Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Η Εθνική Τράπεζα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον καταναλωτή την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, ενώ η ίδια έχει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ αντισταθμίσει το δικό της κίνδυνο!

γράφει ο Θανάσης Αλαμπάσης

ΑΡΝΕΙΤΑΙ η ΕΤΕ την απευθείας καταβολή CHF για την πληρωμή της δόσης! Απαιτεί καταβολή σε CHF, κατόπιν όμως μετατροπής τους από EURO που θα κάνει ΜΟΝΟ Η ΙΔΙΑ!!!

Πελάτης μου για τον οποίο έχω συντάξει αγωγή για δάνειο σε CHF μου έκανε την εξής απίστευτη καταγγελία:

Την  Μ. Τετάρτη 11/04/2012 υπέβαλε προφορικά στην Εθνική Τράπεζα  αίτημα με το οποίο αξίωσε η καταβολή της μηνιαίας δόσης να γίνει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στο νόμισμα του δανείου (Ελβετικά φράγκα), ΔΙΧΩΣ δηλαδή για τα οφειλόμενα σε ελβετικά φράγκα ποσό της δόσης να μεσολαβήσει η μετατροπή τους ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ με το ισότιμό τους σε ευρώ για την οποία (μετατροπή) εφαρμόζεται η τιμή πώλησης Ελβετικών φράγκων που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστου δόσης (σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της συναλλάγματος της  τράπεζας).

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΤΟ  ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από την ΕΤΕ ασυζητητί!!!

Όσοι όμως συμβλήθηκαν σε συμβάσεις δανείων σε CHF, ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΝ, ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, δίχως να ενδιαφέρει νομικά για την λειτουργία της σύμβασης αν τα Ελβετικά αυτά φράγκα τα λαμβάνουν απευθείας ως εισόδημα (π.χ ο δανειολήπτης νοικιάζει ένα σπίτι στην Ελβετία και έχει κάθε μήνα εισόδημα σε CHF τα οποία καταβάλει απευθείας για την πληρωμή της δόσης του), ή αν τα αγοράζει κατά την ελεύθερη κρίση του (οποτεδήποτε) ΑΠΟ ΑΛΛΗ τράπεζα και στη συνέχεια τα καταβάλει για την πληρωμή της δόσης στην τράπεζα από την οποία πήρε το δάνειο.

Πως όμως είναι δυνατόν η τράπεζα να αρνείται στον καταναλωτή να πληρώσει απευθείας με CHF? Ποιος άραγε και ΓΙΑΤΙ μπορεί να σου αρνηθεί το δικαίωμα να πας σήμερα να αγοράσεις CHF (επειδή πιθανολογείς ότι σε ένα μήνα η ισοτιμία μπορεί να διαμορφωθεί χειρότερα), στη συνέχεια να φυλαξεις τα CHF που αγόρασες σήμερα και δυο μήνες μετά να πας με αυτά και  να πληρώσεις τη δόση του δανείου σου? Τι κρύβεται πίσω από αυτό?

Γιατί η τράπεζα σου ΑΠΟΣΤΕΡΕΙ με τον τρόπο αυτό το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ???    

Ένας από τους βασικούς ισχυρισμούς της αγωγής για τα δάνεια σε CHF, είναι ότι η Τράπεζα είχε κατά το χρόνο εκταμίευσής τους προβεί σε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ για το άνοιγμα της θέσης των CHF που στη συνέχεια δάνεισε στους καταναλωτές. Τούτο αποδεικνύεται από έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας το περιεχόμενο των οποίων επικαλούμαστε στην αγωγή. Τα έγγραφα αυτά είναι η ετησία Οικονομική Έκθεση χρήσεως του έτους 2010 της Εθνικής Τράπεζας με τίτλο «Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και μέσα αντιστάθμισης», η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΕΤΕ του έτους 2008  και η  Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΕΤΕ του 2007, τις οποίες δημοσιεύω εδώ.

Φαίνεται λοιπόν από α) την ΑΡΝΗΣΗ της τράπεζας να δεχτεί την καταβολή της δόσης με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ κατάθεση Ελβετικών φράγκων και β) την αξίωση της τράπεζας για καταβολή της δόσης σε  Ελβετικά φράγκα κατόπιν όμως  μετατροπής από EURO σε CHF που θα γίνει ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ (με την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία καταβολής της εκάστου δόσης), ότι ισχυροποιείται η βασιμότητα του σχετικού ισχυρισμού της αγωγής που διατυπώνεται βάσει της ανώνυμης καταγγελίας που την 18/02/2012 δημοσιεύτηκε ανώνυμα στο διαδίκτυο, ότι οι τράπεζες  καρπώνονται ΚΑΤΑ ΤΗΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ τη διαφορά μεταξύ της ισοτιμίας που οικαταναλωτές υποχρεώνονται να αποπληρώσουν τη δόση (1,20 περίπου σήμερα) και τηςισοτιμίας που οι τράπεζες «κλείδωσαν» με πιστωτικά παράγωγα κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων (1,60 περίπου).

Την παραπάνω καταγγελία καθώς και τους ισχυρισμούς που φαίνεται ότι απορρέουν από αυτή, την μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη έως ότου έχω στη διάθεσή μου την έγγραφη απάντηση της Εθνικής Τράπεζας  στο αίτημα που υποβάλλεται εγγράφως  με αυτή εδώ την αίτηση.

Φαίνεται όμως ότι έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγματα, αφού με τις άκυρες αυτές συμβάσεις (αστική απάτη) οι τράπεζες προνόησαν ήδη από την σύναψή τους να ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΟΥΝ από τους καταναλωτές ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (!!!) με τον εξής –πανομοιότυπο σε όλες τις συμβάσεις-  όρο, «Οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου θα υπολογίζονται σε ελβετικά φράγκα με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια, όπως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση και θα εξοφλούνται με χρέωση του συνδεδεμένου με το δάνειο λογαριασμού καταθέσεων του οφειλέτη κατά το ισότιμο ποσό σε ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού της δόσης από ελβετικά φράγκα σε ευρώ με βάση την τιμή πώλησης από την τράπεζα του ελβετικού φράγκου κατά την ημερομηνία πληρωμής της δόσης». Ο ΟΡΟΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΘΑΛΜΑ ΑΚΥΡΟΣ…

Πρόκειται λοιπόν ως φαίνεται για ΣΚΑΝΔΑΛΟ άνευ προηγουμένου αφού α) η τράπεζα αποδεδειγμένα έχει αντισταθμίσει αποτελεσματικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο στον οποίο έχει εκτεθεί για τα CHF που δάνεισε στους καταναλωτές β) ουδέποτε οι δανειολήπτες ενημερώθηκαν για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον οποίο εκτέθηκαν και γ) το πρωτοφανές η τράπεζα ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΟΡΟ  το δικαίωμά του δανειολήπτη να πάει να αγοράσει σήμερα CHF (με την ισοτιμία που για τους δικούς του λόγους κρίνει ότι είναι συμφέρουσα για αυτόν) και με τα CHF αυτά, να πάει δυο μήνες μετά να πληρώσει τη δόση του… Του αποστερεί με τον τρόπο αυτό σκανδαλωδώς, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ έστω και σήμερα που είναι καμένος για καμένος!!!!

Ενδιαφέρον λοιπόν θα είχε, αν οι δανειολήπτες που δανειστήκαν σε CHF πήγαιναν στον γκισέ και ζητούσαν να πληρώσουν τη δόση σε Ελβετικά φράγκα που θα είχαν εντωμεταξύ αγοράσει από άλλη τράπεζα. Ή ακόμα και από την ίδια τράπεζα σε άλλη ημερομηνία και άρα με άλλη ισοτιμία. Επί περιπτώσει δε άρνησης της τράπεζας να δεχτεί την πληρωμή, ενδιαφέρον θα είχε η απάντηση της τράπεζας σε μια τέτοια αίτηση (την οποία ήδη υποβάλλουν δανειολήπτες με τους οποίους είμαι σε επαφή) …

Κλείνει με αυτή την ανάρτηση ένας πρώτος κύκλος, με περιληπτική αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που δένουν κατά την άποψή μου την αστική απάτη. Δίνεται έτσι στο δικηγορικό κόσμο μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, να επιτελέσει το ΚΑΘΗΚΟΝ της προάσπισης της περιουσίας των πολιτών, σε μια  περίοδο όπου θα επιχειρηθεί μια άνευ προηγουμένου επίθεση στην ελληνική ιδιωτική περιουσία, από συμφέροντα εξωχώρια τα οποία τελικά και θα επωφεληθούν. Δίνονται επίσης στοιχεία χρήσιμα στις Εισαγγελικές Αρχές. Να σημειώσω εδώ ότι , η σύνταξη της αγωγής αποτελεί κατά το δικονομικό της μέρος επίπονο έργο με πολλές παγίδες όπως η π.χ η εσφαλμένη θεώρηση της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις.

Προειδοποίηση τέλος προς κάποιους -ευτυχώς λίγους- κακούς αντιγραφείς: Κατά τη γνώμη μου η πατρίδα βρίσκεται σε πόλεμο. Η Έλληνες δέχονται επίθεση. Έχουν καθήκον ιερό οι δικηγόροι να πολεμήσουν για τους εξαθλιωμένους συνανθρώπους μας. Με δημοσιοποίηση της λίγης γνώσης που κάθ ένας από μας έχει. Για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Και όλοι μαζί το Λαό μας. Είναι δυστυχώς λυπηρό σε τούτη εδώ τη συγκυρία κάποιοι (μη δικηγόροι) να λειτουργούν για ίδιο όφελος με τρόπο προκλητικό. Παραβλέποντας τούτα εδώ. Το ιντερνετ έχει όρους. Ιδίως ως προς την πατρότητα του έργου. Αντιγράψτε παιδιά ελευθέρα. Βοηθήστε το Λαό μας όσο μπορείτε. Έχετε όμως  υποχρέωση αναφοράς στην πηγή. Θα είναι εξαιρετικά λυπηρό μια επιτυχία να στιγματιστεί από μη αναφορά στην πηγή, όπως αυτό πιθανόν προκύψει από αντίγραφο της δικογραφίας που θα ληφθεί.

alampasis.blogspot.com

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *