“Βασίλειο” της φτώχειας η Πάτρα – Πάνω από 950 οικογένειες ζουν από την Τράπεζα Τροφίμων

Τελευταία ενημέρωση την 15 Μαρ 2012 — 18:06

Την φτώχεια που επικρατεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα επιβεβαίωσε με στοιχεία σήμερα ο Δήμαρχος της Πάτρας Γιάννης Δημαράς. Ο Δήμαρχος αποκάλυψε ότι μέσα σε μόλις ένα χρόνο έχουν διπλασιαστεί οι οικογένειες που δεν μπορούν να βγάλουν ούτε τα προς το ζην κι έτσι προσφεύγουν στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για βοήθεια.

Το συγκλονιστικό των αλλαγών, προς το χειρότερο βέβαια, που έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα είναι ότι από την Τράπεζα Τροφίμων σιτίζονται πλέον ακόμα και άτομα που παλιότερα προσέφεραν προϊόντα για τους ενδεείς συμπολίτες μας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι ο κ. Δημαράς έχουν ως εξής:

“Το τελευταίο χρονικό διάστημα στην πόλη μας γινόμαστε μάρτυρεςτραγικών καταστάσεων που προκύπτουν από την αδυναμία των πολιτών ναανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τα οικονομικά μέτραπου λαμβάνονται και τα οποία οδηγούν στον μαρασμό και την ανέχεια ομάδες τουπληθυσμού που μέχρι σήμερα δεν ήταν καν καταγεγραμμένες ως ευπαθείς.

Οι ανάγκες των συνανθρώπων μας στη περιοχή του Δήμου Πατρέωνείναι ανησυχητικά αυξανόμενες. Είναι ενδεικτικό ότι σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Τροφίμων υπήρχαν 425 οικογένειες στις οποίες γινόταν διανομή τροφίμων ενώ τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 950. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο είχαμε 80 νέες αιτήσεις για μόνιμα μέλη της.

Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Παράλληλαπληθαίνουν τα αιτήματα για κάλυψη αιτημάτων για κάλυψη ενοικίων, πληρωμήλογαριασμών ρεύματος, και εξόφλησης χρεών για ιατροφαρμακευτικούς λόγους, ενώπληθαίνουν τα καταστήματα στην πόλη που βάζουν λουκέτο, πολλαπλασιάζονται  οι εξώσεις  η ανεργία φτάνει σε πολύ μεγάλα ύψη και τααιτήματα για μια θέση εργασίας πέφτουν βροχή.

Αυτό που είναι από τααπίστευτα και καταδεικνύει την νέα κατάσταση  που διαμορφώνεται, είναι ότι άνθρωποι που πριναπό δύο χρόνια ήταν χορηγοί των κοινωνικών δομών του Δήμου μας, σήμερα έρχονταικαι ζητούν βοήθεια για στοιχειώδη καθημερινά προβλήματα όπως η σίτιση, η υγεία,η στέγαση κλπ.

Η κατάσταση αυτή όπως δείχνουν τα πράγματα όχι μόνο δεν θαβελτιωθεί, αλλά αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Από όλα αυτά προκύπτει επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης τηςκοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και η παροχή βοήθειας στους συνανθρώπουςμας.

Για να επιτελέσουμε αυτό το έργο, στο οποίο δίνουμε άμεσα προτεραιότητα ως Δήμος Πατρέων, πρέπεινα υπερπηδήσουμε πολύ μεγάλα εμπόδια. Εμπόδια που έχουν να κάνουν με την δεινήοικονομική κατάσταση του Δήμου λόγω της τη μεγάλης μείωσης των εσόδων του απότα τέλη, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης των πολιτών, λόγω της πενιχρής  χρηματοδότησής του από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αλλά και της σημαντικής έλλειψης εργαζομένων σε ό,τι αφοράτο επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

Παρά το ιδιαίτερα δυσμενές τοπίο σε ό,τι αφορά τα οικονομικάτου Δήμου μας, η Δημοτική Αρχή δεν έκανε την παραμικρή αύξηση τωνδημοτικών  τελών, όπως έκαναν όλες οιπροηγούμενες δημοτικές αρχές οι οποίες είτε έκαναν αύξηση των τελών, είτεπροχωρούσαν σε δανεισμό, είτε έκαναν και δανεισμό και αύξηση.

Αντιθέτως  παρά τα πενιχρά όπως είπα οικονομικά του Δήμου,(ενδεικτικά σας λέω ότι το τελευταίο δίμηνο καλούμαστε να κινηθούμε με 300.000 ευρώ λιγότερα απ΄ό,τι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μετά βίαςνα καλύπτονται κάποιες από τις βασικές δαπάνες),όχι μόνο δεν μείωσε τις κοινωνικές του δομές, αλλά αντιθέτως τις αύξησεκαι τις επέκτεινε.

Πρόκειται για δομές καιδράσεις που έχουν στόχο την στήριξη των οικονομικά αδύναμων συμπολιτώνμας σε ό,τι αφορά την  κάλυψη βασικώναναγκών σε τρόφιμα και ένδυση, την κοινωνική πρόνοια, την υποστηρικτική εκπαίδευση, την φαρμακευτικήκάλυψη, τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, την στήριξη των ευπαθών κοινωνιώνομάδων κ.α.

Παράλληλα ο Δήμος μας καταβάλλει προσπάθεια να εκμεταλλευτείστο έπακρο κάθε πρόγραμμα που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τουςπολίτες και ιδίους για τους νέους ανθρώπους.

Ο Δήμος της Πάτρας κινητοποιήθηκε έγκαιρα και κατάφερε ναδιεκδικήσει και να πάρει 1132 θέσεις εργασίας συμβασιούχων μέσω ΜΚΟ αλλά και ναδιασφαλίσει θέσεις εργασίας αυτεπιστασίας  μέσω του ΟΑΕΔ.

Επίσης υποβάλλαμε στο Υπουργείο Εργασίας πρόταση μεσυντονιστή τη ΑΔΕΠ για το Σχέδιο δράσης με τίτλο «Υποστήριξη προς όφελος τηςεργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων Πάτρας».

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την παροχή συμβουλευτικής, πληροφόρησης καιυποστήριξης εργοδοτών, την κατάρτιση και επιμόρφωση μελών ευπαθών κοινωνικώνομάδων με σκοπό την απόκτηση επιπλέον προσόντων και τη δικτύωση με τοπικούς καιυπερτοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα έχε ιδιάρκεια 24 μήνες με ενδεικτική ημερομηνία έναρξης 1/9/2012.

Η σημερινή συνέντευξη γίνεται για δύο  λόγους:

Πρώτο για να ενημερώσουμε τους πολίτες της Πάτρας  για τοσύνολο των κοινωνικών και υποστηρικτικών δομών τους Δήμου μας.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Πάτρας για το πουμπορούν να απευθύνονται για κάθε ανάγκη τους και σε ποιες υπηρεσίες.

Ο δεύτερος λόγος είναι για να απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας, που έχουν τη δυνατότητα,  σε επιχειρηματίες, σε φορείς, σε συλλόγους,στις κατά τόπους πολυεθνικές εταιρείες και σε όποιον άλλον έχει τη δυνατότητα, για στήριξη της προσπάθειας του Δήμου Πατρέωνκαι ενίσχυση των δομών του, για εθελοντική και οικονομική προσφορά αλλά και γιασυλλογή τροφίμων, ενόψει των τεράστιων νέων αναγκών, αλλά και ενόψει τηςπεριόδου του Πάσχα.

Ο Δήμος Πατρέων με τα πενιχρά οικονομικά του δεν μπορεί  να καλύψει την αθρόα προσέλευση πολιτών που χρήζουν ανάγκης και η οποία συνεχώς μεγαλώνει και στο άμεσο μέλλον αναμένεταινα γιγαντωθεί.

Είναι απαραίτητο να δείξουμε περισσότερο από ποτέ, αυτή την περίοδο της κρίσης, αλληλεγγύη, και να βοηθήσουμε τουςσυνανθρώπους μας.

Μόνος του ο Δήμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνικήπολιτική της Πολιτείας. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί ένα σχέδιο απότην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη στήριξη των αδύναμωνομάδων”.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕ ΙΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

– Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών ο Δήμος Πατρέωνσυμμετέχει στην πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου να φέρει σε άμεση επαφή τους παραγωγούς με τους καταναλωτές. Δίνει έτσι την δυνατότητα να προμηθευτούν οιδημότες ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, χωρίς την επιβάρυνση τωνμεσαζόντων. Εξυπηρετεί τους πολίτες με τις δημοτικές υπηρεσίες στην συμπλήρωσητων παραγγελιών και παρέχει τον χώρο του Λιμένος Πατρών για την διανομή τωνπροϊόντων.

Η λίστα με τα προϊόντα συνεχώς διευρύνεται και μέχρι στιγμής οιδημότες μπορούν να παραγγέλνουν πατάτες, αλεύρι, ζυμαρικά, λάδι, κρασί και μέλιστην διεύθυνση.: http://ergasianews.blogspot.com/p/agrotica-free-products-zone.html

ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

– Το 2011 δόθηκαν περίπου 80.000 ευρώ ως οικονομικά βοηθήματα σε δημότες που είχαν ανάγκεςυγείας, ενοικίου, διαβίωσης και καθημερινότητας. Προηγήθηκε κοινωνικήέρευνα από τους αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς του ΚΟΔΗΠ.

-Επίσης δόθηκε στέγαση σε ξενοδοχείο αλλά και σίτιση σεπεριπτώσεις κακοποίησης γυναικών, αστέγων οικογενειών και φυσικά δωρεάν ατομικήψυχολογική βοήθεια σε 450 περιστατικά το 2011, αλλά και νομική στήριξη όπουήταν απαραίτητο.

– Λειτουργεί γραφείο αξιολόγησης για έκπτωση ή και απαλλαγήαπό τα δημοτικά τέλη σε όσους δημότες εκπληρώνουν τα κριτήρια που απαιτούνται.

– Δημοτική Ιματιοθήκη: Η λειτουργία της ξεκίνησε τονΔεκέμβριο του 2011 με σκοπό τη διανομήειδών ρουχισμού σε 800 άπορες οικογένειες, ενώ οι ρυθμοί συγκέντρωσης ρουχισμούμας επιτρέπουν να προβλέπουμε πως το 2012 πάνω από 1.000 οικογένειες θα μπορούννα παραλαμβάνουν ρούχα κάθε 4 μήνες.

– Διερευνάται η προοπτική να δημιουργηθεί και ναλειτουργήσει Δημοτική Ιματιοθήκη και στη Μεσσάτιδα, ενώ έχει δρομολογηθεί ηδημιουργία Δημοτικής Ιματιοθήκης στη Δημοτική Ενότητα Βραχνεΐκων. Τέλοςαναζητείται ο κατάλληλος χώρος για στέγαση Δημοτικής Ιματιοθήκης και στηΔημοτική Ενότητα Ρίου.

– Λειτουργούν 14 παιδικοί σταθμοί δυναμικότητας 950περίπου θέσεων. Η επιλογή των νηπίων γίνεται με μοριοδότηση κοινωνικώνκριτηρίων με ιδιαίτερα χαμηλά τροφεία (ενδεικτικά δεν πληρώνουν τροφεία ετήσιαεισοδήματα έως 8000 ευρώ). Επίσης λειτουργούν 4 ΚΔΑΠ με αριθμό 40 παιδιών τοκαθένα.
– Για την Τρίτη ηλικία τα τρία ΚΑΠΗ του Δήμου δραστηριοποιούνται επιτυχώς με πολλές δράσεις όπως χορός, μουσική, γυμναστική,τραγούδι, φυσιοθεραπεία, ιατρεία με γενικούς οικογενειακούς ιατρούς, εκμάθηση Η/Υ καθώς και υπηρεσίες από κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης η Βοήθεια στο σπίτιλειτουργεί μέσα από το πλαίσιο των ΚΑΠΗ με ιδιαίτερη επιτυχία και χρησιμότητασε ηλικιωμένους και ανήμπορους συνανθρώπους μας.

– Μετά από αίτημα χρόνων για τη δημιουργία ΚΑΠΗ στη ΔημοτικήΕνότητα Ρίου αναζητείται κατάλληλος χώρος για την ίδρυση ΚΑΠΗ.

– Δύο κινητές μονάδες ιατρικής φροντίδας από το ΕΣΠΑ, αλλάκαι η δράση των τριών Δημοτικών Ιατρείων που στεγάζονται στα ΚΑΠΗ, θα βοηθήσουνπολλούς δημότες μας που θα χρειαστούν τέτοιες υπηρεσίες (Γενικοί οικογενειακοίγιατροί, Παιδίατροι κι άλλες ειδικότητες με εθελοντική συμμετοχή. Το 2011 οιεθελοντές εξυπηρέτησαν πάνω από 3.000 περιστατικά εντελώς δωρεάν).

– Ο Κοινωνικός Οργανισμός διεκδικεί, με προτάσεις που έχεικαταθέσει, κονδύλια από το ΕΣΠΑ, για δημιουργία ξενώνα κακοποίησης γυναικών,για συμβουλευτική, για κατάρτιση ανέργων, για χορήγηση τροφίμων κλπ.

– Το Τμήμα κοινωνικής στήριξης διατηρεί με ιδιαίτερηεπιτυχία 2 κέντρα ΑΜΕΑ δυναμικότητας 120 ανθρώπων με πολλές και χρήσιμεςδραστηριότητες σε καθημερινή βάση, σχολές γονέων, δωρεάν ξενόγλωσσαφροντιστήρια σε 110 παιδιά σε συνεργασία με την ένωση Palso, τη Δημοτική Μέριμνα (τράπεζα τροφίμων) με 950 περίπου οικογένειες που τροφοδοτούνται μετρόφιμα (υπάρχουν πολλές αιτήσεις ακόμα σε εκκρεμότητα), γραφείο ψυχολόγων καικοινωνικών λειτουργών με 400 ατομικές δωρεάν συνεδρίες σε όλες τις κοινωνικέςομάδες το 2011.

– Έχει ξεκινήσει συνεργασία με επιχειρήσεις της πόλης για τηχορήγηση δωρεάν τροφίμων στην Τράπεζα Τροφίμων ώστε αυτά να διανέμονται στουςδικαιούχους.

– Στην Τράπεζα Τροφίμων λειτουργεί Γραφείο Απαλλαγής Δημοτικών Τελών όπου οι αποδεδειγμένα άποροι δημότες μπορούν να προσφεύγουν γιανα απαλλάσσονται μερικώς ή όλως από την καταβολή τελών.

– Υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ Δήμου και Ιεράς Μητρόπολης Πατρών στις δράσεις της Τράπεζας Τροφίμων και της καθημερινήςσίτισης απόρων.

– Οι Εθελοντές του Δήμου (Ομάδα Ε) σε συνεργασία με άλλεςΕθελοντικές Οργανώσεις υλοποιούν δράσεις προκειμένου να ενισχύονταιπερισσότερες οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Αυτό συνέβη κυρίως την περίοδοτων Χριστουγέννων και το ίδιο προγραμματίζεται να συμβεί και τις παραμονές τουΠάσχα.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

– Προχώρησε η δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου τοοποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες τη λειτουργία του σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πατρών και στόχο έχει την παροχή δωρεάν φαρμάκων σεσυμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν ναπρομηθευτούν τα φάρμακά τους.

–   Η ΑντιδημαρχίαΥγείας και Πρόνοιας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγήςυγείας και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει δωρεάνιατρικές εξετάσεις με εθελοντές γιατρούς (σπειρομέτρηση, μέτρηση σακχάρου,χοληστερίνης, μικροαιματοκρίτη κ.ά) στους δημότες των τοπικών κοινοτήτων τουδιευρυμένου Δήμου Πατρέων. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη 12 Μαρτίου σταΑργυρά, Σελλά, Πιτίτσα, η Κινητή Μονάδα Υγείας θα επισκέπτεται συχνά και τα 34χωριά του Δήμου.

-Ολοκληρώνεται η λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου σεσυνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο

– Ολοκληρώνεται τη λειτουργία του Κοινωνικού  Παιδιατρείου στα δημοτικά ιατρεία.

– Πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφασηαπό το Κεντρικό  Συμβούλιο ΥγειονομικώνΠεριφερειών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η σύστασηΠολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Οβρυάς στην Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος τουΔήμου Πατρέων, το οποίο θα υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας του Γ.Ν.Πατρών.

Το Ιατρείο θα λειτουργεί με δύο γιατρούς καθημερινά και θαεξυπηρετεί παράλληλα και τις υπόλοιπες κοινότητες της Μεσσάτιδας. Το θέμα θαέρθει για συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την έγκριση και παραχώρησηκατάλληλου χώρου για την στέγασή τους.

– Ο Κοινωνικός Τομέας του Δήμου ως βασικός εταίρος του ΚέντρουΠρόληψης Νομού Αχαίας του ΚΕΘΕΑ, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος μετις εξαρτησιογόνες ουσίες με παράλληλη στήριξη χρήστη και οικογένειας.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ:

– Σίτιση μαθητών: Με την αντιμισθία του Δημάρχου καισυνεργατών του και δια μέσου της Αντιδημαρχίας Παιδείας, των σχολικών επιτροπώνκαι των φορέων της εκπαίδευσης υλοποιείται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας καιδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πάτρας πρόγραμμα σίτισης,  με πρωινό κολατσιό, 750 μαθητών οι οικογένειες των οποίωναντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα

– Κοινωνικό φροντιστήριο: Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα το Κοινωνικό Φροντιστήριο σε συνεργασία τουΔήμου με το Πανεπιστήμιο Πατρών, την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εθελοντές φοιτητές,εθελοντές μονίμους και συνταξιούχους καθηγητέςγια την παροχή εθελοντικής μαθησιακής υποστήριξης μαθητών πρωτοβάθμιαςκαι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Τοπρόγραμμα υλοποιείται σε 5 Γυμνάσια και 5 Δημοτικά της Πάτρας.

www.thebest.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.