Δεν υπάρχει ρευστό ούτε για δείγμα

Αγωνία επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο όσον αφορά το θέμα διοχέτευ­σης ρευστότητας στην αγορά από το υπουργείο Οικονομικών, το όποιο και επεξερ­γάζεται πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων με κρατική εγγύηση.

Το πρόβλημα της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αδυνατούν πλέον να προμη­θευτούν πρώτες ύλες από το εξωτερικό, έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις.

Οι ξένοι προμηθευτές δεν αποδέχονται πλέ­ον τις εγγυητικές επιστολές των ελληνικών τρα­πεζών, ζητούν προκαταβολές σε μετρητά από τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ώρα που οι τρά­πεζες έχουν κλείσει τους κρουνούς της χρημα­τοδότησης προς τους μικρομεσαίους. Οι επι­χειρήσεις σχεδιάζουν να απευθυνθούν στον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο με θέμα την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υπουργείο Οικονομικών θα καταβληθεί προσπάθεια για μια συμφωνία που θα ανοίξει και πάλι τις γραμ­μές χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, είτε με κρατική εγγύηση είτε με ορισμένες επιπλέον διασφαλίσεις (π.χ. με κά­λυψη από μεταχρονολογημένες επιταγές πελα­τών που έχουν ήδη στα χέρια τους κ.λπ.). Το όλο σχέδιο θα υπαχθεί στο νέο πρόγραμμα ενισχύ­σεων του τραπεζικού συστήματος με κεφάλαια 30 δισ. ευρώ, που διασφαλίζονται μέσω της νέ­ας δανειακής σύμβασης.

Οι διαστάσεις του προβλήματος της ρευστό­τητας των επιχειρήσεων είναι πλέον ανεξέλε­γκτες, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Στην εγχώρια αγορά, οι τράπεζες έχουν περι­ορίσει σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο τη χρηματο­δότηση των επιχειρήσεων είτε με παροχή μετρη­τών είτε με την προεξόφληση των επιταγών που έλαβαν οι επιχειρήσεις από τους πελάτες τους. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό, έχει γενικευτεί η άρνηση των ξένων προμηθευτών (που παρέ­χουν πρώτες και ενδιάμεσες ύλες) να δέχονται εγγυητικές επιστολές ελληνικών τραπεζών για την παράδοση προϊόντων.

Απαιτούν μόνο μετρητά και καταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος. Η αιτιολογία αυ­τή δεν γίνεται αποδεκτή όμως από τις ελληνι­κές τράπεζες για να διευκολύνουν τις επιχειρή­σεις με προσωρινή δανειοδότηση ώστε να κα­λύψουν τις ανάγκες τους σε μετρητά.

topontiki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *