“Ναι” της Βουλής στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Τις αλλαγές αλλά και τις νέες ρυθμίσεις που εισάγονται στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου. To σχέδιο νόμου υπερψηφίστηκε επί της αρχής, με τη στήριξη ΠΑΣΟΚ ΝΔ και ΛΑΟΣ.

Αλλαγές:
1. Σε αυτοδίκαιη αργία τίθεται πλέον ο υπάλληλος που: α) διώκεται ποινικά για αδικήματα με έντονη κοινωνική απαξία (πχ δωροδοκία, υπεξαίρεση, ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου, ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας, παραπτώματα σχετικά με την παιδική πορνογραφία), β) στερήθηκε την προσωρινή του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης και γ) του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή της προσωρινής παύσης άνω των 6 μηνών μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση (Α103 παρ. 1 ΣΝ).

2. Σε δυνητική αργία, πέραν της περίπτωσης που έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επιφέρει την έκπτωση από την υπηρεσία και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο, τίθεται επίσης ο υπάλληλος που: α) διώκεται πειθαρχικά για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εναντίον του για άτακτη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή και γ)εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε με προσωρινούς όρους (Α104 παρ. 1 ΣΝ)

3. Συνέπειες αργίας: καταβάλλεται το 1/3 ή 1/4 των αποδοχών (Α105 παρ. 2 ΣΝ)

4. Θέσπιση μεγαλύτερης κλιμάκωσης στις πειθαρχικές ποινές:
α) του προστίμου είναι οι αποδοχές έως σε 12 μήνες
β)της προσωρινής παύσης μπορεί να φτάσει μέχρι τους 12 μήνες
γ) του υποβιβασμού μπορεί να φτάσει τους δύο βαθμούς (Α109 ΣΝ)

5. Αυξάνονται τα χρονικά όρια παραγραφής
Α) 7 έτη (από την ημερομηνία διάπραξης) είναι η παραγραφή για τα παραπτώματα:
α) της άρνησης αναγνώρισης Συντάγματος/δημοκρατίας
β)της παράβαση καθήκοντος κατά τον ΠΚ
γ)της απόκτησης οικονομικού οφέλους
γ)της σοβαρής απείθειας
δ)της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων
Β) 10 έτη συνολικά είναι η παραγραφή για τα παραπάνω παραπτώματα μαζί με τη διακοπή λόγω κλήσης σε απολογία ή λόγω παραπομπής στο πειθαρχικό.
Γ) 5 έτη (από την ημερομηνία διάπραξης) είναι η παραγραφή για τα λοιπά πειθαρχικά παραπτώματα
Δ) 7 έτη συνολικά ήταν η παραγραφή για τα λοιπά παραπτώματα μαζί με τη διακοπή λόγω κλήσης σε απολογία ή λόγω παραπομπής στο πειθαρχικό (Α112 ΣΝ)

6. Συντομεύονται οι προθεσμίες ολοκλήρωσης:
Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας και της έκδοσης πειθαρχικής απόφασης γίνονται 2 μήνες από την κλήση σε απολογία ή 4 μήνες από την παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου.
Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί πλέον να αποφασίζει την άμεση εκτέλεση και της ποινής της προσωρινής παύσης (Α141 ΣΝ)

7. Αυξάνεται ο χρόνος διαγραφής:
Α) 8 έτη είναι ο χρόνος διαγραφής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου
Β) δεν διαγράφονται ποτέ οι πειθαρχικές ποινές της (οριστικής και) προσωρινής παύσης, καθώς και του υποβιβασμού (Α145 ΣΝ)

8. Μη συμμετοχή αιρετών υπαλλήλων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
(Όταν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται υπόθεσης που αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στη σύνθεσή του μετέχει προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται τρίτο τμήμα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τις πειθαρχικές υποθέσεις των υπαλλήλων των δήμων και των νπδδ αυτών (Α 146 Α ΣΝ)

9. Η καταδικαστική πειθαρχική απόφαση παράγει για τον υπάλληλο που δεν υπηρετεί πλέον, σοβαρές δυσμενείς συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο αφού κάθε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου μετατρέπεται, ανάλογα με τη βαρύτητα, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως 12 μηνών με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης(Α113 παρ. 2 ΣΝ).

Νέες ρυθμίσεις:

1. Αποκλειστικός προσδιορισμός των πειθαρχικών παραπτωμάτων και όχι ενδεικτική αναφορά αυτών ώστε, σύμφωνα με τον κ. Ρέππα, να διασφαλίζεται ο υπάλληλος από αυθαίρετες κρίσεις και να επικρατεί ασφάλεια δικαίου.
2. Αναμόρφωση του καταλόγου των πειθαρχικών ποινών με πρόβλεψη νέων (στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικής μονάδας από 1-5 έτη, αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας).
3. Θεσμοθετείται η δυνατότητα επιβολής, επιπλέον της πειθαρχικής ποινής, διοικητικής κύρωσης 3.000 -30.000 ευρώ ή 10.000-100.000 ευρώ (όταν πρόκειται για παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο).
4. Τίθεται για πρώτη φορά ως όριο η χαμηλότερη πειθαρχική ποινή που μπορεί να επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα (π.χ. για το παράπτωμα της σοβαρής απείθειας δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή χαμηλότερη του υποβιβασμού).
5. Εισάγεται ειδική ρύθμιση για το παράπτωμα της απόκτησης οικονομικού οφέλους ώστε η παραγραφή να αρχίζει από την ημερομηνία που ο πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση της πράξης.
6. Ως προς την έκδοση πειθαρχικής απόφασης προβλέπεται ρητά η υποχρέωση των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου που μειοψηφούν ως προς την ενοχή του διωκόμενου θεωρώντας τον αθώο, να ψηφίσουν ως προς την ποινή, αποκλείοντας την περίπτωση παροχής από αυτούς λευκής ψήφου ή της αποχής τους από τη δεύτερη ψηφοφορία.
7. Σύσταση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων ως διακριτών οργάνων με αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους δημοσίους υπαλλήλους. Συμμετοχή σε αυτά ανώτερων δικαστικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Μη συμμετοχή αιρετών υπαλλήλων στα πειθαρχικά συμβούλια. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων που μετέχουν σε αυτά δεν προέρχονται από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
9. Δυνατότητα σύστασης κοινών πειθαρχικών συμβουλίων για κάποιους φορείς ώστε να εξοικονομηθούν πόροι.
10. Υπαγωγή και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

zougla.gr

Ένα σχόλιο σχετικά με το ““Ναι” της Βουλής στο νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *