Απολύσεις και λουκέτα – Νέο “ολοκαύτωμα” σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Σφαγή θέσεων εργασίας, μισθών και επιδομάτων υπόσχεται στην Τρόικα η κυβέρνηση, με το νέο Μνημόνιο που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Στο νέο Μνημόνιο δεσμεύεται για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η χώρα έως το 2015.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης ύψους  1% το 2012, δηλαδή 2,2 δισ. ευρώ, παρότι αναγνωρίζει τον κίνδυνο βαθύτερης ύφεσης. Με το νέο Μνημόνιο ορίζεται ότι η κυβέρνηση θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012. Θα ληφθούν μέτρα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2012 (3,3 δισ. ευρώ) και άλλα 5% του ΑΕΠ ως το 2015, δηλ. 12 δισ. ευρώ.

Σε γενικές γραμμές προβλέπεται:

• Ψήφιση ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού με στόχο πρωτογενούς ελλείμματος 1% του ΑΕΠ που θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που ακολουθούν.

• Μείωση λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά €200 εκατομμύρια.

• Προσαρμογή λοιπών δαπανών κατά €280 εκατ., εκλογικές δαπάνες, επιδοτήσεις για απομακρυσμένες περιοχές, πιστώσεις για το Υπουργείο Παιδείας, (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στο εξωτερικό, αποζημιώσεις προσωπικού των πανεπιστημίων, αναπληρωτές καθηγητές στην δευτεροβάθμια σχολεία, λειτουργικές δαπάνες λειτουργίας των γυμνασίων), κατανομές του Υπουργείου Γεωργίας, και μεταφορές σε φορείς.

•Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων και θέσπιση αλλαγών σε ασφαλιστικά ταμεία που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις από τον προϋπολογισμό ώστε να πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση κατά €300 εκατ. το 2012.

• Περικοπή εγχώριων επενδύσεων κατά €400 εκατ. σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012.

•Περικοπή αμυντικών δαπανών κατά €300εκατ. σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 σε ταμειακή και σε λογιστική βάση.

• Εντοπισμός και υλοποίηση περικοπών €325 εκατ. σε επιπρόσθετες μόνιμες διαρθρωτικές δαπάνες.

• Εξάλειψη 550 θέσεων αντιδημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ισχύ από το τέλος του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των συσχετιζόμενων θέσεων προσωπικού.

• Ανάληψη δράσης (όλοι οι νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και εγκύκλιοι) για τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης των φαρμάκων και μείωση του ποσοστού και της τιμής των γενόσημων φαρμάκων:

• Υιοθέτηση νόμου και ΥΑ για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών των γενόσημων φαρμάκων στο 40 τοις εκατό και για τα μη πατενταρισμένα στο 50 τοις εκατό των πατενταρισμένων προϊόντων.

• Μείωση των περιθωρίων κέρδους για τα φαρμακεία κάτω από 15 τοις εκατό. Μείωση των περιθωρίων χονδρικής από 5,3 σε 5 τοις εκατό το πολύ. Δημιουργία ενός σταθερού περιθωρίου €30 για όλα τα φάρμακα άνω των €200. Αύξηση εκπτώσεων για τα φαρμακεία με κύκλο εργασιών άνω των €35.000.

• Υιοθέτηση νόμου περί εκπτώσεων που θα αποφέρει €250 εκατ. συν τις δαπάνες (μετά φόρων), με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2012 που θα υπερβαίνει τα €240 εκατ. το μήνα. Η εν λόγω έκπτωση θα νομοθετήσει για την περίοδο 2012-15.

• Να γίνει υποχρεωτική: η ηλεκτρονική συνταγή για όλους τους γιατρούς (και τα φαρμακεία θα αποζημιώνονται μόνο για τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις). Συνταγογράφηση του φθηνότερου προϊόντος ανά δραστική ουσία. Διεθνή πρωτόκολλα για 160 ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των 10 πιο ακριβών.

• Ενημέρωση αρνητικής λίστας φαρμάκων και λίστας παραφαρμακευτικών προϊόντων. Έκδοση ΥΑ που να επιτρέπει τη προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων στο θετικό κατάλογο, εάν έχουν συμπεριληφθεί από τα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.

•Ακύρωση φορολογικής αμνηστίας, με εξάλειψη της αναστολής της ποινικής δίωξης και της δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

• Λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι καταγγελίες σχετικά με επιβεβαιωμένα απλήρωτα φορολογικά χρέη που προκύπτουν από έναν έλεγχο διαβιβάζονται για ποινική δίωξη και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

•Υποχρεωτική εξάντληση για τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις της διοικητικής επίλυσης διαφορών πριν την πρόσβαση σε δικαστικές προσφυγές.

• Αυστηροποίηση των κανόνων για την παραίτηση από την κατάθεση για την πρόσβαση δικαστικών προσφυγών (χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης).

Πάντως, εάν δεν αποδώσουν όλα αυτά τα μέτρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται  να λάβει και άλλα, με πρόσθετες μειώσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα και στις κοινωνικές δαπάνες καθώς και στις αμυντικές δαπάνες. Παρομοίως, στη περίπτωση μιας διαρκούς υπέρ απόδοσης η οποία θεωρηθεί μόνιμη, θα τεθούν αυστηρότεροι στόχοι για το έλλειμμα αλλά μπορεί επίσης να γίνει και μια μείωση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Τι προβλέπεται επακριβώς ανά τομέα
Α. Δημόσιος Τομέας

Το μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής θα επιτευχθεί μέσω περικοπών δαπανών που αποσκοπούν στη μόνιμη μείωση του μεγέθους του κράτους, συμπεριλαμβανομένων του κλεισίματος φορέων που δεν παρέχουν αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και μειώσεων της απασχόλησης στο δημόσιο.

–        Πολλές από τις περικοπές θα αφορούν κοινωνικές μεταβιβάσεις και επιδόματα, την κατηγορία των δαπανών οι οποίες αυξήθηκαν με εκρηκτικό ρυθμό την περίοδο μετά την ένταξη στο ευρώ. Θα θεσπιστούν όμως και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

–         Μειώσεις στη μισθολογική δαπάνη του δημόσιου τομέα: η μισθολογική δαπάνη για τη γενική κυβέρνηση θα μειωθεί στο 9%  του ΑΕΠ (20 δισ. ευρώ). Αυτό θα οδηγήσει σε περίπου 3 δισ. εξοικονόμηση ετησίως έως το 2015.

–        Μέχρι τέλος Ιουνίου 2012 θα ανατραπούν τα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου (που αφορούν το ένα τρίτο του της μισθολογικής δαπάνης του δημόσιου τομέα). Θα μειωθούν οι αποδοχές για τα ειδικά μισθολόγια (δικαστών, διπλωματών, μετακλητών, ιατρών, καθηγητών, αστυνομίας και ένοπλων δυνάμεων). Δεν θα θιγούν ιδιαίτερα όμως όσοι είναι στις χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες.Στόχος είναι η εξοικονόμηση περίπου 0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

–        Θα ανατραπεί το σύστημα προαγωγών στο δημόσιο, ώστε να μην αυξάνεται το μισθολογικό κόστος λόγω παλαιότητος μέσω αθρόων προαγωγών.

–         Μειώσεις προσωπικού γενικής κυβέρνησης: θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 150.000 την περίοδο 2011 – 2015. Ο κανόνας 1:5 προσλήψεις – αποχωρήσεις δεν αλλάζει. Παραμένει το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης που καθιερώθηκε προσφάτως. Μειώνεται η απασχόληση συμβασιούχων. Επιστρέφει η εργασιακή εφεδρεία για υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους έως το τέλος 2012 ώστε να γίνουν 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις (μόλις εξαντληθεί ο χρόνος τους στην εφεδρεία).

–        Θα περιοριστεί η ετήσια είσοδος σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και δημόσιες ακαδημίες, σε επίπεδο περίπου 1:5 που είναι σύμφωνο με τα σχέδια προσλήψεων.

–        Εάν προκύψουν υστερήσεις σε σχέση με τις στοχευμένες μειώσεις προσωπικού, θα γίνεται αμέσως καθολικό πάγωμα προσλήψεων.

–        Κλείσιμο και μείωση του μεγέθους των φορέων της γενικής κυβέρνησης

–        ανάθεση εργασιών σε τρίτους,

–        εντοπισμός  πλεονάζοντος προσωπικού

–        αναδιάρθρωση και της τοπικής δημόσιας διοίκησης.

–        μείωση αμυντικών δαπανών (χωρίς να πλήττονται οι αμυντικές δυνατότητες).

Β. Συντάξεις

Δρομολογείται νέα Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση. Ως αρχικά μέτρα, για τη δημιουργία εξοικονομήσεων ύψους €300 εκατομμυρίων το 2012 ορίζονται:

–        ένα σχέδιο νόμου για περικοπών στις επικουρικές συντάξεις

–        ανατροπές στα συνταξιοδοτικά ταμεία με υψηλές μέσες συντάξεις που λαμβάνουν υψηλές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό.

–        έως τα τέλη Ιουνίου, θα θεσπιστούν μεταρρυθμίσεις για να εξαλείψουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ.

Γ. Δαπάνες υγείας

Κύριος στόχος είναι η μείωση στις φαρμακευτικές δαπάνες. Για το 2012, στόχος είναι η μείωση της δημόσιας δαπάνης για εξω-νοσοκομειακά φάρμακα από το 1,9% στο 1,3% τοις εκατό του ΑΕΠ. Οι κύριες αρχικές ενέργειες περιλαμβάνουν:

–        την προώθηση της χρήσης γενόσημων (π.χ. μέσω υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση την ενεργό ουσία),

–        την μείωση κατά 15% στη μέγιστη τιμή των γενόσημων φαρμάκων σε σχέση με τα επώνυμα φάρμακα,

–        την μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων,

–        την επέκταση της κάλυψης των φαρμάκων για τα οποία ισχύει η συμμετοχή.

–        Ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης  θα εγγυάται ότι η δαπάνη για εξω-νοσοκομειακά φάρμακα για την περίοδο 2012 – 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια του προϋπολογισμού.

–        Μέσω του νέου ταμείου υγείας ΕΟΠΥΥ, επιδιώκεται η σύναψη νέων και πιο φθηνών συμβάσεων για ιατρούς

–        Συγχωνεύονται όλα τα ταμεία υγείας με το ΕΟΠΥΥ και θα μεταφέρουμε την ευθύνη του στο Υπουργείο Υγείας.

Δ. Κοινωνικά επιδόματα

Αλλάζουν τα πάντα στα προγράμματα κοινωνικών επιδομάτων, κοινωνικής αρωγής και κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012, θα εντοπιστούν ποια προγράμματα θα διακοπούν, αλλά και τρόποι για τη μείωση των μεταβιβάσεων σε άτομα που δεν τα έχουν ανάγκη.

Ε. Φορολογία

Οι μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος στοχεύουν, σύμφωνα με τους συντάκτες του Μνημονίου, στην διεύρυνσης της φορολογικής βάσης  και στην διευκόλυνση των μειώσεων των φορολογικών συντελεστών –προφανώς όμως σε βάθος χρόνου. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση δεσμεύεται για:

–        φορολογική μεταρρύθμιση με ουδέτερη δημοσιονομική επίπτωση για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος

–        διεύρυνση της φορολογικής βάσης ώστε να είναι δυνατή η μείωση επιλεγμένων φορολογικών συντελεστών

–        αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες

–         πλήρες πρόγραμμα ενδιάμεσων σταδίων για την υιοθέτηση μιας τέτοιας φορολογικής μεταρρύθμισης, με δημόσια διαβούλευση κλπ,. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση στη Βουλή και την έγκριση της μεταρρύθμισης έως τον Ιούνιο 2012.

–        το νέο φορολογικό «πακέτο» θα περιλαμβάνει κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάστασή του με απλούστερη νομοθεσία,

–        την εξάλειψη ορισμένων φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων

–        την απλοποίηση του ΦΠΑ και της δομής του φορολογικού συντελεστή ιδιοκτησίας,

–        μια πιο ενιαία φορολογική αντιμετώπιση του ατομικού κεφαλαιακού εισοδήματος,

–         ένα απλοποιημένο πρόγραμμα φορολόγησης ατομικού και εταιρικού εισοδήματος.

