Με πλειοψηφία 98,06% εγκρίθηκε από τους μετόχους της Eurobank EFG η συγχώνευση της Τράπεζας με την Alpha Bank

Συνεδρίασε σήμερα η εξ αναβολής Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και ενέκρινε τη συγχώνευσή της με την ALPHA Τράπεζα Α.Ε., με πλειοψηφία 98,06% επί των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση. Η Τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα λειτουργεί υπό το νέο διακριτικό τίτλο Alpha Eurobank.

Η συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών τραπεζών στην Ελλάδα είναι «μια ιστορική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα, ενισχύει τις προοπτικές αντιμετώπισης της κρίσης, ισχυροποιεί το τραπεζικό σύστημα της χώρας και δίνει ένα θετικό μήνυμα προοπτικής συνολικά για την ελληνική οικονομία και κοινωνία», τόνισε μιλώντας προς τους Μετόχους ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος.

Ο κ. Νανόπουλος, αφού σημείωσε ότι «επιταγή των ημερών μας και της συγκυρίας είναι η συνεργασία, η ένωση των δυνάμεων, η σύγκλιση και η συμπόρευση», υπογράμμισε πως «το σχέδιο συγχώνευσης της Eurobank με την Alpha Bank που ανακοινώθηκε στο τέλος Αυγούστου, δείχνει ότι συλλαμβάνοντας έγκαιρα τα μηνύματα των καιρών, δεν προσαρμοζόμαστε απλώς αλλά, αναλαμβάνοντας μια συγκεκριμένη στρατηγική πρωτοβουλία, κινούμαστε δυναμικά προς το μέλλον».

Ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στα μεγέθη της νέας Τράπεζας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα διαθέτει. «Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες της χώρας», είπε, «δημιουργούν έναν ισχυρό και δυναμικό ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό, την Alpha Eurobank, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη και στο εσωτερικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα έχει δε, διευρυμένες δυνατότητες πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, αυξημένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες αξίες για τους μετόχους και τους πελάτες του, και προοπτική για το προσωπικό της». Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Eurobank EFG χαρακτήρισε τη συνένωση αυτή, «ιδανικό συνδυασμό δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, αξιών και επιχειρηματικών προτύπων», τονίζοντας ότι θα είναι η 23η μεγαλύτερη τράπεζα στην ευρωζώνη με συνολικό ενεργητικό €145 δισ., €98 δισ. χορηγίες και €68 δισ. καταθέσεις, θα διαθέτει δίκτυο 2.300 καταστημάτων και περίπου 34.000 εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Νανόπουλος στις συνέργειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση. Η Alpha Eurobank, ανέφερε, «θα είναι σε θέση να αναπτύξει και να αξιοποιήσει μεγάλης κλίμακας συνέργειες, που υπολογίζονται σε €650 εκ. το χρόνο σε βάθος τριετίας,αναλογικά πολύ μεγάλες σε σχέση με το μέγεθος του νέου οργανισμού. Οι συνέργειες αυτές αποτελούν ένα από τα μείζονα πλεονεκτήματα της συγχώνευσης, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα σημαντικές αξίες για τους μετόχους». To μεγάλο εγχείρημα της συγχώνευσης περιλαμβάνει ασφαλώς και θα στηριχθεί σε ένα καλά διαρθρωμένο πρόγραμμα περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης. Πρόθεσή μας είναι να παραμείνουμε προσανατολισμένοι σε λύσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τις αγορές. Με αυτά τα δεδομένα, η απόφαση της συγχώνευσης δεν είναι μόνο επιβεβλημένη από τις συνθήκες και τη συγκυρία, αλλά είναι και συνυφασμένη με το συμφέρον και την προοπτική των μετόχων, των πελατών και του προσωπικού του οργανισμού μας. Είναι μια επιλογή που μας ισχυροποιεί να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης και της δημιουργίας, συμβάλλοντας στην πρόοδο της χώρας μας».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 57,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε 317.145.899 μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Υπέρ της συγχώνευσης της Eurobank με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. («Alpha» ή «Alpha Εurobank» υπό το νέο διακριτικό της τίτλο), με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, και υπέρ του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με σχέση ανταλλαγής 7 κοινές μετοχές της Eurobank προς 5 νέες κοινές μετοχές της Alpha Eurobank και 1 παλαιά κοινή μετοχή της Alpha προς 1 νέα κοινή μετοχή της Alpha Eurobank τάχθηκαν μέτοχοι που κατέχουν 310.996.643 μετοχές (56,24% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), επί συνόλου εγκύρων ψήφων που αντιστοιχούν σε 310.999.283 μετοχές.

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν, επίσης, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Τράπεζας Α.Ε., τα οποία σχετίζονται με την μετά τη συγχώνευση Τράπεζα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Κατόπιν της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις και τις ιδιαίτερες συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων (Ελληνικό Δημόσιο) των συγχωνευομένων τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου στο Μητρώο Α.Ε., η οποία αναμένεται εντός των προσεχών εβδομάδων.

Με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών, θα παύσει η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών της Alpha Eurobank, που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που συνεπάγεται η συγχώνευση, θα πραγματοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα παύσης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank. Οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με ανακοίνωση της Alpha Eurobank στον Τύπο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

bankwars.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *