Τι διάολο είναι αυτό το άρθρο 37 που δεν θέλουν να ψηφίσουν; Τι σημαίνει για μένα;

Το περιβόητο άρθρο 37 του "πολυνομοσχεδίου", οδηγεί πολλούς βουλευτές στην κόντρα με την κυβέρνηση. Για να είστε καλά ενημερωμένοι, δείτε τι ακριβώς σημαίνει το άρθρο 37, αρχικά με απλά λόγια, όπως κάνουμε πάντα  στο taxalia και μετά πιό …δικηγορίστικα.

Με πολύ απλά λόγια:

Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τα σωματεία, συνδικάτα, ΓΣΕΕ και λοιπά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη, να συμφωνήσει σε νέα "επιχειρησιακή σύμβαση", με μια ομάδα εργαζομένων, που λέγεται "ένωση προσώπων" (νέος ορισμός, όχι τα σωματεία που υπάρχουν ήδη), εφόσον σε αυτή την ένωση συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των εργαζομένων. Η σύμβαση αυτή υπερισχύει όλων των άλλων (κλαδικών κλπ).

Για παράδειγμα:

Το Σούπερ μάρκετ "ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟΣ" απασχολεί 100 άτομα. Οι υπάλληλοί του προστατεύονται από την γενική συλλογική σύμβαση εμπορίου ή κάποια ειδικότερη κλαδική. Οι συμβάσεις αυτές ορίζουν ότι ο μισθός της "ταμία" άγαμης, χωρίς προϋπηρεσία, είναι 752 ευρώ μικτά.
Αν συμφωνήσουν τα 3/5 των εργαζομένων, δηλαδή το 60% τότε μπορεί να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση (μόνο για το συγκεκριμένο σουπερμαρκετ), που θα προβλέπει ο ανωτέρω μισθός, αντί για 752 ευρώ, να είναι 352 (π.χ.) ! Ή οποιοδήποτε νούμερο.

Αρχικά, θα σκεφτείτε "μα γιατί να δεχθούν οι εργαζόμενοι; Αφού θέλει τα 3/5!".
Η απάντηση είναι απλή:
Ο εργοδότης τους φωνάζει και τους λέει απλά: "μάγκες, ή δέχεστε μειώσεις 40% ή το κλείνω το μαγαζί".  Τι λέτε να κάνουν με τέτοια ανεργία;

Μετά θα σκεφτείτε, ότι "εντάξει, ας το κάνει ο ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εμείς που δουλεύουμε στο ΜΑΣΟΥΤΗ ή στον ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ κλπ. γιατί να το κάνουμε; Το δικό μας μαγαζί πάει καλά και δεν δεχόμαστε πιέσεις !!!"
Εδώ η απάντηση είναι λίγο πιό περίπλοκη:
Θα γίνει το εξής: Κάποιοι επιχειρηματίες θα εξασφαλίσουν χαμηλότερο εργατικό κόστος, άρα θα είναι ανταγωνιστικότεροι. Τι θα κάνει τότε ο "απέναντι"; Θα αναγκαστεί να ακολουθήσει.

Θα έχουμε δηλαδή ντόμινο μειώσεων μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Πού αποβλέπει αυτή η ιστορία;
Ακούστε τι θα γίνει:
Θα συσταθεί μια ιδιωτική εταιρεία με σκοπό την αποκομιδή των απορριμάτων. Ας την πούμε "ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ".
Η εταιρεία θα προσλάβει αρχικά 5 φίλους. Οι 3 από αυτούς θα κάνουν "ένωση προσώπων" και θα δεχθούν να εργάζονται 8 ώρες ημερησίως, 40 ώρες εβδομαδιαία, για 300 ευρώ το μήνα. Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση της ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ λοιπόν θα λέει ότι οι εργάτες της θα παίρνουν 300 ευρώ το μήνα.
Μετά, θα δοθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτες.
Η ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ θα βάλει αγγελία και αφού πάρει το έργο (θα το ξέρει από πριν φυσικά!), θα βάλει αγγελία, όπως όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα λέει:
"Ζητούνται για την Θεσσαλονίκη/Αθήνα/Πάτρα κλπ, 2.000 εργάτες καθαριότητες. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας και αποδοχές 300 ευρώ το μήνα. Κι άμα θέλετε !"

Κατανοητό;

Ας τα δούμε τώρα πιό επιστημονικά:

 

Τι λένε οι διατάξεις του ν. 1876/90 που καταργούνται:

Άρθρο 5. Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

παρ. 5α. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την οποία εφαρμόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995."

***Η παρ.5Α προστέθηκε με το άρθρο 13 Ν.3899/2010,(ΦΕΚ Α 212/17.12.2010).

Άρθρο 6: Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας

παρ. 1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους.
Ειδικότερα για την παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης που απασχολεί πενήντα (50) τουλάχιστον εργαζόμενους.
"γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες".
*** Η παράγραφος γʼ προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2336/1995 (Α 189/12.9.1995)

παρ. 3. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους.

Άρθρο 10: Συρροή

παρ. 2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 11: Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής

παρ. 2. Με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.

Ειδικότερα η επέκταση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.

παρ. 3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού και, στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία της υποβολής της.

Άρθρο 11: Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής

3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού και, στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία της υποβολής της.

taxalia.blogspot.com/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *