Τράπεζες: Προσωρινή διαταγή Δικαστηρίου που απαγορεύει την εμφάνιση στα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οφειλής από διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε από σύμβαση δανείου που περιέχει ΑΚΥΡΟΥΣ όρους

γράφει ο Θανάσης Αλαμπάσης

Κατόπιν αίτησης της Eurobank, εκδόθηκε διαταγή πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού για ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Η φύση της σύμβασης (αλληλόχρεος λογαριασμός), το ύψος του «οφειλόμενου» ποσού (άνω των 200.000 ευρώ) και η σημαντική ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, έθεταν αυτόν εκτός της «ευεργετικής» ρύθμισης που προβλέπει την αναστολή των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Να σημειωθεί επίσης, ότι πρόκειται για επιχειρηματία με σημαντικό κύκλο εργασιών ο οποίος συναλλάσσεται με τους προμηθευτές του αποκλειστικά με επιταγές και συναλλαγματικές. Έπρεπε λοιπόν ως δικηγόρος, πέραν της άσκησης ανακοπής, να μεριμνήσω άμεσα προς δυο κατευθύνσεις: Αφενός να προστατευτεί η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, αφετέρου να διαταχτεί προσωρινά από το Δικαστήριο, η μη εμφάνιση της οφειλής από την παραπάνω διαταγή πληρωμής στα αρχεία που διατηρεί η «Τειρεσίας ΑΕ».

Ασκήθηκε αμέσως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη ρύθμιση της κατάστασης, με αίτημα να διαταχτεί από το Δικαστήριο προσωρινά, η μη εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που διατηρούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή λειτουργούν χάριν αυτών και εν προκειμένω στο διατραπεζικό σύστημα «Τειρεσίας», της δήθεν ληξιπρόθεσμης οφειλής προς την αντίδικο τράπεζα από την παραπάνω διαταγή πληρωμής, κατά της οποίας ασκήθηκε ανακοπή, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ανακοπή αυτή. Ζητήθηκε επίσης, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να απαγορεύει την εμφάνιση στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της Τειρεσίας της δήθεν ληξιπρόθεσμης οφειλής  προς την αντίδικο τράπεζα  από την παραπάνω διαταγή πληρωμής , μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αυτής.

Να σημειωθεί εδώ ότι με την ανακοπή, πλήττονται ως ΑΚΥΡΟΙ ουσιώδεις Όροι της σύμβασης, με αίτημα την ακύρωση της διαταγής πληρωμής στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ, με τον ισχυρισμό ότι οι τραπεζικές συμβάσεις είναι προδιατυπωμένες, άρα οι όροι τους δεν επιδέχονται διαπραγμάτευσης και συνεπώς ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΡΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 181 ΑΚ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ακυρότητα μέρους επιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος).

Βασικός ισχυρισμός που προβλήθηκε με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να πεισθεί το Δικαστήριο να διατάξει τη μη εμφάνιση της οφειλής από τη διαταγή πληρωμής στα  αρχεία της Τειρεσίας, ήταν ότι η εμφάνιση της ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ οφειλής σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς γίνεται με καταγραφή που είναι ακατάλληλη για την αληθινή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη αφού η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΝΟΜΙΜΗ οφειλή προς την τράπεζα είναι μικρότερη από αυτή που η τράπεζα αξιώνει με τη διαταγή πληρωμής, διότι στο ποσό αυτό έχουν ενσωματωθεί χρεώσεις ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ, κατόπιν εφαρμογής των ΑΚΥΡΩΝ όρων της σύμβασης που πλήττονται με την ανακοπή.

Το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση και χορήγησε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύει προσωρινά την εμφάνιση σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο διατραπεζικό σύστημα «Τειρεσίας» της οφειλής από την παραπάνω διαταγή πληρωμής. Η απόφαση δημοσιεύεται εδώ.

Για να προστατευτεί η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ασκήθηκε και αίτηση αναστολής εκτέλεσης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), με αίτημα να ανασταλεί η εκτέλεση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, χωρίς εγγυοδοσία, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που ασκήθηκε. Ζητήθηκε επίσης από το Δικαστήριο να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να αναστέλλει την εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής  μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής. Το Δικαστήριο διέταξε  αναστολή της εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής.

Η απόφαση δημοσιεύεται εδώ 

alampasis.blogspot.com

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *