Εκλογές στα… μουγγά για να μην πέσει κράξιμο

Ακολουθώντας την πεπατημένη, δηλαδή την πόλωση ανάμεσα στα δυο μεγάλα κόμματα, άρχι­σε η Ν.Δ. την προεκλογική της εκστρα­τεία ευελπιστώντας ότι έτσι θα κατα­φέρει να συσπειρώσει τους δεξιούς δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Έτσι άρχισε τις καταγγελίες για προσλήψεις από το ΠΑΣΟΚ και τις αιχμές για προε­κλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα – που αφορούν ευαίσθητες κοινωνι­κές ομάδες – από το… συγκυβερνών κόμμα.

Στην προσπάθειά  της μάλιστα να αποφύγει τους αγανακτισμένους νεο-δημοκράτες που εκφράζουν τη δυσα­ρέσκειά  τους για την αλλαγή στάσης του Αντώνη Σαμαρά στο μνημόνιο, της ήρθε… κουτί η – κοινή με το ΠΑΣΟΚ -απόφαση να μην κάνει μεγάλες συγκε­ντρώσεις, να μην έχει εκλογικά κέντρα και να μην προ καλέσει τυπώνοντας πο­λυτελή έντυπα. Με λίγα λόγια, εκλογές στα μουγγά και στα… κρυφά για να μην πέσει κράξιμο…

Έτσι ο πρόεδρος της Ν.Δ. αποφάσι­σε να αρχίσει την επικοινωνία μέσω του Ίντερνετ απαντώντας στα ερωτή­ματα των νέων ψηφοφόρων που θέ­λουν να μάθουν όσα… δεν ξέρουν. Δηλαδή πότε θα βρουν δουλειά και τι μισθό θα παίρνουν! Του έφτιαξαν μά­λιστα και προφίλ στο facebook, όπου ο Σαμαράς θα ανεβάζει σκέψεις που θα δίνουν αφορμή για συζήτηση, ενώ θα εμφανίζονται και όλες οι δραστηριότη­τές του.

Το διαδίκτυο δίνει ακόμη τη δυνατό­τητα στο επιτελείο της Ν.Δ. να εξαπο­λύσει επίθεση στους αντιπάλους της όπως παλαιά γινόταν μέσω των τηλεοπτικών παραθύρων, των κυριακάτικων εφημερίδων καιτων ραδιοφωνικών εκ­πομπών. Τα μέσα αυτά σήμερα βρίσκο­νται στη δίνη της κρίσης για πολλούς λόγους και κυρίως επειδή οι πολίτες δεν τα εμπιστεύονται και άρα το διαδί­κτυο είναι ο καλύτερος δρόμος για πο­λιτική επικοινωνία.

Η στροφή στο Ίντερνετ γίνεται φυ­σικά κατ’ αρχάς για οικονομικούς λό­γους, αφού αυτού του είδους η προ­βολή συνήθως είναι τζάμπα ή κοστίζει ελάχιστα και δευτερευόντως διότι το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι αυτό που κυρίως προσδοκούν να προ­σεγγίσουν όλα τα κόμματα. Είναι οι νέοι που αμφισβητούν τα κόμματα και τους πολιτικούς και νιώθουν απογοη­τευμένοι από την κατάσταση που επι­κρατεί στη χώρα.

Σε αυτόν τον χώρο έχει κάνει πραγ­ματική επίθεση και ο πρώην βουλευ­τής της Ν.Δ. και ιδρυτής των Ανεξάρτη­των Ελλήνων Πάνος Καμμένος, ο οποί­ος έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό στρατηγείο επικοινωνίας με τους νέ­ους μέσω του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό θορύβησε τη Ν.Δ., αλλά και την ενεργοποίησε προς αυτήν την κατεύ­θυνση.

Οι έρευνες

Την εβδομάδα που μας πέρασε πά­ντως ο πρόεδρος της Ν.Δ. βρέθηκε απέναντι στα πρώτα δημοσκοπικά απο­τελέσματα από την ανάληψη της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ από τον Βενιζέλο αλ­λά και την ίδρυση του κόμματος του Καμμέ­νου. Τα ευρήματα των ερευνών δεν χαροποί­ησαν καθόλου το επιτελείο του Σαμαρά, αφού εμφανίζουν τη Ν.Δ. να απομακρύνεται κι άλλο από την αυτοδυναμία, αν και εμφανίζεται με δι­αφορά να είναι το πρώτο κόμμα.

Οι συζητήσεις πάλι επικεντρώθηκαν στο πώς θα σταματήσουν οι διαρροές προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρί­ως προς τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπου φαίνεται να υπάρχουν οι περισ­σότερες.

Η αρχική αδιαφορία για το κόμμα του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. έγινε προβληματισμός και ανησυχία. Επι­στρατεύτηκαν για την αντιμετώπισή του βουλευτές που μιλούν την ίδια γλώσσα με αυτόν και αντλούν ψηφο­φόρους από την ίδια δεξαμενή της Λα­ϊκής Δεξιάς. Ο πόλεμος άρχισε με υπονοούμενα για τον ρόλο του Καμμένου την περίοδο του χρηματιστηρίου και αναμένεται να κλιμακωθεί με προσω­πικές κατηγορίες.

Φυσικά δενλείπουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι… ευτυχώς υπάρχουν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, διότι έτσι μειώνεται η δυναμική του ΛΑΟΣ και της Χρυσής Αυγής. Οι ίδιοι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι το κόμμα του Καμμέ­νου, το οποίο φιλοξενεί τους διαφωνούντες βουλευτές της Ν.Δ., θα μπορούσε να είναι, στην περίπτωση της μη αυτοδυναμίας, και μια καλή λύση συνεργασίας προ­κειμένου να κυβερ­νήσει η Ν.Δ.

 

Σενάρια συνεργασίας

Όπως γίνεται αντιληπτό, στη Συγγρού έχουν αρχίσει ήδη να μιλούν για την επόμενη μέρα και για τα σενάρια συνεργασί­ας στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

1 Το πρώτο σενάριο αναφέρεται στη δημιουργία μίας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, την οποία θα κληθούν να στηρίξουν ο ΛΑΟΣ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ενώ δεν αποκλείεται να προσκληθεί και η Ντόρα Μπακογιάννη να συμμετάσχει, ακό­μη κι αν το κόμμα της δεν έχει μπει στη Βουλή.

2 Το δεύτερο σενάριο μιλά για μια κυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που τα μικρά κόμματα της Κεντροδε­ξιάς δεν συναινέσουν στη δημιουργία κεντροδεξιάς κυβέρ­νησης.

Στην περίπτωση αυτήν τα πράγματα θα είναι πιο περίπλο­κα, αφού δύσκολα το ΠΑΣΟΚ θα συναινέσει σε μια κυβέρνη­ση στην οποία ο Σαμαράς θα εί­ναι πρωθυπουργός. Εκεί η λύση Παπαδήμου έρχεται πάλι στο προσκήνιο, ακόμη κι αν δεν εί­ναι η πλέον επιθυμητή από κα­μία πλευρά.

Φυσικά μέχρι τώρα δεν έχει αποκλειστεί και το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυ­τοδυναμία την πρώτη Κυριακή. Σε αυτήντην περίπτωση πάντως αναμένεται να υπάρξουν προ­βλήματα με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι επιθυμούν η χώρα να κυβερνηθεί το συντομότερο δυνατόν. Με δεδομένο δε ότι τον Ιούνιο έρχεται και η καται­γίδα νέων μέτρων, οι δανειστές μας θα πιέσουν ώστε να δημι­ουργηθεί σύντομα μία κυβέρ­νηση συνεργασίας.

Στη Ν.Δ. ετοιμάζουν πάντως το προεκλογικό τους πρόγραμ­μα με βάση την αυτοδυναμία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα θα έχει δυο σκέλη: ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μεσο μακροπρόθεσμο. Στο βραχυ­πρόθεσμο έχουν κωδικοποιηθεί όλα τα θέματα τα οποία θα κλη­θεί να αντιμετωπίσει η νέα κυ­βέρνηση μέχρι το καλοκαίρι του 2012, ενώ το μεσομακροπρό-θεσμο αφορά μέτρα ανάπτυξης και κινήσεις που πρέπει να κά­νει η κυβέρνηση στα θέματα της πραγματικής οικονομίας.

topontiki.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *