Η πίκρα των 9μήνων των τραπεζών

Μετά από 3 συνεχόμενες παρατάσεις και με ξεκάθαρη στήριξη των κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της ΤτΕ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 9μήνου των ελληνικών τραπεζών.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες εμφάνισαν ζημίες 5 δις ευρώ χωρίς τις κυπριακές ενώ σχεδόν όλες εμφάνισαν χειρότερα αποτελέσματα έναντι των εκτιμήσεων.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι η αύξηση των προβλέψεων που ουσιαστικά αποδεκάτισε την κερδοφορία και προκάλεσε μεγάλες ζημίες αλλά οι συρρικνούμενες πηγές εσόδων του core business.
Τα έσοδα από τόκους έχουν σημειώσει πτώση 21% έως 30% ενώ το ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι τα έσοδα από τόκους ομολόγων εξαφανίζονται, οι προβλέψεις αυξάνονται ενώ τα έξοδα εκ τόκων λόγω του ακριβού κόστους του ELA που φθάνει έως 300 εκατ περιστασιακά τον μήνα αποδεκατίζουν τις τράπεζες, αποδεκατίζουν τις προοπτικές.
Ως προς τα κεφάλαια προσδιορίστηκαν επακριβώς οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών στα 28 δις ευρώ έναντι πρόβλεψης του www.bankingnews.gr για 28 δις ευρώ.
Με τα συνολικά κεφάλαια που θα διαθέσει το ΤΧΣ το core tier 1 θα διαμορφωθεί στον κλάδο τουλάχιστον στις 4 μεγαλύτερες τράπεζες στο 10,7% ή συνολικά κεφάλαια 27,450 δις ευρώ τα οποία θα αυξηθούν λόγω της good ATE.
Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα 396 εκατ της Attica bank, ούτε τα 6,7 δις του funding gap της good ATE, ούτε τα 500-550 εκατ του good TT, ούτε τα 4 δις του funding gap του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών είναι ιστορικών διαστάσεων μόνο οι 4 μεγαλύτερες θα χρειαστούν 27,450 δις ευρώ.
Όμως ενώ το μείζον ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας διευθετείται τα ποιοτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων τραπεζών προβληματίζουν.

Αρνητική η εικόνα των αποτελεσμάτων 9μήνου της Εθνικής 

Με βάση το 9μηνο του 2012 καταγράφεται ποσοτική και κυρίως ποιοτική επιδείνωση  βασικών δεικτών των τραπεζών.
Π.χ. η Εθνική Ελλάδος για τρίτο 9μηνο από το 2010 έως το 2012 εμφανίζει ζημίες σε προ προβλέψεων βάση ενώ η αύξηση των προβλέψεων είναι δυσανάλογη του ρυθμού αύξησης σε σχέση με το παρελθόν.
Σε σύνολο προβλέψεων 1,8 δις τα 1,5 δις ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα.
Σε επίπεδο εσόδων δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Finansbank αποτελεί το μοναδικό ισχυρό χαρτί της Εθνικής με 400 εκατ στο 9μηνο.
Αν πουλήσει το 30% της Finansbank η Εθνική για να πάρει 1 δισ ευρώ κεφάλαιο θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα χάσει 160-180 εκατ ευρώ ετησίως από τα κέρδη εξέλιξη που η αγορά θα το εκλάβει ως αδυναμία.
Οι ζημίες από trading 658 εκατ, οι προβλέψεις 1,87 δις και η αποτίμηση των ομολόγων -1,22 δις δημιούργησαν μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα.
Ακόμη και αν δεν υπήρχε η αποτίμηση των ομολόγων λόγω προβλέψεων πάλι ζημίες θα εμφάνιζε.
Οι προοπτικές στα επόμενα τρίμηνα συνεχίζουν να είναι αρνητικές όπως η διοίκηση προβλέπει καθώς η συγχώνευση με την Eurobank θα συνεχίσει να δημιουργεί ζημίες.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συνολική αρνητική καθαρή θέση της Εθνικής διαμορφώνεται μεταξύ -2,6 με -2,8 δις ευρώ με βάση το 2011. Στο τέλος του 2011 είχε core tier 1 -2,841 δις ευρώ.
Στις 31 Μαρτίου 2012 η Εθνική είχε pro forma κεφάλαια 8,44 δις ευρώ και στις 30 Σεπτεμβρίου 6,88 δις ευρώ περιλαμβανομένων και των 9,7 δις που είναι η κεφαλαιακή απαίτηση της Εθνικής.
Τα -2,6 με -2,8 δις ευρώ για να μηδενιστούν χρειάζονται αντίστοιχο κεφάλαιο και με την αναβαλλόμενη φορολογία καθώς και μια δυνητική πώληση έως και του 30% της Finansbank μπορεί να πλησιάζει να πετύχει τον στόχο.
Ωστόσο τα μηδενικά κεφάλαια πάλι καθιστούν ακριβή την Εθνική τράπεζα με όρους αύξησης κεφαλαίου.

Στο όριο του 9% το core tier 1 στην Alpha bank 

Η Alpha bank θα χρειαστεί 4,6 δις ευρώ κεφάλαιο ωστόσο είναι η μόνη τράπεζα που διατηρεί θετική καθαρή θέση και είναι η μόνη τράπεζα που έχει λάβει μια ισχυρή κεφαλαιακή ένεση 3 δις ευρώ συνολικά από την Emporiki.
Με core tier 1 στο 9% ή 5,5 δις ευρώ  σημαίνει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα είναι μεταξύ 2,6 με 2,8 δις ευρώ άρα το 10% της ελάχιστης συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε 260 με 280 εκατ ευρώ.
Τα αποτελέσματα προφανώς έχουν επηρεαστεί από την δυσμενή συγκυρία στο 9μηνο του 2012.
Τα προ προβλέψεων έσοδα ήταν κέρδη αλλά οι ζημίες απομείωσης δανείων  στα 1,17 δις ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα να προκύψουν ζημίες 711 εκατ ευρώ.
Η συγχώνευση της Emporiki θα αλλάξει το προφίλ ρίσκου της τράπεζας και την δομή εσόδων ωστόσο οι υψηλές προβλέψεις για επισφαλή δάνεια κρατούν σε ομηρία τις τράπεζες και την Alpha bank.

Eurobank – Στα 5,8 δις ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες αλλά οι προβλέψεις προκαλούν ζημίες 

Η Eurobank εμφάνισε προ προβλέψεων κέρδη στο 9μηνο 619 εκατ αλλά με προβλέψεις 1,213 δις ευρώ ήταν επακόλουθες οι ζημίες στα 1,095 δις ευρώ που περιλαμβάνουν και απομειώσεις ομολόγων.
Η δομή των εσόδων της Eurobank όπως και όλων των τραπεζών είναι υπερβολικά φτωχή και συρρικνούμενη.
Όλες οι τράπεζες όπως και η Eurobank καταγράφουν μεγάλη πτώση από 21% έως 30% στα έσοδα από τόκους και προμήθειες.
Άπαξ και πούλησαν όλα τους τα ομόλογα και έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα ELA και ΕΚΤ 128-130 δις ευρώ – ειδικά η Eurobank 30 δις ευρώ – είναι προφανές ότι θα υπάρξει περαιτέρω πίεση στα καθαρά λειτουργικά έσοδα των τραπεζών.

Η απορρόφηση της good ATE έκανε καλύτερη την Πειραιώς 

Η τράπεζα Πειραιώς θα χρειαστεί 7,35 δις ευρώ συνολικά κεφάλαια αλλά επειδή γίνεται μια επαναξιολόγηση ίσως φθάσει τα 7,5 δις ευρώ.
Τα αποτελέσματα 9μήνου στηρίχθηκαν στα καλά στοιχεία της καλής ΑΤΕ και αυτό κατεγράφη σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες.
Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα επιτυγχάνει κέρδη προ προβλέψεων στο 9μηνο 513 εκατ ευρώ.
Η εξαγορά μιας υγιούς τράπεζας μετά από διάσπαση των good δραστηριοτήτων της ΑΤΕ είχε άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην Πειραιώς.
Ωστόσο οι υψηλές προβλέψεις η δεύτερη μεγαλύτερη ποσοτικά στο σύστημα επέδρασε καίρια στα αποτελέσματα και στις ζημίες που προέκυψαν 629 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς διαθέτει 5,5 δις ευρώ κεφάλαια και έλαβε 7,35 με προοπτική 7,5 δις ευρώ κεφάλαια άρα η αρνητική καθαρή θέση θα είναι περίπου 2 δις ευρώ.
Η Πειραιώς καλείται να καλύψει αυτό το χάσμα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να παραμείνει ιδιωτική τράπεζα.

Αποτελέσματα 9μήνου 2012  και κεφαλαιακές ανάγκες τραπεζώνΠοσά σε δισ ευρώ

Τράπεζες 9μηνο 2012 – Ζημίες
Κεφαλαιακές ανάγκες Core tier 1 Προβλέψεις για δάνεια
Εθνική -2,455 9,7 10,3% 1,87
Eurobank -1,095 5,8 11,5% 1,21
Alpha -0,711 4,6 9% 1,17
Πειραιώς -0,629 7,35 12% 1,45
Σύνολο -4,890 27,450 10,7% 5,7
Attica bank -0,108 0,396 11,5% 0,095

Επεξεργασία στοιχείων www.bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

www.bankingnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *