Δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ τα χρήματα που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες

Ασφαλείς οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, καθώς την «ασφάλεια» των 100.000 ευρώ ως όριο εγγυημένης κατάθεσης, προσφέρει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων στους αποταμιευτές. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση και ασφάλεια για όσους φυλάνε τα χρήματα τους σε θυρίδες.

Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει -σύμφωνα με κοινοτική οδηγία- σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ειδικότερα:

Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2(α) (ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄16-02-2009). Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

Οι Καταθέσεις Προθεσμίας, Ταμιευτηρίου και Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Όμως δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ τα χρήματα που ο καταθέτης φυλάσσει σε θυρίδα τράπεζας.

Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του (στην ίδια τράπεζα), καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Επίσης οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

Αν για παράδειγμα υπάρχει κοινός λογαριασμός στο όνομα τριών προσώπων ύψους 150.000 ευρώ και ο ένας εξ αυτών έχει και προσωπικό λογαριασμό με υπόλοιπο 80.000 ευρώ, για τον κοινό λογαριασμό και οι τρεις δικαιούχοι θα λάβουν από 50.000 ευρώ. Εκείνος που έχει και το δεύτερο λογαριασμό θα λάβει ως αποζημίωση άλλες 50.000 ευρώ (κάλυψη ορίου 100.000 ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα).

Στην περίπτωση που ένας καταθέτης έχει καταθέσεις και δάνεια στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, αν οι καταθέσεις καταστούν μη διαθέσιμες, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

Αν υπάρχει προθεσμιακή κατάθεση σε ξένο νόμισμα (δολάρια, ελβετικά φράγκα κλπ.), η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.

Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες χώρες. Πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ.

Οι καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. (όπως για παράδειγμα: Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα, Citibank κα) ΔΕΝ συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους.

Επίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς (ΝΠΔΔ) και ανήκει απευθείας στο υπουργείο Οικονομικών.

Το ΤΕΚΕ καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (άρθρο 16 παρ. 1α και 2α του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009, όπως ισχύει).

www.exipno.gr

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ τα χρήματα που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες”

  1. Τι θέλει να πει ο ποιητής;

    Ότι αν φαλιρίσει μια τράπεζα, θα δεσμευτούν τα περιεχόμενα των θυρίδων.

    Και φυσικά προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους έχοντες λεφτά σε θυρίδες, να τα καταθέσουν σε λογαριασμούς.

     

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *