Με περισσότερες και μικρότερες δόσεις η αποπληρωμή οφειλών

Με πολύμηνες δόσεις μπορούν να αποπληρώσουν τις καθυστερούμενες οφειλές προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας προκειμένου να αποκτήσουν την κυριότητα της κατοικίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας Γ. Κουτσούκου, οι οφειλές, που αφορούν 70.000 εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους, ρυθμίζονται κατά κατηγορία ως εξής:

Εφ' όσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του δικαιούχου κατέστη ληξιπρόθεσμο κατά τη δημοσίευση του νόμου 4019/2011, ο δικαιούχος δύναται να εξοφλήσει το ποσό αυτό, καθώς και τις παντός είδους επιβαρύνσεις, είτε εφ' άπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος του οφειλόμενου ποσού. Μέχρι του ποσού των 600 ευρώ η εξόφληση ακολουθεί τη ρύθμιση της εφ' άπαξ καταβολής, ενώ για ποσά από 600 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ αναλογούν έξι δόσεις (σ.σ. βλέπε σχετικό πίνακα).

Εφ' όσον ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων ― και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές δύναται να ζητήσει την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31η/12/2012.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

www.enet.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *