Η Εθνική παίρνει τη Eurobank με ανταλλαγή μετοχών

Η Εθνική εξαγοράζει και απορροφά τη Eurobank, προσφέροντας σε αντάλλαγμα δικές της μετοχές αντί μετρητών. Ηδη συμφώνησε με την οικογένεια Λάτση, της οποίας 9 μέλη κατέχουν  συνολικά 43,6% της Eurobank  και θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους, αποκτώντας συμμετοχή περίπου 11% στη νέα τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Για την απόκτηση του συνολου των μετοχών της Eurobank η Εθνική θα καταθέσει δημόσια πρόταση, προσφέροντας 58 δικές της μετοχές για 100 Eurobank. Αυτή η σχέση ανταλλαγής αντιστοιχεί  στην τρέχουσα κεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών και εμπεριέχει μικρό premium  για τους μετόχους της Eurobank ((3,6%)με βάση τις τιμές της Παρασκευής)

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι νυν μέτοχοι της Εθνικής θα κατέχουν συνολικά το 75% των μετοχών της νέας τράπεζας και οι μέτοχοι της Eurobank to 25%.

Ετσι, τιο ελληνικό Δημόσιο θα ελέγχει  άμεσα ή έμμεσα περίπου 14,5% της νέας “Εθνικής”, ενώ 9 μέλη της οικογένειας Λάτση θα μοιράζονται περίπου  το 11%.

Στην ανακοίνωση της Εθνικής για τη δημόσια πρόταση, αναφέρεται  ότι τα μέλη της οικογένειας Λάτση  έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν  στη δημόσια πρόταση τις μετοχές τους (4,4% ο καθένας, συνολικά 43,6%), όπως και ο όμιλος EFG Consolidated Holdings, που έχει 1,15%.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕ  Γεώργιος Ζανιάς,  δήλωσε

«Η Δημόσια Πρόταση που ανακοινώθηκε σήμερα, στοχεύει στη δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα που θα διαδραματίσει τον καίριο ρόλο του πυλώνα σταθεροποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παράσχει την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στηρίξει την Ελληνική οικονομική ανάκαμψη.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ   Αλέξανδρος Τουρκολιάς δήλωσε

«Με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, η ΕΤΕ επιταχύνει την τάση ενοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δημιουργώντας ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ικανό να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που βιώνει η Ελλάδα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους μετόχους και των δύο τραπεζών. Η στήριξη μεγάλης μερίδας μετόχων της Eurobank ισχυροποιεί τη Δημόσια Πρόταση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank θα αναγνωρίσει την αξία που δημιουργεί η Δημόσια Πρότασή μας και θα προτείνει τη συναλλαγή στους μετόχους της Eurobank. Καλωσορίζουμε στην Εθνική Τράπεζα την διακεκριμένη διοίκηση και το προσωπικό της Eurobank και προσδοκούμε τη σημαντική τους συνεισφορά για ένα επιτυχημένο κοινό μέλλον».

Στην ανακοίνωση της Εθνικής αναφέρονται τα εξής σχετικά με  τα της  δημόσιας προσφοράς και των προοπτικών της συγχώνευσης

Η  Δημόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήματα στρατηγικής σημασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναμένεται:

* να δημιουργήσει έναν διευρυμένο τραπεζικό όμιλο με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ο οποίοςθα συμβάλει στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της Ελληνικής  οικονομίας   και  να   βοηθήσει   στην  αποκατάσταση   του   κλίματος εμπιστοσύνης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, o   στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασμού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισμών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όμιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια. o   να επιτύχει υψηλό βαθμό συνεργειών και δημιουργία αξίας μέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύματα, και

*   να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο Ενιαίος Όμιλος

Η επωνυμία του ενιαίου ομίλου θα είναι Όμιλος ΕΤΕ. Ο διευρυμένος όμιλος ΕΤΕ, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των ΕΤΕ και Eurobank για τη περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2012, θα είχε συνολικό ενεργητικό 177,7 δισ., χορηγήσεις  109,7 δις. και καταθέσεις 87,9 δισ.

Ο ενιαίος τραπεζικός όμιλος θα επωφεληθεί από ένα ισχυρό δίκτυο διανομής μέσω 925 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα καθώς και από την βελτιωμένη παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη με ισχυρές θέσεις σε βασικές περιφερειακές αγορές όπως η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Στη Ν.Α. Ευρώπη, το συνδυασμένο εύρος προιόντων, δικτύου καταστημάτων και ενεργητικού θα επιτρέψει στο νέο Τραπεζικό Όμιλο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατειακών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή.

Διοίκηση

Αναφορικά με το διοικητικό συμβούλιο, οι κ.κ. Γεώργιος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς θα παραμείνουν ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα στον νέο Όμιλο της ΕΤΕ. Στον  Ευθύμιο Ν. Χριστοδούλου θα ανατεθεί ο ρόλος του προέδρου της υπό σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΤΕ.

Η πρόθεση για τις υπόλοιπες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου είναι να κατανεμηθούν κατά τρόπο ανάλογο ανάμεσα στις δύο τράπεζες. Η επιλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στον ενιαίο φορέα θα στηριχτεί σε μια προσέγγιση “οι καλύτεροι εκ των δύο” αντικατοπτρίζοντας τις αντίστοιχες δυνατότητες των δύο οργανισμών και διοικητικών ομάδων.

Συνέργειες

Εκτιμάται ότι ο ενιαίος όμιλος θα πετυχαίνει ετήσιες συνέργειες προ φόρων της τάξης των €570 – 630 εκατ. από το τέλος του 2015.

Οι βασικές πηγές συνεργειών περιλαμβάνουν:
-Τον συνδυασμό του εγχώριου και περιφερειακού δικτύου των δύο τραπεζών,
-Την ενοποίηση υποδομών, συστημάτων και κεντρικών εργασιών,
-Τη μείωση γενικών και διαχειριστικών εξόδων, τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς,
-Τη βελτιστοποίηση της συλλογής καταθέσεων και της χρηματοδοτικής στρατηγικής του ενιαίου ομίλου, και
-Την αύξηση του ποσοστού συναλλαγών με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και χρηματοοικονομική ευρωστία του ενιαίου ομίλου

Ο ενιαίος όμιλος σκοπεύει να διαχειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης με ευέλικτο τρόπο με στόχο να ελαχιστοποιήσει όσο το δυνατόν τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες συνθήκες.

www.sofokleousin.gr

Σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.