–        μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης, δεδομένης της χαμηλής είσπραξης φόρων σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

–        νέο  σύστημα επίλυσης διαφορών, μέσω πιστοποιημένων φορολογικών διαιτητών, αλλάζοντας το σύστημα διαιτησίας που καθιερώθηκε το 2011.

–        Νέα εργαλεία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος: υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναφέρουν συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει υποψία για φοροδιαφυγή.

–        Νέο σύστημα «προστασίας μαρτύρων» κατά της φοροδιαφυγής, καθώς το προηγούμενο κρίθηκε ανεπαρκές.

–        Ειδική υπηρεσία καταγγελιών που έχουν σχέση με οφειλέτες με απλήρωτα φορολογικά χρέη.

–        αξιολόγηση και πρόσληψη 1.000 ελεγκτών για να φτάσουν σταδιακά στους 2.000 .

–        «καρατόμηση» διευθυντών εφοριών οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν τους εισπρακτικούς στόχους τους.

–        Μέτρα κατά της διαφθοράς: έως το τέλος Ιουνίου 2012, θα στελεχωθεί η νέα υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Αλλάζει και το σύστημα προστασίας για όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις διαφθοράς. Θα γίνονται εναλλαγή διευθυντών και έλεγχος στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο ένα πλήρες σχέδιο κατά της διαφθοράς.

–        Καθιέρωση επιτελικών μονάδων-«κλειδί»: διπλασιασμός της παραγωγικής ικανότητας ελέγχου της μονάδας μεγάλων φορολογουμένων.

–        Κλείσιμο 200 υποχρησιμοποιούμενων τοπικών εφοριών έως τον Δεκέμβριο 2012.

–      Η κυβέρνηση δεσμεύεται για κατασχέσεις αντί για ρυθμίσεις χρεών. Αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τον φορολογικό κώδικα και να εγκαταλείψει κάθε φορολογική αμνηστία. Δεν θα εφαρμόσει  ή δεν θα παρατείνει όποιες αμνηστίες ή προγράμματα κινήτρων υπάρχουν για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.Καταργείται η παράταση των χρόνων πληρωμής φορολογικών χρεών και ληξιπρόθεσμων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η αναστολή της ποινικής δίωξης.

– Επιτάχυνση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων φορολογίας, μέσω του ορισμού δικασίμων για το 50% των εκκρεμών υποθέσεων έως το τέλος Ιουνίου 2012, για το 80% έως το τέλος του 2012, και μέσω της πλήρους εκκαθάρισής τους έως το τέλος Ιουλίου 2013 (δίνοντας προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας που ξεπερνούν το €1 εκατομμύριο).

-για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πλημμελειοδικείων, θα γίνει συγχώνευση των υφιστάμενων δικαστηρίων με στόχο τη μείωση του αριθμού τους. Στο τέλος Μαρτίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ξεκινήσει τη δημοσίευση λεπτομερών δικαστικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του. Αυτή η τριμηνιαία άσκηση αρχικά θα καλύψει δεδομένα για φορολογικές υποθέσεις και θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό (έως το τέλος Σεπτεμβρίου) ενός πλαισίου απόδοσης για όλα τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης δεδομένων και ενός συστήματος για την μέτρηση του φόρτου εργασίας.

ΣΤ. “Αρχηγείο”  ελληνικών εφοριών!

Οι εφορίες θα γίνουν … ανεξάρτητες! Έως το τέλος Μαρτίου, θα διοριστεί ως Γενικός Γραμματέας της διοίκησης εσόδων, ένα άτομο με άψογο επαγγελματική πορεία επιτευγμάτων φορολογικής συμμόρφωσης και σημαντική εμπειρία σε φορολογικά θέματα.

Προς στήριξη της ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, θα μεταβιβαστούν από το υπουργικό στο διοικητικό επίπεδο, μέσω υπουργικής απόφασης, ο έλεγχος των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ οι δραστηριότητες του αρχηγείου φορολογικής διοίκησης θα ελέγχεται εξωτερικά.

Έως το τέλος Μαρτίου 2012 το «αρχηγείο» θα θέσει επιχειρησιακούς στόχους για τις κατά τόπους εφορίες σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες όπου συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι, η επίλυση διαφορών, η κατάθεση και οι στόχοι επίδοσης για τους τοπικούς διευθυντές βάσει των οποίων θα αξιολογούνται. Το αρχηγείο θα λάβει νόμιμες εξουσίες για να κατευθύνει πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των κατά τόπους εφοριών.

Ζ. Εργασιακά

–        Η κυβέρνηση σκοπεύει σε μια μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας κατά περίπου 15% κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

–        η Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και ‘μετενέργεια’ περιορίζονται. Όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών.

–        Οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν μέχρι και 1 έτος από την ψήφιση του Μνημονίου

–        η περίοδος χάριτος μετά την λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες

–        σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στον βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ή ατομική σύμβαση.

–        Καταργείται η ‘μονιμότητα’ σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες (πχ ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ).

–        Καταργούνται συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή την σύνταξη) και μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες απόλυσης.

–        Πάγωμα της ‘ωρίμανσης’ που προβλέπεται από τον νόμο και/ή τις συλλογικές συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση το χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

–        Απαγόρευση της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δεν θα επιτρέπεται οι διαιτητές να εισάγουν κάποια διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις, και ως εκ τούτου μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον βασικό μισθό και θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, μαζί με τα νομικά.

–        Μείωση του κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών,

–        το πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι το τέλος της περιόδου του προγράμματος

–        επιπλέον μείωση 10 % του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς περιοριστικούς όρους (για τα άτομα κάτω των 25)

–        Επιδιώκεται η μείωση της «ψαλίδας» του κατώτατου μισθού,  σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (σσ: όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο) δηλαδή την Πορτογαλία, την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

–        Αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 2012 που θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με αυτό «συγκρίσιμων κρατών».

–        Μείωση του «μη μισθολογικού «κόστος εργασίας. Θα μειωθεί το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό των συγκρίσιμων Ευρωπαϊκών χωρών:

–        μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5%. Οι εισφορές θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι μειώσεις στα έσοδα.

–        θα «κλείσουν» μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες με μικρή προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ) με μία μεταβατική περίοδο μέσα σε 6 μήνες.

–        έως τέλος Σεπτεμβρίου, θα μειωθούν οι συντάξεις («προστατεύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους», όπως τονίζεται) και θα αλλάξει η βάση για τη συνεισφορά εισφορών.

–        έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ετοιμαστεί σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον πρώτο πυλώνα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ).

–        Αλλάζει το σύστημα είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ένα πλήρως αρθρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης θα αναπτυχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012

–        Προβλέπεται πλήρης ενοποίηση των εισπράξεων από φόρους και εισφορές.

–        Θα γίνονται μηνιαίες δηλώσεις φόρων (πχ ΦΠΑ) σε ένα ευρύτερο φάσμα φορολογουμένων

–        διενέργεια κοινών ελέγχων φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

–        αύξηση στον αριθμό των επιθεωρήσεων και στόχοι για τους επιθεωρητές εργασίας.

Η.  Έλεγχοι δαπανών

– Μητρώα δέσμευσης: κανείς στο δημόσιο δεν θα δαπανά αν δεν έχει εγκαίρως ανακοινώσει ότι πόσα λεφτά θα χρειαστεί, πότε και γιατί.  Έως τον Μάρτιο 2012 θα επεκταθούν τα μητρώα δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών σε τοπικές αυτοδιοικήσεις, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ΝΠΙΔ,και νοσοκομεία. Θεσπίζονται σκληρές κυρώσεις (όταν απαιτείται) για να τηρούνται τα μητρώα δέσμευσης.

– Διορίζονται «μόνιμοι οικονομικοί υπεύθυνοι» σε όλα τα επιτελικά υπουργεία. Οι αξιωματούχοι θα έχουν την ευθύνη της χρηματοπιστωτικής διοίκησης των επιτελικών υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού προϋπολογισμού, τους ελέγχους δαπανών και της αναφοράς δεδομένων. Οι οικονομικοί υπεύθυνοι  θα έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τα νέα οργανωτικά σχέδια για τις διευθύνσεις τους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012.

– εξόφληση χρεών σε ιδιώτες: θα εκκαθαριστούν τα υφιστάμενα ληξιπρόθεσμα 7 δισ. του δημοσίου με χρηματοδότηση από το νέο δανειακό πρόγραμμα που θα λάβει η χώρα.

Θ. Χρηματοπιστωτικός  τομέας

Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει την στήριξη που απαιτείται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που πλήττεται από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Προβλέπονται :

–  στοχευμένες δράσεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και παροχής ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος

–  στρατηγική βελτίωσης της χρηματοπιστωτικής εποπτείας

–  αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών:  όλες οι τράπεζες θα πρέπει να πετύχουν μια βασική αναλογία κεφαλαίου πρώτου βαθμού που ορίζεται στο 9% έως το τέλος Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στο 10% τον Ιούνιο 2013. Η ΤτΕ θα αναλάβει την αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας με βάση και τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της BlackRock, τον αντίκτυπο του PSI και τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν υποβάλλει οι τράπεζες.

–   οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα καθορίζονται στη βάση μιας απαίτησης όπως διατηρηθεί μια αναλογία 7% του βασικού κεφαλαίου πρώτου βαθμού στο πλαίσιο υπό τριετές ακραίο δυσμενές σενάριο (απαιτήσεις Πυλώνα ΙΙ ). Βάσει αυτών των κεφαλαιακών αναγκών οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια και θα υποβάλλουν σχέδια για αύξηση κεφαλαίων.

–    θα διεξαχθεί μια στρατηγική αποτίμηση του τραπεζικού τομέα, σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν με ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς όρους: την καλή κατάσταση και προθυμία των μετόχων να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήματα διοίκησης κινδύνου, μετρικές κεφαλαίου, ρευστότητας και αποδοτικότητας (κοιτώντας τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω), τις καθορισμένες στη Τράπεζα της Ελλάδας τιμές τραπεζικών κινδύνων και ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο. Η αποτίμηση θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου.

–    Θα γίνει αποτίμηση της ΑΤΕ που θα περιγράφει τις νομικές, λειτουργικές και οικονομικές πτυχές των διαφόρων λύσεων.

–    θα δοθεί χρόνος στις τράπεζες να συγκεντρώσουν κεφάλαιο στην αγορά. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα ανακοινώσει στις τράπεζες μέχρι το τέλος Απριλίου, συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες για να συγκεντρώσουν κεφάλαιο στην αγορά. Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την συγκέντρωση κεφαλαίου θα οριστούν για κάθε τράπεζα για κάθε περίπτωση χωριστά – με μέγιστη διάρκεια έως το τέλος Σεπτεμβρίου – λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζει η Επιτροπή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

–   Τράπεζες οι οποίες υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια αύξησης κεφαλαίου θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν δημόσια στήριξη με τρόπο ο οποίος διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα να βάλουν κεφάλαια και ως εκ τούτου να μειωθεί το βάρος για τους φορολογούμενους. Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και μετατρέψιμων υπό αίρεση ομολογιών.

–   οι Ελληνικές τράπεζες θα έχουν αυτονομία τόσο αυτοδικαίως (dejure) όσο και εκ των πραγμάτων (de facto). Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κρατά θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή με τη μορφή κοινών μετοχών είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας). Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στο στον τροποποιημένο νόμο του ΕΤΧΣ. Οι μετοχές και / ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ούτε θα πωλούνται σε κάποια άλλη οντότητα που έχει σχέση με το κράτος με καμία μορφή. Θα δίνονται κίνητρα σε ιδιώτες μετόχους να αγοράσουν μετοχές που κρατά το ΕΤΧΣ. Μια υπουργική απόφαση η οποία συμφωνείται σε συνεννόηση με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα παρέχει τα τεχνικά στοιχεία του πλαισίου αναδιάρθρωσης κεφαλαίου των τραπεζών, το οποίο ενσωματώνει τις σχετικές αρχές, έως το τέλος Μαρτίου 2012 (προτάθηκε ως διαρθρωτικό ορόσημο).

– Τράπεζες οι οποίες δεν υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης  κεφαλαίου και δεν αντλούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για να εκπληρωθούν οι ρυθμιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας θα εκκαθαριστούν με μεθοδικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος για το Κράτος

– μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 η ΤτΕ θα διεξάγει μια νέα άσκηση μέτρησης κινδύνου σε ακραίες καταστάσεις, βάσει των δεδομένων του τέλους 2012, με τη χρήση της μεθοδολογίας που καθορίστηκε σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

–  αλλάζουν οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Ο τραπεζικός νόμος (3601) θα τροποποιηθεί για να δώσει την δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδας να θέσει νέα τραπεζικά πρότυπα κεφαλαίου μέσω της ρύθμισης, και η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισάγει νέα ρύθμιση για να προγραμματίσει τα στάδια στις προβλεπόμενες αυξήσεις απαιτήσεων του Core Tier 1 .

–  Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης:  Ο νόμος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  θα τροποποιηθεί για να επιτραπεί η χρήση μετατρέψιμων ομολογιών υπό αίρεση και η πρόβλεψη περιορισμών στα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για μια περίοδο 5 ετών. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κρατά θα εξαρτηθούν από το μέγεθος εισφοράς κεφαλαίου από τους ιδιώτες επενδυτές μέσω κοινών μετοχών.

–  Εάν η σχετική εισφορά είναι κάτω από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (όπως θα καθοριστεί στο νόμο του ΕΤΧΣ) το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κρατήσει τις μετοχές του για μια περίοδο δύο ετών, με τη δυνατότητα επιμήκυνσης δύο πρόσθετων ετών για οικονομικούς λόγους και λόγους σταθερότητας της αγοράς. Εάν αντί αυτού η σχετική ιδιωτική εισφορά είναι μεγαλύτερη του σχετικού ποσοστού, τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πλαίσιο θα αναθεωρηθεί ώστε να επιτραπεί στο ΕΤΧΣ να κρατά μετοχές για 5 χρόνια.

–   Το κράτος θα διασφαλίσει ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης, που εκτιμάται σε αρκετά δισ. ευρώ.

–  Αλλάζουν πολλά στην νομοθεσία λειτουργίας του ΕΤΧΣ και της ΤτΕ. Καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες για την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση και επίβλεψη του τραπεζικού τομέος, θα αλλάξει το καταστατικό της ΤτΕ. Αλλάζουν επίσης η δομή και τα δικαιώματα των μετόχων της ΤτΕ για να εξαλειφθούν τυχόν συγκρούσεις συμφέροντος στον ρόλο δημόσιας πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας (πχ απαγόρευση σε ιδρύματα υπό επιτήρηση για μετοχικές συμμετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθμό των ψήφων που μπορεί να ασκεί έκαστος ή συγγενείας ιδιώτες μέτοχοι). Αυτά θα γίνουν στο τέλος Δεκεμβρίου 2012.

Ι. Αποκρατικοποιήσεις

Αποφασίστηκε η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε βασικούς τομείς της οικονομίας (όπως λιμένες, αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους, ενέργεια και ακίνητα) σε πιο παραγωγικές χρήσεις μέσω αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων.

–  Δεδομένων των περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν ως στόχος προς πώληση, η κυβέρνηση αναμένει €50 δισεκατομμύρια σε έσοδα κατά τη διάρκεια του σχετικού προγράμματος πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον €19 μέχρι το 2015.

–  Επειδή πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι βεβαρημένα, και με τις κακές συνθήκες της αγοράς, θα χρειαστεί χρόνος πέρα από τη περίοδο του προγράμματος για να πραγματοποιηθεί το πλήρες ποσό των εσόδων.

–   Οι πρώτες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ορόσημο κατά το α΄εξάμηνο του 2012, θα είναι η ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και IBC και κατά το δεύτερο μισό του έτους θα γίνουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμένες, αεροδρόμια και την Εγνατία Οδό.

–   Το Χρονοδιάγραμμα Αποκρατικοποιήσεων προβλέπει:

–    2012- 1 τρίμηνο. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ):  πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2012.

–   2012-1 τρίμηνο.  Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ): Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2012.

–   2012-1 τρίμηνο.  Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ): Υιοθέτηση νομοθεσίας αναδιάρθρωσης του ΟΔΙΕ και καθιέρωση χρονικά δεσμευτικών δικαιωμάτων παραχώρησης μέχρι τον Μάρτιο του 2012.

–   2012-1 τρίμηνο.  Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ): Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων.

–    2012-2 τρίμηνο.  Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ): Εκκαθάριση από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης έως τον Απρίλιο 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.   Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.): Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την Paneuropean ως τον Απρίλιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.  ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ: καθιέρωση ρυθμιστικής και τιμολογιακής πολιτικής έως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.   ΛΑΡΚΟ: Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης.

–   2012-2 τρίμηνο.  Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.): η υιοθέτηση νόμου που θα προσδιορίζει τη δημόσια υπηρεσία.

–   2012-2 τρίμηνο.   Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας: εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων.

–   2012-2 τρίμηνο.   Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ): Η αναδιάρθρωση θα αποφασιστεί ως τον Ιούνιο του 2012

–   2012-3 τρίμηνο.  Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.):  Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης έως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.  ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τρέχουσα αναδιάρθρωση και τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης κρατικών ενισχύσεων ως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-Q4 .    Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  (ΔΑΑ): Απόφαση για τις μετοχές μειοψηφίας πριν το διαγωνισμό ως τον Μάρτιο του 2012.

–   2012-4 τρίμηνο.   Παραχώρηση των Ελληνικών Αυτοκινητόδρομων

–   2012-1 τρίμηνο.  Κρατικά Λαχεία: Αναμένεται χρηματοοικονομική προσφοράς από τρεις πλειοδότες τον Μάρτιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.  Εγνατία Οδός: Διαχωρισμός διαχείρισης υπηρεσιών/δικαιωμάτων αυτοκινητοδρόμων. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως το τέλος του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.    Μικρά λιμάνια και μαρίνες : προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.   Λιμένας Θεσσαλονίκης: Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.   Λιμένας Πειραιώς: Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.   Μεγάλα περιφερειακά λιμάνια:   Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών.

–   2012-3 τρίμηνο.  Περιφερειακά Αεροδρόμια: Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

–   2012-4 τρίμηνο.   Αποθήκες Αερίου Νοτίου Καβάλας: Εκκαθάριση νομικών εμποδίων ως τον Σεπτέμβριο του 2012.

–    Δεν έχει αποφασιστεί χρονοδιάγραμμα για τα δικαιώματα εξόρυξης χρυσού,το Ψηφιακό μέρισμα, τον Αγωγός πετρελαίου ITGI.

–   2012-1 τρίμηνο.  Ελληνικό : Υιοθέτηση νόμου για τη χρήση γης ως τον Μάρτιο του 2012.

–   2012-1 τρίμηνο.   Πώληση/ σύμφωνο επαναγοράς διαφόρων κρατικών κτιρίων

–   2012-1 τρίμηνο.  ΑΣΤΗΡ Βουλιαγμένης:     Διαπραγματεύσεις με ΕΤΕ. Νόμος οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί. Η διαδικασία συντονίζεται από ΕΤΕ έως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.  Κασσιόπη: Μετακίνηση ραντάρ ΝΑΤΟ. Νόμος οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.  Αφάντου Ρόδου: Νόμος οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-2 τρίμηνο.  Ακίνητη περιουσία/ μερίδα 2:     Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων ως τον Ιούνιο του 2012.

–   2012-3 τρίμηνο.  Ακίνητη περιουσία/ μερίδα 3:     Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων ως τον Σεπτέμβριο του 2012.

Κ. Απελευθέρωση αγορών

– Μεταρρυθμίσεις στον τομέα υπηρεσιών: καταργούνται οι περιορισμοί σε 20 επαγγέλματα υψηλής αξίας και / ή πολύ «κλειστά» επαγγέλματα. Υπουργική απόφαση θα ορίζει την τιμή της άδειας για τις οδικές μεταφορές σύμφωνα με τα διοικητικά έξοδα.

– Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων: θα αρθούν περιορισμοί στους τομείς του λιανικού εμπορίου, του χονδρεμπορίου και του τομέα διανομής με ένα σχέδιο δράσης για τον ανταγωνισμό και την ευελιξία των τιμών στις αγορές προϊόντων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *