Πρόσθετα μέτρα 1,27 δις. ευρώ φέρνει το νέο Μνημόνιο

Πρόσθετα μέτρα 1,270 δισ. ευρώ προβλέπει το νέο Μνημόνιο που θα υπογράψει η κυβέρνηση τον Ιανουάριο με την Τρόικα των δανειστών. Στην κυβέρνηση ετοιμάζουν νέες αυξήσεις έως 25% στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, του ΟΣΕ αλλά και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ.
Το νέο Μνημόνιο προβλέπει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές δαπανών στον χώρο της Υγείας τα επόμενα χρόνια και μεγαλύτερη συγκράτηση κατά 330 εκατ. ευρώ του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο.
 
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής οι νέες περικοπές στο μισθολογικό κόστος θα φθάσουν τα 800 εκατ. ευρώ το 2012 και τα 450 εκατ. ευρώ το 2013.
Πρόκειται για εξοικονομήσεις οι οποίες θα προέλθουν από το κλείσιμο Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και την καθολική εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο.
Τουλάχιστον 70.000 εργαζόμενοι θα οδηγηθούν το 2012 σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης λαμβάνοντας για ένα χρόνο το 60% του βασικού τους μισθού.
Το 2013 θα υπάρξει ένα νέο κύμα αποχωρήσεων από το Δημόσιο που υπολογίζεται σε 50.000 άτομα.
Από τον τομέα της Υγείας η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εξοικονομήσει δαπάνες 700 – 750 εκατ. ευρώ το 2012.
Στόχος είναι να μειωθούν δραστικά οι δαπάνες των νοσοκομείων που μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία συνιστούν τον μεγαλύτερο εφιάλτη χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό.
Ένα ποσό 300 με 350 εκατ. ευρώ θα προέλθει από την μείωση της δαπάνης για φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και από το νέο καθεστώς τιμολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών.
Οι αμοιβές για ιατρικές υπηρεσίες που ανατέθηκαν σε ιδιωτικούς παρόχους θα αναθεωρηθούν, με στόχο τη μείωση αυτών των δαπανών κατά 15% το 2012.
Σε ανάλογο ποσοστό θα προσαρμοστούν και τα περιθώρια κέρδους στα φαρμακεία.
Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις στις οποίες θα αναφέρονται λεπτομερώς τα κόστη στην προμήθεια και την κατανάλωση φαρμάκων αλλά και στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Η μεταρρύθμιση στην Υγεία που ξεκίνησε το 2010 και στοχεύει στον περιορισμό των συνολικών δαπανών του κλάδου στο 6% του ΑΕΠ ή στα 12 – 13 δις. ευρώ , προβλέπει ακόμη τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού ασθενών ανά ιατρό.
Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο καθορίζει έναν ελάχιστο αριθμό ασθενών ανά ιατρό, με βάση την εμπειρία άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε.
Η τρόικα δίνει μεγάλη σημασία στην εφαρμογή του αφού θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του συνολικού κόστους αποζημίωσης (μισθοί και αμοιβές) των γιατρών. Σε σχέση με το 2011 το κόστος αυτό θα πρέπει να περιορισθεί κατά 15% το 2012.
Στο σχέδιο περιγράφονται μια σειρά από δράσεις που θα ακολουθήσουν στον χώρο των ασφαλιστικών ταμείων.
Κεντρική κατεύθυνση παραμένει η περαιτέρω μείωση του αριθμού των υφιστάμενων Ταμείων που θα μειώσει σημαντικά τις ανάγκες επιχορήγησης αυτών των οργανισμών.
Η «μαύρη τρύπα» των Ταμείων για το 2011 εκτιμάται ότι θα φθάσει το 1,1 δις. ευρώ, ποσό το οποίο θα καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός .
Στην κυβέρνηση έχουν δεσμευτεί ότι θα εντοπίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία που πληρώνουν εφάπαξ ποσό συνταξιοδότησης δυσανάλογο με τις καταβαλλόμενες εισφορές των ασφαλισμένων τους. Και ότι θα προχωρήσουν σε ανάλογες προσαρμογές.
Επίσης, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο νέο Μνημόνιο η Τρόικα θέτει εκ νέου θέμα για την ευθυγράμμιση του καθεστώτος συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος με αυτό του ΙΚΑ.
Στο αναθεωρημένο Μνημόνιο γίνεται ειδική αναφορά για την εκκαθάριση των υποθέσεων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Έως το τέλος του 2012 θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί το 80% αυτών των υποθέσεων.
Όλα αυτά τα μέτρα θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης που θα έχει από σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με τους αξιωματούχους της Τρόικας για τη νέα δανειακή σύμβαση.
Η τρόικα κατά την τελευταία επίσκεψη της στην Αθήνα είχε εφιστήσει την προσοχή του Ευάγγελου Βενιζέλου στη μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών.
Μάλιστα έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2012 να γίνει μίαψ πρώτη μεγάλη αξιολόγηση σε όλους τους τομείς των δημοσίων δαπανών.
Της αξιολόγησης θα ακολουθήσει η κατάρτιση ενός νέου Μεσοπρόθεσμου ( 2012 – 2015) που θα κατατεθεί τον Ιούνιο στην Βουλή.
Αναλυτικότερα, οι τομείς περιορισμού των κρατικών δαπανών και αύξησης των εσόδων που θα στοχεύει το νέο Μνημόνιο είναι:
* Μισθολογικό κόστος. Έρχονται περικοπές κατά 800 εκ. ευρώ το 2012, 450 εκατ. το 2013 και 350 εκατ. ευρώ το 2014 και 150 εκατ. ευρώ το 2015, μέσω της εφαρμογής της εφεδρείας, του νέου μισθολογίου και της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων.
* Δαπάνες Φορέων Δημοσίου. Το νέο Μνημόνιο στοχεύει σε εξοικονόμηση δαπανών 250 εκατ. ευρώ το 2012, 250 εκατ. το 2013 και 250 εκατ. ευρώ το 2014 και το 2015. Αυτές θα προέλθουν από το κλείσιμο ή τις συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και από τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης.
* Έσοδα Δημοσίων Επιχειρήσεων. Έχουν προγραμματιστεί αυξήσεις ως 25% στα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών, του ΟΣΕ και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ που μαζί με τις εξοικονομήσεις θα ενισχύουν κατά 500 εκατ. ευρώ τα έσοδα των κρατικών επιχειρήσεων το 2012 και κατά 380 εκατ. ευρώ το 2013. Tο 2014 θα ανέλθουν στα 300 εκατ. ευρώ και στα 310 εκατ. ευρώ το 2015.
* Δαπάνες Υγείας. Σε εξέλιξη σχέδιο για περικοπές κατά 700 – 750 εκατ. ευρώ το 2012, 400 εκατ. ευρώ το 2013, 300 εκατ. ευρώ το 2014 και 570 εκ. ευρώ το 2015 μέσω της μείωσης του κόστους σε φαρμακευτικά προϊόντα και των υπολοίπων δαπανών και προμηθειών στα νοσοκομεία.
* Κοινωνικά επιδόματα. Προωθούνται περικοπές 1,3 δις. ευρώ το 2012 σε κοινωνικά επιδόματα ( αναπηρικά, ανεργίας, πολυτεκνικά, υγείας κλπ. Το 2013 οι περικοπές θα φθάσουν το 1,1 δις. ευρώ , ενώ σε 1 δις. ευρώ θα εξοικονομηθούν το 2014 και 750 εκατ. ευρώ το 2015.
* Τοπική αυτοδιοίκηση. Κόβονται δαπάνες και έρχονται αυξήσεις σε ορισμένα δημοτικά Τέλη που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση 400 εκ. ευρώ το 2012, 370 εκατ. ευρώ το 2013, 350 εκ. ευρώ το 2014 και 330 εκ. ευρώ το 2015.
* Αμυντικές δαπάνες. Ο περιορισμός των δαπανών στις προμήθειες αμυντικού υλικού (παραδόσεις) θα φθάσει τα 720 εκατ. ευρώ από το 2011 έως το 2015, αυξημένος κατά 60 εκατ. ευρώ.

Μ. Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *