Αλλάζει ο τρόπος αναφοράς των «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες

Σε αλλαγές του τρόπου υποβολής των εποπτικών αναφορών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, από τα τραπεζικά ιδρύματα, προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδας.

Όπως προκύπτει από την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ, η αναθεώρηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου:

• να βελτιωθεί το επίπεδο πληροφόρησης αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με την ενσωμάτωση περαιτέρω ανάλυσης σε σχέση με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης ανά κατηγορία δανείου,

• να ενσωματωθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για τον υπολογισμό των λειτουργικών στόχων (operational targets) για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που προβλέπονται στο τελευταίο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφθηκε με τους θεσμούς και

• να ενσωματωθεί στα τακτικά υποβαλλόμενα στοιχεία πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η πρόσφατη αναθεώρηση είναι οι εξής:

1. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα προς παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

2. Προστέθηκε νέο υπόδειγμα προς παρακολούθηση της εξέλιξης και απόδοσης των τύπων ρύθμισης επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες και συγκεκριμένα ο «Πίνακας Λειτουργικών Στόχων και Βασικών Δεικτών Απόδοσης» και ο «Πίνακας Πρόσθετων Δεικτών Παρακολούθησης», μέσω των οποίων απεικονίζονται απολογιστικά οι βασικοί και πρόσθετοι δείκτες απόδοσης για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης για υποβολή και παρακολούθηση των εν λόγω δεικτών.

4. Εισήχθησαν τεχνικές βελτιώσεις στα υπάρχοντα υποδείγματα προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναλυτικότερη απεικόνιση και παρακολούθηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς και των βασικών και πρόσθετων δεικτών απόδοσης, με σημαντικότερη την αναμόρφωση του Υποδείγματος 4 «Ροές Εξυπηρετούμενων και Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων».

ΠΗΓΗ: www.enikonomia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *