Επιστροφή φόρου πάπαλα

Σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό της επιστροφής φόρου με την οφειλή για την τριπλή έκτακτη εισφορά (φόρος αλληλεγγύης, τέλος επιτη­δεύματος, εισφορά στην περιουσία) προχωρούν οι εφορίες ύστερα από εντολή του υπουργείου Οικονομικών να κάνουν χρήση του νέου νό­μου που επιτρέπει τον συμψηφισμό και ερήμην του φορολογουμένου.

Το υπουργείο Οικονομικών ζητεί από τις εφορίες να αφαιρούν το σύ­νολο της οφειλής για την τριπλή έκτακτη εισφορά του 2010 προτού επι­στρέψουν τον φόρο εισοδήματος που αναμένουν χιλιάδες φορολογούμε­νοι από το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως προβλέπει το άρθρο 11 του Ν. 3943/2011, «ο συμψηφισμός λη­ξιπρόθεσμων χρεών αλλά και βεβαιωμένων οφειλών με τις επι­στροφές φόρου γίνεται αυτεπάγγελτα από τις εφορίες χωρίς καν να ειδοποιείται ο φορολογούμενος». Αρκετοί φορολο­γούμενοι είτε ανακαλύπτουν στον τραπεζικό τους λογαρι­ασμό τη διαφορά που έχει απομείνει μετά την αφαίρεση του τριπλού φόρου είτε, στην περίπτωση που η επιστροφή φόρου εξαντλείται, λαμβάνουν ειδοποιητήριο για να καταβάλουν το υπόλοιπο της έκτακτης εισφοράς. Με τον τρόπο αυτόν, το Δημόσιο, ουσιαστικά, αφαιρεί τη δυνατότητα που προβλέπει ο νόμος για πληρωμή με δόσεις της τριπλής έκτακτης εισφοράς, για να πετύχει την αύξηση των εσόδων. Οι επιστροφές φόρων δεν συνιστούν εκροή και με τον τρόπο αυτόν τα κρατικά ταμεία διατηρούν τη ρευστότητά τους.

 

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής

Τον περασμένο Μάρτιο το υπουργείο Οικονομικών πέρασε στο νομο­σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Ν. 3943/2011) διάταξη με την οποία «ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη». Η διάταξη εφαρμόστη κε σε μεμονωμένες περιπτώσεις το περασμένο καλοκαίρι, ενώ από τον πε­ρασμένο Σεπτέμβριο εφαρμόζεται από τις περισσότερες εφορίες αμέσως μετά τον έλεγχο των αποδείξεων, που είναι αναγκαίος πριν από την επι­στροφή φόρου. Το πρόβλημα για τους φορολογουμένους είναι διπλό: Όσοι έλαβαν την εκκαθάριση φόρου το καλοκαίρι αναγκάστηκαν να περιμένουν έως το φθινόπωρο για πάρουν την επιστροφή φόρου. Ξε­κίνησαν όμως να καταβάλλουν τον περασμένο Οκτώβριο την τριπλή ει­σφορά, είτε με δόσεις είτε εφάπαξ, στις τράπεζες. Οι εφορίες όμως ενη­μερώνονται για τις εισπράξεις από τις τράπεζες με χρονική καθυστέρη­ση. Πολλές φορές οι ΔΟΥ προχωρούν στον αυτόματο συμψηφισμό προ­τού ενημερωθούν από τις τράπεζες ότι ξεκίνησε η καταβολή της οφειλής. Το πρόβλημα της διπλοείσπραξης πρέπει να λύσουν οι φορολογούμενοι στα γκισέ της εφορίας.

Όσοι περιμένουν τώρα την εκκαθάριση του εισοδήμα­τος και την επιστροφή του φόρου θα δουν και στο εκ­καθαριστικό και στον τραπεζικό λογαριασμό μόνο ό,τι έχει απομείνει μετά την αφαίρεση του συνόλου της εισφοράς. Υπενθυμίζεται ότι στη 13η παρτίδα εκκαθαριστικών σημειω­μάτων που ταχυδρομείται αυτές τις ημέρες υπάρχουν 148.311 πιστωτικά σημειώματα και οι επιστροφές φόρου ανέρχονται σε 91 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όσοι φορολογούμενοι καταφέ­ρουν να διεκδικήσουν επιστροφή φόρου και το 2012. Την επόμενη χρο­νιά, η μεν εισφορά αλληλεγγύης του 2012 θα παρακρατηθεί από τους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα εκδοθεί και πάλι πολυεκκαθαριστικό για την τριπλή εισφορά που επιβάλλεται στα ει­σοδήματα του 2011.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το μέτρο της αυτεπάγγελτης εισφοράς υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ότι δεν είναι αντισυνταγματικό.

topontiki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *