Μαζέψτε αποδείξεις για να γλιτώσετε το πρόστιμο!

Η έκπτωση φόρου για τη συλλογή αποδείξεων καταργήθηκε. Οι φοροκάρτες ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνται από κανέναν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων. Μέχρι το τέλος του χρόνου, έχουμε την τελευταία ευκαιρία να μαζέψουμε «χαρτάκια». Όχι για να γλιτώσουμε φόρο όπως συνέβη με τη φορολογική δήλωση του 2011 αλλά για να μην πληρώσουμε περισσότερα. Δείτε το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσουμε και τις αποδείξεις που μπορούμε να βάλουμε στον φάκελο.

 

Γιατί χρειαζόμαστε φέτος τις αποδείξεις;

Για να προστατευτούμε από ένα ακόμη χαράτσι. Όποιος δεν βάλει στη φορολογική δήλωση της επόμενης χρονιάς τις αποδείξεις που χρειάζονται, θα πληρώσει επιπλέον φόρο ίσο με το 10% επί του ποσού που δεν θα συγκεντρώσει.

 

Πόσες αποδείξεις χρειάζομαι για να μην πληρώσω επιπλέον φόρο;

Ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουμε έχει αλλάξει. Στη φορολογική δήλωση του 2012, θα πρέπει να εμφανίσουμε αποδείξεις που να αντιστοιχούν στο 25% του συνολικού μας εισοδήματος. Κανένας δεν εξαιρείται. Δηλαδή, δεν υπάρχει η απαλλαγή που υπήρχε για φέτος για όσους εμφανίζουν εισόδημα κάτω από 6000 ευρώ. Ο νόμος αναφέρει με σαφήνεια: «Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ». 

Προσοχή: αν τα τεκμήρια είναι υψηλότερα από το πραγματικό εισόδημα, τότε το ατομικό εισόδημα του φορολογούμενου θα είναι το τεκμαρτό. Γι' αυτό, ο υπολογισμός με βάση τον συντελεστή του 25% θα πρέπει –για να είστε απολύτως βέβαιοι- να γίνει είτε με βάση το πραγματικό είτε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Με βάση τον ακόλουθο τύπο, συντάσσεται ο πίνακας με την αξία των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουμε.

 

Εισόδημα Αποδείξεις που μαζέψαμε το 2010 για να τις δηλώσουμε του 2011 Αποδείξεις  που μαζεύουμε το 2011 για να τις δηλώσουμε το 2012 Διαφορά
6.000 0 1500 1500
7.000 700 1750 1050
8.000 800 2000 1200
9.000 900 2250 1350
10.000 1.000 2500 1500
11.000 1.100 2750 1650
12.000 1.200 3000 1800
13.000 1.500 3250 1750
14.000 1.800 3500 1700
15.000 2.100 3750 1650
16.000 2.400 4000 1600
17.000 2.700 4250 1550
18.000 3.000 4500 1500
19.000 3.300 4750 1450
20.000 3.600 5000 1400
21.000 3.900 5250 1350
22.000 4.200 5500 1300
23.000 4.500 5750 1250
24.000 4.800 6000 1200
25.000 5.100 6250 1150
26.000 5.400 6500 1100
27.000 5.700 6750 1050
28.000 6.000 7000 1000
29.000 6.300 7250 950
30.000 6.600 7500 900
31.000 6.900 7750 850
32.000 7.200 8000 800
33.000 7.500 8250 750
34.000 7.800 8500 700
35.000 8.100 8750 650
36.000 8.400 9000 600
37.000 8.700 9250 550
38.000 9.000 9500 500
39.000 9.300 9750 450
40.000 9.600 10000 400
41.000 9.900 10250 350
42.000 10.200 10500 300
43.000 10.500 10750 250
44.000 10.800 11000 200
45.000 11.100 11250 150
46.000 11.400 11500 100
47.000 11.700 11750 50
48000 12.000 12000 0
49.000 12.000 12250 250
50000 12.000 12500 500
51.000 12.000 12750 750
52000 12.000 13000 1000
53.000 12.000 13250 1250
54000 12.000 13500 1500
55.000 12.000 13750 1750
56000 12.000 14000 2000
57.000 12.000 14250 2250
58000 12.000 14500 2500
59.000 12.000 14750 2750
60000 12.000 15000 300

 

Ποιο πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη;

Το εισόδημα που φορολογείται με τις γενικές φορολογικές διατάξεις. Δηλαδή, το συνολικό εισόδημα που προκύπτει από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, ελεύθερο επάγγελμα, επιχειρηματικές αμοιβές κλπ. Αντιθέτως, δεν συνυπολογίζονται εισοδήματα τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί ή απαλλάσσονται της φορολογίας (π.χ τόκοι τραπεζικών καταθέσεων).

 

• Αποδείξεις πρέπει να προσκομίσει τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

Ναι, ο κάθε σύζυγος, θα πρέπει να προσκομίζει τόσες αποδείξεις, όσες απαιτούνται από το εισόδημα που δηλώνει. Το ζευγάρι, θα υπολογίσει πόσες αποδείξεις χρειάζονται στον καθένα και θα αναγράψει το άθροισμα των αποδείξεων στον κωδικό 049. ΠΡΟΣΟΧΗ: (!) : Δεν απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις για τα παιδιά του ζευγαριού.

 

• Τι γίνεται αν δεν καταφέρουμε να προσκομίσουμε τις αποδείξεις που ζητούνται;

Όταν οι αποδείξεις είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% της αξίας των αποδείξεων που λείπουν.

 

Τι γίνεται αν προσκομίσουμε περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ζητούνται;

 Όταν οι αποδείξεις είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες ο φορολογούμενος δεν δικαιούται πλέον έκπτωση φόρου. Αυτό που συνέβη με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (σ.σ έκπτωση ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων αποδείξεων) φέτος δεν υπάρχει.

 

• Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζονται

Μπορείτε να συμπεριλάβετε στο φάκελο αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν. Π.χ αναγνωρίζονται οι αποδείξεις των ΕΛΤΑ, των εταιρειών courier ακόμη και τα πινακίδια των χρηματιστηριακών εταιρειών (μόνο για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι για το κόστος απόκτησης των μετοχών ή για την καταβολή του φόρου). Επίσης, μπορείτε να βάλετε στο…σωρό και τη δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο (π.χ για τη σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου). Αν η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε θα προσκομίσετε και τις φωτοτυπίες του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

 

• Ποιες αποδείξεις δεν αναγνωρίζονται

Όλες οι δαπάνες στο εξωτερικό, τα ποσά που καταβάλλονται για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (Στοίχημα κλπ), το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων και η δαπάνη αγοράς εισόδου σε λαχεία. Επίσης, δεν αναγνωρίζονται:

• Δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

• Δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες

• Έξοδα για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο

• Δαπάνες που ισοδυναμούν με τεκμήριο

• Έξοδα που μπορούν να μειώσουν τον φόρο και ως εκ τούτου αναγράφονται σε άλλους κωδικούς του πίνακα 7.

 

Με αυτά τα δεδομένα, δεν θα συμπεριλάβετε στον φάκελο με τις αποδείξεις:

• Τις δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου

• Τη δαπάνη για αγορά πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ

• Τη δαπάνη για ανέγερση ακινήτου

• Τη δαπάνη τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων.

• Τη δαπάνη για ασφάλιση ζωής ή θανάτου

• Τις εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου

• Τους τόκους στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία

• Τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης

• Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης

• Τις δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας

• Τις δαπάνες για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων

• Τα φροντιστήρια

• Τις δαπάνες σε δικηγόρους για παροχή νομικών υπηρεσιών

 

• Τι ισχύει για τα κοινόχρηστα;

Οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, μπορούν να ενσωματωθούν στο «καλάθι» των αποδείξεων. Δεν περιλαμβάνονται βέβαια, οι δαπάνες για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.

 

• Ποιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν καθόλου αποδείξεις

Ο νόμος εξαιρεί από το κυνήγι των αποδείξεων:

• Δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό (σ.σ μεταξύ αυτών υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΟΤ, στρατιωτικοί κλπ)

• Όσους διαμένουν σε οίκο ευγηρίας

• Τους φυλακισμένους

• Τους κατοίκους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα σε ποσοστό άνω του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.

• Τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα

www.fpress.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *