Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο

Αύξηση του αφορολόγητου στα 9.000 ευρώ και τρεις συντελεστές φορολόγησης για μισθωτούς και συνταξιούχους, με ανώτατο συντελεστή 42% περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, στην πρώτη κλίμακα φορολόγησης ανήκουν όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και οι οποίοι θα φορολογούνται με συντελεστή 22%.
Στη δεύτερη κλίμακα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα μέχρι 42.000 και συντελεστή 32% και στην τρίτη κλίμακα εντάσσονται τα εισοδήματα άνω των 42.001 ευρώ για τα οποία προβλέπεται συντελεστής φορολόγησης 42%.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι δύο κλίμακες φορολόγησης διαμορφώνονται ως εξής: Εισοδήματα μέχρι 50.000 ευρώ θα φορολογούνται με 26% ενώ για τους υπόλοιπους ο συντελεστής είναι 33%.
Όσον αφορά στα εισοδήματα από ενοίκια, αυτά θα φορολογούνται αυτοτελώς, με συντελεστή 10% έως 12.000 ευρώ και 33% για μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.
Η επιστροφή φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 2.100 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Η νέα φορολογική κλίμακα ελαφρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους κατά 100 εκ. Ευρώ, στην ουσία ελαφρύνοντας πολύ περισσότερο το 90% των φορολογουμένων που έχουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Το αφορολόγητο επεκτείνεται από τις 5.000 στις 9.000 ευρώ με τρόπο που να ευνοεί τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
Η αποδέσμευση της κοινωνικής από τη φορολογική πολιτική σημαίνει ότι 869.000 οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά
θα πάρουν για πρώτη φορά επίδομα μέσα από ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα.
Ευνοούνται οι μικρομεσαίοι εισοδηματίες από ενοίκια.
Εντάσσεται από το 2015 στο φορολογικό σύστημα το αγροτικό εισόδημα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του «μαύρου» εισοδήματος των μεσαζόντων. Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο θα αποφέρει έσοδα στα ταμεία του κράτους, αλλά θα συμβάλλει και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και στη μείωση της τιμής των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι!
Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των οικογενειών με ένα παιδί, επιβάρυνση από τις νέες ρυθμίσεις θα προκύπτει για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 23.000 ευρώ και άνω, επιβάρυνση που αφορά μόνο το 8,95% των οικογενειών με ένα παιδί.
Αντίστοιχα, για οικογένειες με δύο παιδιά η επιβάρυνση αρχίζει από τα 22.000 ευρώ και αφορά μόνο το 9,99% των οικογενειών, ενώ στα τρία παιδιά η επιβάρυνση ξεκινά από τα 21.000 ευρώ και αφορά το 10,26% των οικογενειών με τρία παιδιά.
Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία (90% και άνω) των οικογενειών με παιδιά θα έχουν ελάφρυνση φόρων.

Ειδικότερα:

Αυξάνεται το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους από 5.000 σε 9.000. Και ειδικά για τους χαμηλόμισθους που θα παίρνουν ολόκληρη την απαλλαγή.
Όλοι οι φορολογούμενοι με εισόδημα έως 25.000 θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις.
Μειώνονται οι συντελεστές σε 3 αντί των 8 σήμερα, με τον ανώτατο συντελεστή φορολόγησης να διαμορφώνεται στο 42% για τα εισοδήματα από 42.000 ευρώ και άνω. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι 22% για τα εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και 32% για τα εισοδήματα 25.001 έως 42.000 ευρώ.
Σήμερα, με 45% φορολογούνται όσοι δηλώνουν εισόδημα 100.000 και άνω ενώ με 40% φορολογούνται οι άνω των 60.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα εισοδήματα του 2011, με βάση τους συντελεστές αυτούς η φορολόγηση αφορούσε 2.600 φορολογούμενους που δήλωσαν 140.000 ευρώ και άνω, 6800 δήλωσαν πάνω από 100.000 ευρώ και 11.500 δήλωσαν πάνω από 40.000 ευρώ.
Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται πλέον αυτοτελώς, με συντελεστή πολύ μικρότερο (10% έως 12.000 ευρώ και 33% στο υπερβάλλον), διαμορφώνοντας σημαντικό όφελος για όσους συμπλήρωναν το εισόδημά τους από μισθωτή εργασία με ενοίκια, αφού με το σημερινό καθεστώς τα έσοδα αυτά φορολογούνταν με συντελεστή 40%.
Πλέον, με το αυτοτελές σύστημα θα φορολογούνται με 10% τα εισοδήματα από ενοίκια, διαμορφώνοντας για παράδειγμα κέρδος για έναν μέσο μισθωτό με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ και 9.000 ευρώ από ενοίκια, 2.250 ευρώ (πριν στο συνολικό εισόδημα των 35.000, τα 9.000 των ενοικίων είχαν φόρο 3.150 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα έχει φόρο μόλις 900 ευρώ).

Φορολογούμενοι με παιδιά

Α) Οι πολύτεκνοι (150.000 οικογένειες) λάμβαναν μέχρι σήμερα πολυτεκνικό επίδομα 528 ευρώ το έτος ανά παιδί, ενώ με το νέο καθεστώς θα λαμβάνουν 500 ευρώ ανά παιδί ως πολυτεκνικό επίδομα και επιπλέον 40 το μήνα, ανά παιδί στο πλαίσιο της ενίσχυσης όλων των οικογενειών με παιδιά. Έτσι, μια οικογένεια με 3 παιδιά, και με φορολογητέο εισόδημα ως 21.000 ευρώ καθαρά (χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ τρίτων) θα παίρνει στο εξής συνολικά 2940 ευρώ το έτος (1.500 από το πολυτεκνικό (500 επί 3 παιδιά) και 1.440 από την ενίσχυση παιδιών (40 για το πρώτο, 40 για το δεύτερο και 40 ευρώ για το τρίτο) αντί των 1.584 σήμερα (528 ανά παιδί). Δηλαδή θα έχει όφελος 1356 ευρώ το χρόνο, ενώ στα 30.000 ευρώ εισόδημα, θα παίρνει 1.980 ευρώ το χρόνο αντί 1.584 ευρώ σήμερα.
Γ) Το επίδομα τέκνων που θεσπίζει η κυβέρνηση βοηθά 869.000 οικογένειες, οι οποίοι σήμερα δεν παίρνουν κανένα είδους βοήθημα.
Αύξηση της φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων (από 10% σε 15%). Για κατάθεση 10.000 ευρώ με μέσο επιτόκιο 3%, ο τόκος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ το έτος και ο φόρος από την φορολόγησή του στα 45 ευρώ το χρόνο από 30 ευρώ σήμερα.

Αγρότες.  Από το 2014 (εισοδήματα 2014, δήλωση το 2015) οι 1.000.000 που δηλώνουν και αγροτικά  εισοδήματα θα φορολογούνται πλέον με βιβλίο εσόδων – εξόδων (εξαιρέσεις θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα). Σήμερα, 1.000.000 φορολογούμενοι, δηλώνουν εισόδημα 9 δις ευρώ και πληρώνουν φόρο για αγροτικά εισοδήματα (1,1 δις από τα 9 δις) μόλις 115 εκατομμύρια ευρώ, αφού φορολογούνται αποκλειστικά  με βάση τεκμήρια. Από αυτούς, οι 715.000 έχουν κυρίως άλλα εισοδήματα (από μισθωτές εργασίες ή ελευθέρια επαγγέλματα) και κάποια αγροτικά εισοδήματα (δηλώνονται κατά μέσο όρο 260 ευρώ  τον χρόνο!).
Με το νέο σύστημα, οι αγρότες θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αφού για παράδειγμα θα απαιτούν από τους εμπόρους να τους κόβουν τιμολόγιο με τις πραγματικές τιμές για τα προϊόντα που πωλούν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές για τον τελικό καταναλωτή.
Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες από τα 500 ευρώ το χρόνο στα 650 ευρώ ενώ για τις επιχειρήσεις αυξάνεται από τα 500 στα 1.000 ευρώ.
Ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων μειώνεται από το 40% σήμερα, στο 32,8%.

www.bankingnews.gr

12 σχόλια σχετικά με το “Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο”

 1.  
  Εσύ που ξέρεις τα πολλά ,έλα και πες μου τώρα,
  πως, με μικρό εισόδημα ,θα αντέξουν τέτοια μπόρα ;
  Πες μου Στουρνάρα πάνσοφε , που κάνεις τις προτάσεις ,
  το ξέρουνε στη Τροικα πως πας να τους γελάσεις ;

   
  Τα μέτρα απλά δεν βγαίνουνε , και εσύ τα προχωράς ,
  την δόση απλά να πάρουμε , σε τούτο προσδοκάς.
  Τα χρήματα στις τράπεζες , σε νοιάζει απλά να δώσεις ,
  να ξεμπερδέψεις γρήγορα ,με τις υποχρεώσεις……
   

  Για σένα Αντώνη, τι να πω , μιλάει ο  κόσμος  όλος,
  και μέρα είναι αν του πεις , κοιτάει αν είναι όντως.
  Μέτρα άλλα ,δεν θα παιρνες ,  δεν θα κοβες συντάξεις ,
  μα σαν ανέβηκες ,ευθύς ,έτρεξες να τα αλλάξεις.

  Μας μίλαγες για το εθνικό καλό και για την σωτηρία ,
  πως μόνο μέσα στο ευρώ θα έχουμε ευτυχία.
  Τι ευτυχία είναι αυτή αλλά και σωτηρία ,
  που οδηγεί τους Έλληνες εις την αυτοκτονία ;

  Μα φυσικά δεν λησμονώ τον αρχιπρωτεργάτη ,
  αυτόν που μας οδήγησε σε αυτό το μονοπάτι.
  “Λεφτά υπάρχουν” φώναζε ,δεν το λεγε για πλάκα
  μα εννοούσε φίλοι μου, της τρόικας τη μπάνκα.

  Κι η μπάνκα όταν άνοιξε και η μπίζνα ολοκληρώθη ,
  τότε ο λαός κατάλαβε ότι ως το λαιμό εχώθη ,
  στα  χρέη ……την φτώχεια …..την σκλαβιά ,
  γιατί ως τα τώρα του πανε “ζούσες με δανεικά”.

   
  Φώτο μου δεν σε ξέχασα , αριστερός δεν ήσουν ;
  Πως και τους άφησες αυτούς και σένανε να πείσουν ;
  Την κοινωνία όρθια ,έλεγες θα κρατήσεις ,
  μα πες μου πως θα γίνει αυτό , μ’ αυτά που θα ψηφίσεις ;

  Για σε , δεν λέω τίποτα Βαγγέλη Βενιζέλο,
  σ ‘αφήνω με τον Πάγκαλο στη λήθη ξεχασμένο
  μα θα ‘ρθει ο ιστορικός ,  αυτός….. πια και θα κρίνει
  πως έ-ν-α-ς …,στα μνημόνια την χώρα του την δίνει.

   

  Σε αυτές τις πράξεις δράματος , συμπράξανε και άλλοι,
  και φέρανε την χώρα μας σε τούτο δω το χάλι.
  Είναι ο κατάλογος μακρύς με τα ονόματα τους,
  μα ότι γραφτεί………. ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΤΑΙ …, ΑΥΤΗ ειν η συμφορά τους.

  ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ. 

  TECH      
    

  1. Α χα χα χα χα ! 

   Άψογος ο TECH !

   Τσι μαντινάδες μια χαρά , νογάς να τσι δουλεύεις
   και καλώς ήρθες επαέ , στη μέρα βάρσαμο να φέρεις .

   Ετσά χαίνη που ΄ρθες , όποτε είναι και πεινάσεις 
   οφτό τον τραπεζίτη για μεζέ και με ρακί θα τα΄χεις .

 2. Καλημερα σε ολους,begar γιατι χαθηκε η σελιδα με τα τηλεφωνα εισπρακτικων (βγαζει 404 not foynd) ????
   

  1. Εκεί είναι ρε φίλε. Για δοκίμασε να μπεις από το μενού πάνω (στα αριστερά).

   Εισπρακτικές –> Αριθμοί τηλεφώνων. 

 3. οκ απο εκει βγαινει,την ειχα αποθηκευμενη σε αλλο μερος να την βρισκω αμεσσα,ευχαριστω φιλε.

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.