Προστατέψτε τις καταθέσεις σας

Αμεσα συνυφασμένη με την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη είναι η ασφάλεια των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι αν ενεργοποιηθεί η νέα δανειακή σύμβαση, η οποία εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι καταθέτες δεν έχουν να φοβούνται για οποιαδήποτε απώλεια. Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά, μπορεί το όριο προστασίας για τις αποταμιεύσεις να βρίσκεται στις 100.000 ευρώ ανά τράπεζα και ανά φυσικό πρόσωπο μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ωστόσο θεωρούν ότι στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να χαθεί έστω και ένα ευρώ.

Οι ίδιοι κύκλοι υπογραμμίζουν ότι το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος θα προτιμήσει λύσεις διάσωσης που δεν θα συνεπάγονται απώλειες για τους καταθέτες, καθώς εκτιμάται ότι σε διαφορετική περίπτωση ο κίνδυνος πρόκλησης πανικού και μαζικών αναλήψεων θα έπληγε τον κλάδο και κατ’ επέκταση το δημόσιο ταμείο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Το προηγούμενο διάστημα, όπου καταγράφηκε απόσυρση καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω του κλίματος αβεβαιότητας που επικράτησε, το σύστημα στηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με την παροχή ρευστότητας μέσω των ενεργοποιημένων έκτακτων μηχανισμών αντιμετώπισε την κατάσταση χωρίς να υπάρξουν δυσλειτουργίες.
Επιπλέον, στο νέο μνημόνιο που θα εφαρμοστεί προβλέπεται η ενεργή στήριξη των τραπεζών από το ευρωσύστημα και την εγχώρια νομισματική αρχή. Παράλληλα, για την προστασία των καταθέσεων μέσω του ΤΕΚΕ θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία οι εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων προς αυτό θα αυξάνονται όταν οι πόροι του υποχωρούν κάτω από συγκεκριμένα επίπεδα.

 

Η διασφάλιση υπό ομαλές συνθήκες

Υπό ομαλές συνθήκες και υπό την προϋπόθεση εφαρμογής του μνημονίου και παραμονής της χώρας στο ευρώ, οι εγχώριες αρχές μπορούν να διασφαλίσουν τους καταθέτες με τρεις τρόπους:

1. Εύρεση αναδόχου για τις καταθέσεις. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία της, μπορούν οι εργασίες της και το σύνολο των καταθέσεων και των υγιών στοιχείων του ενεργητικού της να μεταφερθούν σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα μετά τη διενέργεια διαγωνισμού. Η διαφορά της αξίας μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζονται οι καταθέτες στο 100%. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της T Bank, οι καταθέτες της οποίας μεταφέρθηκαν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χωρίς να υπάρξει καμία απώλεια.

2. Ιδρυση νέας «καλής τράπεζας». Εναλλακτικά, σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας, υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης «καλής τράπεζας», στην οποία μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλαιάς τράπεζας. Η νέα τράπεζα λαμβάνει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενισχύεται από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ενώ τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη λειτουργία της εισφέρονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), που καθίσταται μοναδικός της μέτοχος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της Proton Bank, χωρίς να θιγούν οι καταθέτες της προβληματικής τράπεζας.

3. Αποζημίωση ως τις 100.000 ευρώ. Οι αρχές μπορούν να αποφασίσουν τη διάσωση των καταθέσεων μέσω του ΤΕΚΕ, αλλά ως το όριο των 100.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους καταθέτες εφόσον οι αποταμιεύσεις τους καταστούν μη διαθέσιμες. Μια κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη όταν οφείλεται, είναι ληξιπρόθεσμη και δεν έχει καταβληθεί από την τράπεζα.

Σημειώνεται ότι ως σήμερα η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης έχει ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά, στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και το ΤΕΚΕ ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό.

 

Ζητείται λύση για τα ομόλογα φυσικών προσώπων – Ποιες προτάσεις έχουν συζητηθεί – Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία

Στον «αέρα» βρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται εξαίρεσή τους από το «κούρεμα» του χρέους, του γνωστού PSI+.

Στην κυβέρνηση επεξεργάζονται εναλλακτικά σενάρια για να μη θιγούν οι ιδιώτες επενδυτές από τις τοποθετήσεις τους στο ελληνικό χρέος, οι οποίοι διατηρούν τίτλους ονομαστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, η πλειονότητα αυτών των ομολόγων, περί τα 2 δισ. ευρώ, αποκτήθηκε κοντά στην ημερομηνία έκδοσής τους, δηλαδή δεν πρόκειται για επενδυτές που θέλησαν να εκμεταλλευτούν την κρίση που πλήττει τα τελευταία δύο χρόνια τη χώρα αποκτώντας τους κρατικούς τίτλους σε πολύ χαμηλές τιμές για να βγάλουν υψηλό κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συζητηθεί διάφορες προτάσεις για την ολική ή μερική αποζημίωση των φυσικών προσώπων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής:

– Να ισχύσει το όριο των 100.000 ευρώ, όπως συμβαίνει και στις τραπεζικές καταθέσεις, το οποίο θα προστατεύεται από το Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτόν δεν θα θιγούν νοικοκυριά με χαμηλές αποταμιεύσεις.

– Να επιστραφούν από το Δημόσιο τα χρήματα που έχει δαπανήσει κάθε επενδυτής. Ετσι, κάποιος που αγόρασε έναν τίτλο στο 70% της ονομαστικής αξίας, να λάβει αυτό το ποσοστό, στο 50% το αντίστοιχο ποσοστό κ.ο.κ. Πάντως το θέμα δεν έχει κλείσει και όλα είναι πιθανά. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι του PSI, που προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ομολόγων που βρίσκονται στα χέρια του ιδιωτικού τομέα στο «κούρεμα», και από την άλλη τίθεται θέμα αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στους πολίτες που του εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους, θεωρώντας ότι τα κρατικά ομόλογα δεν ενέχουν κίνδυνο.
Πώς να αυξήσετε  το όριο των  100 χιλιάδων ευρώ

* Το όριο της αποζημίωσης για τους πελάτες των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώνεται στο ύψος των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας τού υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

* Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται ως το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Δηλαδή για λογαριασμό με δύο συνδικαιούχους το μέγιστο όριο αποζημίωσης φτάνει τις 200.000 ευρώ, για τρεις συνδικαιούχους τις 300.000 ευρώ κ.ο.κ.

* Αρα, για να είναι κάποιος προστατευμένος κατά 100% σε περίπτωση που ισχύσει το παραπάνω όριο αποζημίωσης, είτε θα πρέπει να τοποθετήσει συνδικαιούχους στον λογαριασμό του, για κάθε ένα από τους οποίους θα διασφαλίζει επιπλέον 100.000 ευρώ, ή να κατανείμει σε όσες τράπεζες χρειάζεται τις αποταμιεύσεις του, ώστε σε καμία να μη διατηρεί περισσότερα από 100.000 ευρώ.

 

www.vimamen.gr

 

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Προστατέψτε τις καταθέσεις σας”

  1. Τρίχες κατσαρές!

    Οι έχοντες πολλά, δεν είναι μαλάκες, τα έβγαλαν έξω.

    Τώρα προσπαθούν να πείσουν τους μικροκαταθέτες να δείξουν εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, όταν οι ίδιοι οι εκδότες – καναλάρχες – πολιτικοί τα έχουν βγάλει έξω.

    Ζούμε σε υπέροχη χώρα: ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον και όλοι ζούμε αγαπημένοι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *