τις 3 Μαρτίου θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές αλλαγές με στόχο να δοθεί στις επιχειρήσεις ουσιαστική δυνατότητα και πραγματική ευκαιρία να σωθούν οι ίδιες και οι πολύτιμες θέσεις εργασίας που παρέχουν» δήλωσε στον Ελεύθερο Τύπο η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα.

Εκτιμώντας παράλληλα πως το «ποσοστό των επιχειρήσεων που θα μείνουν εκτός εξωδικαστικού μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και το 90%».

Αξιοσημείωτο είναι πως βάσει υπολογισμών ο μηχανισμός θατεθεί σε πλήρη ισχύ σε διάστημα περίπου 6 μηνών, καθώς και το γεγονός πως στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται άρθρο για τα ακαταδίωκτο όσων υπογράφουν τις ρυθμίσεις επιχειρήσεων. Κάτι που προβλεπόταν σε προσχέδιό του που είχε δει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στα στελέχη των τραπεζών και στους δημοσίους υπαλλήλους που εμπλέκονται στις διαδικασίες ρύθμισης των οφειλών δεν θα δοθεί καμία ασυλία. Θα τους δοθεί προστασία από μηνύσεις (δηλαδή το «ακαταδίωκτο») για να μην «τορπιλίζονται» οι διαδικασίες από κακόβουλους (ανταγωνιστές). Κάθε μήνυση θα ελέγχεται από το γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τους δημοσίους υπαλλήλους και από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους τραπεζικούς υπαλλήλους.

Με αυτά τα δεδομένα, συμπεραίνει κανείς πως οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-θεσμών για μία ρύθμιση που θα μπορούσε να συμβάλει αισθητά στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αντιστοιχεί στο 126% του ΑΕΠ, απέβησαν, τελικά, άκαρπες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, πάντως, επισήμανε: «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο».

Σε μια ύστατη προσπάθεια να φέρουν το σχέδιο νόμου «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών»… στα μέτρα τους, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00, στον ιστότοπο www.opengov.gr, όπου είναι αναρτημένο.

Σε γενικές γραμμές, ο μηχανισμός αφορά σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις με οφειλές προς τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Εκτός αυτού, μένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν «καταφύγιο» στο νόμο Κατσέλη.

Οι δικαιούχοι και ποιοι μένουν εκτός

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον:

-κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

-οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ,

-ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης,

-ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

(α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή
(β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό «μηχανισμό» οι εξής:

-τράπεζες,

-χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ. επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου),

-πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρίες),

-ασφαλιστικές εταιρίες,

-οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ. hedge funds),

-νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα,

-επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ. πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιριών) έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη κατά του Δημοσίου, φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών,

-μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

www.fpress.gr

6 σχόλια σχετικά με το “Οι δικαιούχοι του εξωδικαστικού μηχανισμού- Ποιοι μένουν εκτός”

   1. Έχω ένα δάνειο επιχειρηματίκο κ με χίλια ζορια το πληρώνω. Η τράπεζα εδώ κ μια βδομάδα με καλεί για ρύθμιση κ να υπογράψω νέα σύμβαση. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη γιατί τέτοια πίεση ως προς την υπογραφή νέας σύμβασης. Υπάρχει κάποια ενέργεια να κάνω ώστε να το κουρεψουν?? Ευχαριστώ πολυ

    1. Το δάνειο επισεις έχει υποθηκη ένα σπίτι κ το ποσό που είχα πάρει είναι 50 χίλ. Κ μετά από 5 χρόνια χρωστάω 47

     1. δηλαδή πληρώνετε 50 ευρώ το μήνα? Από τη στιγμή που υπάρχει υποθήκη το σπίτι, δύσκολο να το κουρέψουν. Κούρεμα γίνεται συνήθως στους τόκους υπερημερίας για δάνεια που οι τράπεζες θεωρούν χαμένα επειδή δεν υπάρχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο για να τρομοκρατούν τον δανειολήπτη, οπότε ελπίζουν μήπως εισπράξουν κάποιο μέρος του ποσού. Αιτηθείτε χαμηλότερη δόση, ή καποια περίοδο χάριτος και μετά… βλέπουμε

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.